1. okruh »Gotické paláce«

Základní prohlídková trasa, zahrnující horní nádvoří a většinu interiérů horního hradu. Navštívíte místnost odjakživa nazývanou Stříbrnice, hradní sklepení, užívané nejčastěji jako vězení, a přízemí Velké věže - hladomornu. Uvidíte samozřejmě srdce Křivoklátu — hradní kapli, sály Rytířský a Velký královský.

Délka prohlídky: 45 minut

Vstupné: Dospělí: 150 Kč; snížené: 110 Kč; rodinné vstupné: 400 Kč.

2. okruh »Gotické paláce (rozšířená)«

Rozšířená prohlídková trasa, zahrnující celou trasu základní prohlídky Gotických paláců, vás navíc provede jednou z největších hradních knihoven u nás. Zhlédnete i rodovou obrazárnu knížat z Fürstenberku a jejich muzeum s unikátní sbírkou saní.

Délka prohlídky: 80 minut

Vstupné: Dospělí: 190 Kč; snížené: 130 Kč; rodinné vstupné: 500 Kč.

3. okruh »Celým hradem«

Výběrová prohlídková trasa, kdy navštívíte hrad opravdu od sklepů po půdy. Na závěr zavítáte do loni otevřené Alchymistické laboratoře Magistra Edwarda Kellyho. Trasa je fyzicky náročnější, návštěvníci v jejím průběhu zdolají přes tři sta schodů!

Délka prohlídky: 100 minut

Vstupné: Dospělí: 240 Kč; snížené: 170 Kč; rodinné vstupné: 640 Kč

4. okruh »Na hradby a velká věž«

Volný prohlídkový okruh bez průvodce. Prohlídka hradeb a expozice ve velké věži, spojená s vyhlídkou do okolí hradu.

Délka prohlídky: 20 minut

Vstupné: Dospělí: 80 Kč; snížené: 60 Kč; rodinné vstupné: 210 Kč

Zpět na hlavní článek Hrad Křivoklát