Neděle 3. března 2024
Svátek slaví Kamil, zítra Stela
Oblačno 11°C

Myší trus hledá v regálech i lupou. Inspektor řekl, kdy obchodníci strnou hrůzou

Autor: Sabina Dračková - 
9. prosince 2019
05:49

Desítky obchodů a restaurací zavírají měsíčně zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Mezi nejčastější prohřešky patří špína, myší trus a plísně. To často přímo i v kuchyních, kde se vaří. A nebo v regálech s pečivem. Inspekce může rozdávat až milionové pokuty. Jak kontroly probíhají, prozradil Blesk Zprávám Pavel Haas, inspektor s pětiletou praxí. Přiznává, že obchodníci mají někdy hrůzu z toho, co kontroloři zjistí. A odmítají spolupracovat.

Kolik je potřeba inspektorů ke zkontrolování jedné prodejny?

Do terénu chodí inspektor sám či ve dvojici, výjimečně ve třech. Ve větším počtu vyrážíme většinou tehdy, když máme podezření, že při kontrole mohou nastat nějaké komplikace či si to charakter kontroly žádá, případně se jedná o kontrolu v provozovně, kde již byla opakovaně zjištěna závažná porušení.

Jak si s kolegy rozdělujete práci?

Při kontrole je vždy jeden vedoucí skupiny, který sepisuje zápis včetně případných nevyhovujících zjištění, další inspektoři pomáhají ke zjištění skutečností a dělají administrativní podporu.

Trutnovské Potraviny byly ve velmi zanedbaném stavu Trutnovské Potraviny byly ve velmi zanedbaném stavu | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Vybíráte si obchody a restaurace náhodně, nebo se soustředíte hlavně na hříšníky?

Ano, máme stanovený systém plánování kontrol dle rizika provozoven, dříve zjištěných závad a charakteru provozoven. Kontroly si každý inspektor plánuje dopředu.

Podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte? Reagujete i na "udání" od nespokojených zákazníků konkrétních míst?

Provozovny si vybíráme dle přiděleného regionu či podle oboru, který inspektor dostane na starost. Občas se ale stane, že přijde podnět od spotřebitele, který je potřeba řešit přednostně, zejména pokud existuje podezření na potraviny škodlivé pro zdraví spotřebitelů či na jiné závažné nedostatky. V takových případech musí jít naplánované kontroly stranou a vyjíždíme do terénu neodkladně.

To moc nejde dohromady s pravidelnou pracovní dobou...

Ano, kontroly plánujeme i o víkendech či v nočních hodinách, a to zejména u nočních barů či pekáren, kde se pracuje především v noci.

Pražský kulečníkový klub Oáza byl silně znečištěný, přes inspekci to neprošlo Pražský kulečníkový klub Oáza byl silně znečištěný, přes inspekci to neprošlo | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kdy to, že přijde kontrola, zjistí obchodník? Ohlašujete se předem?

Kontrola je prováděna bez ohlášení. Každý inspektor vlastní služební průkaz, kterým se vždy při zahájení kontroly prokazujeme. Občas však nastávají situace, kdy charakter kontroly vyžaduje udělat kontrolu nebo její část „inkognito“, například když je potřeba provést kontrolní nákup. To pak vystupuje inspektor jako běžný zákazník a prokazuje se průkazem až po dokončení nákupu tak, aby se neprozradil.

Tuto taktiku volíte kdy?

Takto chodíme například do restaurací, abychom ověřili například objem prodávaných nápojů, či skutečnou kvalitu jídla, které zákazník dostane ke konzumaci. Takto odebraný vzorek se následně posílá do laboratoře k analýzám.

Obyčejně to vypadá jak?

Inspektor se při příchodu na provozovnu vždy prokáže služebním průkazem a tím zahájí kontrolu. Následně informuje provozovatele o charakteru kontroly, pak je to již velmi individuální.

SZPI našla ve stravovacích zařízeních spoustu vad SZPI našla ve stravovacích zařízeních spoustu vad | SZPI

Na co se díváte jako první?

Většinou následuje fyzická kontrola provozovny, kdy inspektor zjistí stav prostor, ve kterých jsou umístěny potraviny, a poté zkontroluje veškeré potraviny, které se zde nacházejí. Už při příchodu na provozovnu si však každý inspektor udělá z prvního dojmu určitou představu, na co se musí zaměřit a jak provede kontrolu.

Používáte nějaké speciální nástroje, nebo vše zkoumáte pouhým okem?

Inspektoři absolvují senzorické zkoušky, díky kterým jsme schopni odhalovat různé vady a nedostatky v potravinách. Když nám naše senzorické schopnosti nestačí, tak nám pomůže kalibrovaná měřicí technika, jako je například vpichový nebo laserový teploměr, přenosné digitální váhy, tester kvality fritovacího oleje a další specializované přístroje. Někdy si práci usnadníme obyčejnou lupou. Když ani tyto pomůcky nestačí, odebíráme v terénu vzorky rovnou do laboratoře.

Jak obchodníci reagují, když přijdete?

Ne vždy jsme samozřejmě ze strany kontrolovaných osob vnímáni pozitivně, tudíž nastávají i chvíle, kdy odmítají spolupracovat. V těchto situacích takového hříšníka poučíme, že pokud odmítá spolupracovat či jakkoli bude bránit provedení kontroly, bude mu udělena pokuta za nesoučinnost při kontrole.

SZPI zavřela i Penny market SZPI zavřela i Penny market | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Co děláte, když na někoho hrozba pokuty neplatí?

Máme možnost si vyžádat asistenci Policie ČR. Tato potřeba naštěstí nevzniká příliš často. Občas se stává, že musíme kontrolovanou osobu uklidnit, neboť dostane hrůzu z toho, co zjistíme. Pamatuji si i případ, kdy jsme museli využít i něco z našich znalostí v oblasti první pomoci, ale naštěstí to nakonec nebylo až tak dramatické.

Někdy je potřeba prodejnu okamžitě uzavřít. Co se tam musí stát, abyste ji mohli zavřít hned?

Ano, i takové situace jsou. Toto nastává, pokud inspektor zjistí, že daná provozovna zcela nevyhovuje hygienickým předpisům či jsou v prostoru, kde se manipuluje s potravinami, zjištěni hlodavci a škůdci, případně kdy není zajištěn přístup k pitné vodě. Pokud dojde k takovému zjištění, inspektor na místě ihned přistoupí k zákazu užívání prostor. Kontrolované osobě sdělíme, že provozovna bude z důvodu ochrany spotřebitelů uzavřena.

To i vyháníte zákazníky?

V tu chvíli musí provozovatel ihned přestat provádět jakoukoli komerční činnost a bez zbytečného odkladu uzavřít provozovnu. Pokud se v provozovně nachází nějaký zákazník, je vhodné, aby ho provozovatel vždy slušně informoval o vzniklé situaci tak, aby co nejrychleji dokončil svůj nákup či pobyt v provozovně.

Nebývale špinavou hospodu objevila inspekce na jedné ze svých kontrol Nebývale špinavou hospodu objevila inspekce na jedné ze svých kontrol | Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Jaké jsou reakce provinilců?

Ne vždy provozovatelé z pochopitelných důvodů reagují pozitivně. V těchto situacích je dobré kontrolovanou osobu v prvé řadě uklidnit, že se nejedná o trvalé uzavření, ale že po odstranění nedostatků bude opět moci dále podnikat.

Co je v té chvíli zajímá nejvíc, je to výše pokuty?

Velmi často se vyptávají na způsob jakým postupovat nebo jak odstranit závady. Každý inspektor by měl být profesionál a měl by s touto situací umět naložit co nejlépe, proto často dochází k tomu, že kontrolované osobě poskytneme rady či pomoc tak, aby mohla co nejrychleji obnovit podnikání.

Aktuální dění

 

Izraelsko-palestinský konflikt:

ONLINE dění v Izraeli Velitel Hamásu Iron Dome

Válka na Ukrajině:ONLINE dění na Ukrajině

Zobrazit celou diskusi