Pondělí 4. prosince 2023
Svátek slaví Barbora, zítra Jitka
Oblačno, sněžení -3°C

Po sebevraždě partnera musela Adriana řešit finanční problémy: Jak zabezpečit rodinu?

Autor: red - 
20. září 2023
09:19

Po sebevraždě partnera řešila spoustu finančních problémů souvisejících nejen s tím, že nebyli manželé. Blesk v pondělí zveřejnil příběh Adriany Málkové, která se rozhodla pomoct ostatním. Z vlastní zkušenosti i z pozice člověka pracujícího v centrále České spořitelny. Po včerejším článku o pojištění úvěrů, dnes radí se zabezpečením rodiny cestou životního pojištění.

„Máme dva základní typy pojištění pro případ úmrtí – nemocí nebo úrazem, ideálně je kombinace obou (tedy nemocí i úrazem). Smrt úrazová je totiž často chybně doporučována, protože v kalkulaci se tváří jako levné riziko, nicméně je potřeba podotknout, že většina hlášených pojistných událostí z pojištění smrti je následkem nemoci, úraz tvoří pouze zlomek těchto hlášení.“

„Dále rozlišujeme další tři typy pojištění smrti s ohledem na chování pojistné částky v čase – tedy konstantní (po celou dobu pojištění stejná částka), lineárně klesající (v čase lineárně klesá částka, která by byla vyplacena) a anuitně klesající (která kopíruje např. částku nesplacené jistiny s úrokem).“

Jak probíhá proces pojištění?

„Doporučuji dopředu si prohlédnout nabídky od více pojišťoven. Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí se stává, že pojišťovny mají sice podobné základní podmínky, ale různé speciální produkty dělají rozdíl. Může se jednat například o vypravení pohřbu či jiné asistenční služby. Pak už jen stačí si sjednat schůzku s poradcem. Tam byste měli sdělit měsíční příjem, jaký je váš zdravotní stav, rodinný stav a další informace důležité pro výpočet pojistných částek.“

Jak probíhá proces vyplácení?

„Pro hlášení pojistné události je nutné mít úmrtní list a zprávu lékaře či patologa. To budete mít k dispozici nejdříve 3 týdny po úmrtí pojištěného. A následně si pak pojišťovna vezme zpravidla 30 dnů v jednoduchých případech na prozkoumání případu, na ověření zdravotní dokumentace atd. Jakmile ale událost „zpeněží“, tak pak peníze bude mít obmyšlená osoba na účtu cca do týdne.

V případě vražd a sebevražd je ale nutná součinnost i kriminálního či policejního oddělení, jelikož oba případy se hodnotí jako trestný čin a je nutné je prošetřit a uzavřít. V takovém případě je potřeba si zapamatovat alespoň oddělení, které se případem úmrtí zabývá, a následně tuto informaci předat pojišťovně spolu s úmrtním listem. Počítejte v těchto případech se zdržením (klidně i 3 měsíce).

Pokud dojde k nejhoršímu, kdo dostane peníze?

Jednou z největších výhod životního pojištění je možnost si zvolit, komu peníze z vašeho pojištění smrti poputují. Nejlepší je zvolit konkrétního člověka/lidi, protože pak nedochází k omylům v podobě bývalá/současná přítelkyně. Pokud ale obmyšlenou osobu nezvolíte, pojišťovna pak bude postupovat dle dědické posloupnosti. Zároveň je zde možnost procentuálního dělení – tedy například druhý rodič může dostat 50 % pojistného plnění a dítě zbylých 50 %...

Problematika násilných úmrtí

Je potřeba si také říct, že ne každé úmrtí nastává přirozenou cestou. Máme zde problematiku vražd, kde dochází často k pokusu o zneužití pojistky. V tomto případě ale naštěstí zákon ani pojistné podmínky neumožňují výplatu obmyšlené osobě, která je podezřelá ze spáchání trestného činu. Závažným problémem jsou ale sebevraždy.

Zákon i zajišťovny (nadřízené pojišťovnám) hovoří takto: V případě, že pojištěný nezatají žádné skutečnosti ve zdravotním dotazníku a sebevraždu spáchá až po 2 letech od počátku pojištění, pak pojišťovny přistupují k tomu, že mohou vyplatit 50 % pojistné částky. Pokud ale sebevraždu spáchá pojištěný do 2 let od vzniku pojištění, pojišťovna pojistné plnění zamítne.

Nově některé pojišťovny tuto dobu zkrátily na 1 rok. Zde navážu na náš příběh, kdy jsme takto doplatili na lhůtu 2 roky od sjednání pojištění a pojišťovny odmítly plnit. Kdyby partner zemřel např. při autonehodě, dostali bychom se synem částku cca 3 000 000 Kč.

Pro představu jednoduchý příklad

Muž 30 let, příjem 30 000 měsíčně, přítelkyně na mateřské a dítě 2 roky, nemají spotřebitelské ani hypoteční úvěry. V případě úmrtí vypadne úplně příjem muže a žena nemá dle dnešních zákonů nárok na vdovský důchod, tedy mají možnost požádat pouze o sirotčí.

V tomto případě by byl cca 9000 Kč měsíčně. Správně by tedy měl poradce v tomto případě odečíst sirotčí důchod od příjmu muže a tuto částku pak přepočítat nejdříve na šestiměsíční výpadek (126 000 + 100 000 na pohřeb), což by tvořilo výše zmíněnou konstantní částku smrti a následně pak na roční výpadek (252 000 x roky, na které by si přál muž zajistit rodinu s ohledem na výpadek příjmu).

Jelikož je žena v tomto páru na mateřské, která skončí pravděpodobně za rok, nezapočítáváme do součtu příjmů její mateřskou, neboť je to krátkodobý příjem a zároveň nevíme, zda se bude hned vracet do práce. Můžete se setkat i s tím, že někdo bude chtít počítat výpadek příjmů dle výdajů domácnosti, ale to ze zkušenosti nedoporučuji, jelikož výdaje se obzvlášť po úmrtí mohou přechodně zvýšit a následně pak změnit.

Muž v této rodině by jako hlavní nositel příjmu měl být ideálně pojištěn: Smrt obecná (úrazem i nemocí) konstantní – 226 000 Kč

Smrt lineárně klesající (úrazem i nemocí) – klient zvolil na 10 let, tedy částka 2 520 000 Kč, klesající v čase po dobu pojištění (pojištění sjednáno do 60 let klienta, tedy částka k výplatě za 15 let by byla cca 1 260 000 Kč.

PODPORA V RÁMCI GRANTU

Paní Málková je příjemkyní finanční podpory od Nadace EP Corporate Group v rámci grantové výzvy To zvládneme 2023 a dále Fondu pro zdravotně znevýhodněné pozůstalé děti.

ŘEKNĚTE SI O POMOC

Dostali jste se i vy do finančních problémů po úmrtí partnera, manžela? Jste pozůstalí prarodiče či rodinní příbuzní, kteří pečují o osiřelé dítě/děti? Potřebujete pomoci překlenout období po úmrtí blízkého a stabilizovat finanční situaci?

Nadace EP Corporate Group založená Danielem Křetínským si jako hlavní směr pomoci vybrala podporu pozůstalým rodinám s nezletilými dětmi, kde zemřel jeden nebo oba rodiče. Druhým hlavním nadačním programem je pomoc osamělým seniorům v nouzi, kteří žijí doma. A s podporou těchto projektů pomáhá i deník Blesk. Veškeré informace a aktuální grantové výzvy je možné najít na stránkách nadaceepcg.cz.

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud