Manželé Vackovi jsou zdatní lyžaři a v březnu pravidelně vyrážejí do italského Bormia, kde mají své oblíbené a prověřené ubytování. Penzion bývá rychle obsazen, a proto když přišla 30. května loňského roku výhodná nabídka od cestovní kanceláře, Jaroslava zaplatila ihned pro sebe a manžela zálohu 990 korun. Hned si také zaplatila zvýhodněné pojištění ERV Optimal, které cestovní kancelář nabízela za 490 korun na osobu.

„Manžel prodělal operaci srdce, ale všechny výsledky nasvědčovaly tomu, že je vše v pořádku a bude moci v únoru na hory odjet,“ říká paní Jaroslava. Oba se na dovolenou těšili, ale stav manžela se začal zhoršovat. Paní Jaroslava hledala alternativu a uvažovala o možnosti vzít místo manžela na lyžování vnučku. Pak se ale rozhodla dovolenou stornovat. „Nezbylo mi než s těžkým srdcem rezervaci zájezdu zrušit, chtěla jsem, aby mi vrátili zálohu,“ vypráví lyžařka.

Výhodou pojištění, jak uvádí cestovka na svém webu, je on-line komunikace bez zbytečné administrativy. Nabídka, objednávka i smlouva byla domluvena e-mailem, o zrušení rezervace požádala Jaroslava zrovna tak. Potom se od cestovní kanceláře dozvěděla, že je podle všeobecných podmínek prodeje povinna dorovnat platbu do částky 4029 korun. „Veškeré povinnosti pojistníka při vzniku pojistné události jsou specifi kovány v pojistných podmínkách,“ vysvětluje právník Petr Novák.

Rada: Informujte se předem!

Případ manželů Vackových ukazuje, jak důležité je informovat se dostatečně o podmínkách pojištění ještě před jeho zakoupením. Tím spíš, kdy někdo z pojištěných trpí dlouhodobým zdravotním problémem. U Evropské pojišťovny platí, že zdravotní stav chronicky nemocných klientů musí být 6 měsíců před plánovaným odjezdem do zahraničí stabilizovaný.

Většina ostatních pojišťoven má tuto lhůtu dokonce roční. „Aby si byli chronicky nemocní klienti jisti, zda se pojištění vztahuje i na jejich případ, je nejlepší nám zavolat a situaci si předem vyjasnit. Mnoho klientů to takto opakovaně dělá a my jim ochotně odpovídáme,“ radí mluvčí Evropské pojišťovny.

Chtěla zpět alespoň zálohu

„Koupila jsem pojištění přímo od cestovní kanceláře, ale tam mi vysvětlili, že s pojišťovnou sice spolupracují, ale zodpovědnost za pojištění nenesou,“ říká paní Jaroslava. Vyrovnala nedoplatek za zájezd a požádala pojišťovnu o úhradu storno poplatků, nebo vrácení platby za pojištění. Pojištění od Evropské pojišťovny slibuje kromě klasického pokrytí léčebných výloh také vyšší krytí rizik v porovnání s konkurencí a českého delegáta.

Nic z toho ale manželé Vackovi nevyužili. V pojištění je zahrnuto i pojištění zrušení cesty neboli úhrada storno poplatků do částky 30000 korun. „Storno poplatky jsem zaplatila sama, protože z pojišťovny mi napsali, že z předložených lékařských zpráv vyplývá, že onemocnění, které bylo příčinou zrušení zájezdu, existovalo již v době sjednání pojištění, a tak nepřiznají nárok na pojistné plnění,“ vypráví paní Jaroslava.

Chtěla tedy zpět alespoň peníze za pojištění, které nevyužila. Od pojišťovny ale dostala písemné vyjádření, že platba propadá a na vrácení nemá nárok. Manželé neodjeli, pojistné nečerpali a storno oznámili už 28. září 2017, tedy pět měsíců před plánovaným odjezdem. „Nerozumím tomu, proto jsem napsala Ombudsmanovi a jeho týmu právníků. Opravdu nemám nárok na vrácení platby 980 korun za pojištění?“ ptá se Jaroslava.

Evropská pojišťovna: Je nám líto...

Manželé Vackovi neměli nárok na proplacení stornopoplatků kvůli nemoci pana Vacka, která prokazatelně existovala již v době nákupu zájezdu. „Z lékařských zpráv, které máme k dispozici, je zřejmé, že onemocnění trvalo již od léta 2015. Bližší detaily nejsem kvůli jejich citlivosti oprávněn sdělovat,“ uvádí za Evropskou pojišťovnu Vladimír Divoký. Hlavní dotaz klientky ale směřuje k vrácení 980 Kč, které zaplatili za cestovní pojištění.

„Pojistné bohužel vrátit nemůžeme, protože klienti naše pojištění reálně využili. Balíček pojištění, který si k zájezdu koupili, poskytoval mj. pojistnou ochranu na mnoho dalších (a v praxi mnohem častějších) důvodů, kvůli nimž by klienti mohli zájezd stornovat. Pokud by se kterémukoli z manželů Vackových přihodil v době mezi pořízením zájezdu a vycestováním nějaký úraz či onemocnění znemožňující cestu (kromě chronických) nebo např. došlo k rozsáhlému poškození jejich bydliště, měli by standardně nárok na pojistné plnění. Zájezd kupovali v srpnu, škodní událost nahlásili 2. prosince, takže 3,5 měsíce již čerpali naši pojistnou ochranu,“ vysvětluje Divoký.

„Situaci manželů Vackových mě po lidské stránce mrzí, ale zároveň mohu s čistým svědomím říci, že jsme postupovali zcela korektně,“ říká mluvčí Evropské pojišťovny. „Pokud máte onemocnění již v době uzavíraní pojistné smlouvy a již probíhá léčba, pojistné plnění s největší pravděpodobností neobdržíte,“ objasňuje právník Novák.

Nárok na vrácení platby za pojištění

Pokud by se částka 490 korun týkala čistě jen cestovního pojištění (pro případ úrazu v době zájezdu v zahraničí), měli by manželé Vackovi nárok na vrácení této částky, pojistný zájem neodcestováním zanikl. „Cestovní pojištění vzniká totiž až odcestováním na konkrétní cestu. Z občanského zákoníku i judikatury vyplývá, že pojištění zaniká při neexistenci či odpadnutí pojistného zájmu. Strany si pak mají vrátit plnění,“ říká právník Petr Novák.

To se bohužel manželů Vackových netýká. Pojištění manželů Vackových ale obsahuje krom jiného i pojištění storna zájezdu. Většina takových pojištění obsahuje výluky z pojištění v případě, že o existenci nemoci či úrazu klient věděl již v době uzavírání pojistné smlouvy a již probíhala léčba.

Konkrétně u Evropské pojišťovny je výluka specifikována takto: „Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění pro akutní onemocnění či úraz, které existovaly v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, pokud probíhala léčba či vyšetření nutná pro stanovení diagnózy nebo způsobu léčení.“

Pokud nemůžete odjet na dovolenou ze zdravotních důvodů, které nastaly až po uzavření pojistné smlouvy, je zapotřebí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně (i e-mailem či faxem) oznámit pojistiteli a předložit storno fakturu od cestovní kanceláře, smlouvu o zájezdu, případně cestovní lístky.

Dále je zpravidla potřebné vyplnit tiskopis od pojišťovny včetně doložení dokumentace (lékařské zprávy). „Lékařské zprávy musí být vystaveny před datem zrušení cesty a lékařem nemůže být příbuzný. Veškeré sdělení pojistníka se samozřejmě musí zakládat na pravdě, informace poskytované pojišťovně musí být pravdivé a úplné,“ vysvětluje právník Novák.

Jak již bylo zmíněno výše, pojistník má nárok na proplacení storna zájezdu v plném rozsahu, pokud splní všechny podmínky uvedené v pojistných podmínkách. V opačném případě pojistník právo na proplacení storno poplatků nemá.

Milí čtenáři, příběhů, ve kterých žádáte o pomoc Ombudsmana Blesku, jsou v redakční poště i na e-mailové adrese stovky. Ve spolupráci se společností Vaše nároky.cz jsme proto pro vás připravili unikátní projekt – ODŠKODNĚNÍ ZDARMA!

Právníci, kterým pošlete svůj problém, váš případ zdarma posoudí a za služby neplatíte žádné poplatky. Odměnou je provize 5–25 % ze získané částky POUZE v případě vyhraného sporu. Jak získat pomoc zdarma?

Potřebujete pomoc?

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Ombudsman Blesku může pomoci i vám.

Ombudsman Blesku může pomoci i vám.

Ombudsman Blesku může pomoci i vám.

„Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá.

Video
délka: 02:07

„Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá Blesk TV

Šikana? Bytové družstvo jim dalo balkon v jiném vchodě!

Video
délka: 01:28.64

Šikana? Bytové družstvo jim dalo balkon v jiném vchodě! Tomáš Polák, Eva Fraňková, Jan Jedlička

Sousedská válka kvůli slepicím! Mají právo kvokat!?

Video
délka: 02:56.76

Sousedská VÁLKA KVŮLI SLEPICÍM! Mají právo kvokat!? Eva Fraňková, David Vaníček

Ožehavé téma exekutoři: Co a kde vám smí zabavit, když má dluhy někdo z rodiny?

Video
délka: 05:12.36

Ožehavé téma exekutoři: Co a kde vám smí zabavit, když má dluhy někdo z rodiny? Blesk TV

Ombudsman Blesku: Jsme na vaší straně!

Video
délka: 00:26.56

Ombudsman Blesku: Jsme na vaší straně! Blesk TV

Fotogalerie
11 fotografií