Důchodce pan Vladimír potřeboval poslat úřední dokumenty do Teheránu, kde byl v minulých letech zaměstnán jako pracovník geologických vrtů. Obešel všechny potřebné úřady, sehnal razítka, ověření a kolky, to vše stálo 6000 korun. Vladimír potřeboval dopis rychle doručit do Iránu, proto si připlatil za expresní dodání 900 korun.

„Po týdnu poslal obchodní partner z ciziny dotaz, proč jsem stále dokumenty neposlal? Z jejich strany mi dopis přišel bez problémů,“ diví se důchodce. Čekal ještě pár dní, a pak podal reklamaci.

Když zahraniční firma požádala o prověření zásilky, bylo jim sděleno, že dopis neopustil ČR. Po více než 20 dnech od podání šel důchodce na poštu, aby zjistil, co se děje.

Úřednice oznámila Vladimírovi, že dopis byl již odeslán. Po 36 dnech marné snahy dopátrat se dopisu, přišel Vladimírovi od zahraničního partnera e-mail, že doklady konečně dorazily. „Mám nárok na vrácení peněz, v případě nedodržení expresního dodání, za které jsem poště zaplatil?“ ptá se pan Vladimír. Napsal Ombudsmanovi Blesku a jeho týmu právníků, aby zjistil své možnosti.

Ombudsman Blesku, právník Petr Novák, poradil panu Vladimírovi využít své právo na reklamaci. Pan Pazdera měl naštěstí všechny dokumenty u sebe, a proto nebyl problém zásilku reklamovat. „Již jsme podali pokyn reklamační poště, aby byla vrácena uvedená část ceny, to je 406 korun,“ říká Ivo Vysoudil z České pošty.

„Jestliže nejste spokojeni s vyřízením reklamace, můžete podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace,“ radí právník Novák. Pokud tuto lhůtu zmeškáte, právo na podání návrhu zanikne.

„Panu Vladimírovi by měla být za nedodržení expresního dodání vrácena poměrná část z původně zaplacené ceny,“ říká právník Petr Novák. Pokud by se zásilku nezdařilo doručit vůbec nebo by došlo k její ztrátě či poškození, máte nárok na vrácení peněz za zaplacenou službu.

Jak postupovat, když doručovací služba selže

1. Čekám zásilku, ale nedorazila

Při nedoručení poštovní zásilky je rozhodné, zda se zásilku nepodařilo doručit zaviněním adresáta či odesílatele (špatná adresa, nevyzvednutí zásilky apod.), nebo zaviněním doručovací služby.

V případě, že by došlo ke ztrátě zásilky doručovací službou, nese odpovědnost za nedoručení, případně chybné doručení (úbytek zásilky) a adresát či odesílatel jsou oprávněni věc reklamovat do jednoho roku od podání zásilky k doručení. K reklamaci je nutno doložit podací stvrzenku.

2. Přišla poškozená zásilka

Poškozenou zásilku můžete u doručovací služby reklamovat nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení poškozené zásilky. Nejlepší ale je reklamovat poškození zásilky přímo při převzetí.

3. Zásilka adresátovi nedorazila

Opět je nutné rozlišit, zda k nedoručení došlo zaviněním adresáta či odesílatele nebo zaviněním doručovací služby. Nedoručení zásilky je nutné reklamovat nejpozději do jednoho roku ode dne podání zásilky k odeslání. K reklamaci je zapotřebí doložit podací stvrzenku. Reklamovat může jak adresát, tak odesílatel.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

 

Fotogalerie
6 fotografií