V roce 2013 koupil pan Zdeněk s manželkou velkou plochou televizi. V obchodě nabízeli prodlouženou záruku o tři roky. Televizor stál 17 999 korun a záruka 4000, to byl pro manžele v důchodu velký výdaj. Chtěli mít ale jistotu, že pokud se něco pokazí, dostanou zpět peníze nebo novou televizi.

Po dvou letech běžného používání se na obrazovce uprostřed objevila černá skvrna. „Ještě že jsem zaplatil prodlouženou záruku,“ oddychl si pan Zdeněk. Zavolal na číslo uvedené na smlouvě, ozval se dispečink a po několika dnech firma, že pro televizor jedou. 

„Na mé dotazy, jaký bude další postup, mi řekli, ať se nestarám, že mám všechno zaplacené,“ vypráví pan Zdeněk. Po týdnu přivezli opravenou televizi zpět. Pan Zdeněk se nedozvěděl, co a proč opravovali, ani kolik to stálo peněz?

Po 10 měsících se závada vrátila a po obrazovce se rozlila černá skvrna. Pan Zdeněk tedy opět volal dispečink. Firma přijela po pár dnech, to už nešla obrazovka vůbec, fungoval jen zvuk. Po opravě byl televizor v pořádku jen tři týdny.

Když se potřetí porouchala, firma uznala, že se jedná o neopravitelnou vadu. Pan Zdeněk požadoval finanční kompenzaci. Jaké ale bylo překvapení, když z pojišťovny dostal SMS, ve které stálo, že obdrží pouze 5265 korun. Částka je prý podle smlouvy ponížená o předchozí opravy a diagnostiku.

Pan Zdeněk si přitom myslel, že za vrácené peníze zakoupí nový televizor. Součástí mailu, který panu Zdeňkovi přišel, byly obchodní podmínky, které předtím nikdy neviděl. Při podpisu smlouvy o prodloužené záruce dostal důchodce jen jeden list papíru se smlouvou.

Rozhoduje pojišťovna

Pan Zdeněk se cítí ošizen. Nedostal vůbec šanci spolurozhodovat o svých penězích. „Napsal jsem Ombudsmanovi Blesku a jeho týmu právníků, zajímá mě, zda je v pořádku, že se mě nikdo neptal, jestli souhlasím s vyhazováním peněz za další opravu? Raději bych ušetřil za opravu a dostal více peněz na novou televizi,“ říká Zdeněk.

O tom, zda bude provedená oprava či dodáno náhradní zboží, zpravidla rozhoduje pojistitel, přičemž primárně se vada zboží odstraňuje opravou. Pokud je možné věc opravit, pojistitel dá věc k opravě.

„I kdyby pan Mareš věděl, kolik bude oprava stát, nerozhoduje o tom, zda zboží bude dáno do opravy nebo bude vyměněno,“ říká právník Petr Novák. Na žádost pana Mareše by pojišťovna měla zdůvodnit výši pojistného plnění, tedy i zdůvodnit opravu a cenu opravy.

„Po důkladném prošetření pojistné události pana Mareše musíme konstatovat, že proces likvidace obou škod byl proveden v souladu s pojistnou smlouvou, se kterou pan Mareš svým podpisem souhlasil,“ říká Tereza Čápová.

Dle Všeobecných pojistných podmínek, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, jsou dvě varianty pojistného plnění. Rozhodnutí o variantě plnění je výhradně v kompetenci pojistitele. Pokud je oprava fakticky nemožná či je ekonomicky nerentabilní, je klientovi nabídnuta výměna výrobku za nový, kdy hradíme částku maximálně do výše zbývajícího limitu pojistného plnění. O tom, zda je oprava ekonomicky rentabilní, rozhoduje pojistitel.

„Uznáváme, že došlo na naší straně k procesnímu pochybení a po ukončení šetření první škodní události v prosinci 2015 jsme panu Marešovi opomenuli zaslat doklad o ukončení šetření v písemné podobě,“ říká Čápová.

Tato skutečnost nicméně neměla a nemá žádný vliv na způsob posuzování ani výsledek pojistné události. „Panu Marešovi se za nedopatření upřímně omlouváme,“ říká za pojišťovnu Allianz Tereza Čápová.

Pozor na prodloužené záruky!

V případě běžné dvouleté záruky znamená 3x stejná nebo 4x jiná reklamace zboží automatický nárok na vrácení peněz. V případě prodloužené záruky, ale musíte dávat pozor, co vlastně podepisujete!

Čtěte Všeobecné obchodní podmínky a vždy je ke smlouvě žádejte! Pojišťovna uhradí v případě neopravitelnosti zboží jen poměrnou část peněz, přesně tolik, kolik zbývá do vašeho sjednaného limitu pojistného plnění.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

 

Fotogalerie
5 fotografií