Paní Jana si v září 2016 na internetu objednala eKasu s nabídkou půlročního zkušebního provozu zdarma. Telefonicky byla ubezpečena, že se eKasa hodí do všech prodejen a on-line registrace tržeb bude v trafice určitě fungovat. Po rozbalení chtěla podnikatelka prostudovat návod, ten ovšem chyběl.

Volala tedy dodavateli, který následně poslal odkaz do e-mailu a 80stránkový manuál si musela paní Jana vytisknout sama. „Návod ani přesně nepasoval na toto zařízení. Psali tam: Vložte SIM kartu do přístroje, ale na eKase nebyla nikde možnost otevřít kryt a vložit simku,“ popisuje Jana. Chtěla jsem instalačního technika, řekli mi, že to zvládnu sama.

Snažila se přístroj zapnout a dobít, aby viděla, jestli je funkční. Kasa se nedobíjela. Zavolala tedy prodejci, který jí sdělil, že pokud nedobíjí, musí ji zabalit a sama odvézt na 30 km vzdálenou pobočku. Tam ji paní Jana odvezla a za dva dny si jela pro novou, opět zabalenou a nevyzkoušenou.

Když nový přístroj doma zapnula, zjistila, že tentokrát nejde obrazovka. Jana musela opět zajet na pobočku a znovu čekala dva dny, než mohla přijet pro novou. A to i přes tvrzení, že při reklamaci dostane nový kus na počkání.

Třetí kasu se Janě konečně podařilo zprovoznit. „Ta kasa nebyla vůbec zařízená pro prodej v trafice. Navíc jsem zjistila, že nemá funkci násobení, každou položku musíte přičíst zvlášť. Nemohu přičítat každou krabičku cigaret, zdržuje to – jak zákazníka, tak mě,“ popisuje Jana, která potřebuje jednoduše nacvakat položky a vynásobit počtem balení. Během pár dní objevila i řadu dalších obtíží, a proto se rozhodla využít 30 minut zdarma s poradcem, které měla ve smlouvě.

Na pobočce si nevěděli rady. „Ani on se na horkou linku v mé přítomnosti nedovolal,“ vypráví podnikatelka. Svou kasu musela opět nechat na pobočce a byla bez ní další tři dny, než špatné nastavení smazali.

Zkušební provoz zdarma neměl pro Janu v tu chvíli význam. Zavolala prodejci, že odstupuje od smlouvy. Prodejce ale nechtěl o vrácení peněz ani slyšet, pouze zrušil smlouvu o poplatcích za provoz kasy, Jana měla měsíčně platit kolem 500 korun.

Fyzicky leží pokladna v trafi ce dodnes. Na pokladnu neexistuje smlouva, Jana má jen doklad o platbě od dopravní společnosti. „Nemohla jsem si zboží před zaplacením vyzkoušet a teď ho nemohu ani vrátit!“ popisuje problémy Jana.

Paní Jana má nyní plně funkční kasu od jiného dodavatele. Elektronická evidence funguje a služby technika také. Start EET tedy nakonec paní Jana stihla. Jen peníze za původní eKasu jí nikdo nevrátil. „Mohu ji používat jen jako tablet za 6000 korun, který vůbec nepotřebuji,“ říká zklamaná podnikatelka z Doks.

Napsala Ombudsmanovi Blesku a jeho týmu právníků, aby se zeptala, jestli opravdu nemá právo na vrácení peněz, když pokladna nesplňuje požadavky pro prodej zboží v novinovém stánku.

Pokutu z finančáků chtějte po dodavateli

Pokud by podnikatelka z důvodu nefunkčnosti pokladny nebyla schopna dostát svým povinnostem vyplývajícím ze zákona o evidenci tržeb a byla jí například uložena pokuta, mohla by tuto částku vymáhat po prodávajícím z titulu náhrady škody vzniklé porušením jeho smluvní povinnosti. Další náklady spojené s reklamací (tedy cestovné, poštovné apod.) je možné požadovat po prodávajícím pouze v případě uznaní oprávněnosti reklamace.

Na co byste měli mít nárok?

Je třeba si uvědomit, že zákon chrání mnohem více spotřebitele než podnikatele. „Například povinnost dodat návod ke zboží v českém jazyce vyplývá ze zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající tuto povinnost tedy nemá, uzavírá-li kupní smlouvu s jiným podnikatelem,“ říká právník Lukáš Zelený, dTest.

Pokud kupující není spotřebitelem, ale nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (s uvedením IČ), nemůže od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu bez dalšího odstoupit. Ona 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu se totiž vztahuje pouze na spotřebitele.

„Zboží je však možné i v takovém případě reklamovat. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, může kupující zvolit mezi bezplatnou opravou, výměnou zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny a odstoupením od smlouvy,“ říká Zelený. Jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, má nárok pouze na opravu nebo přiměřenou slevu.

V popisovaném případě by bylo možné usuzovat, že se jedná o podstatné porušení smlouvy, a to zejména s ohledem na skutečnost, že zboží vykazovalo vady i po opakované reklamaci. „V případě uplatnění reklamace spotřebitelem činí reklamační lhůta 30 dní. Je-li kupující podnikatelem, žádnou lhůtu pro vyřízení reklamace zákon nestanoví,“ říká právník.

Byla- li tedy reklamace podnikatelky vyřízena během dvou dnů, je takový postup prodávajícího velmi vstřícný. Pokud se ale prodávající sám nad rámec zákona zavázal provést okamžitou výměnu nefunkčního zboží za nové, je pro něj takový příslib závazný (pokud jej lze dostatečně prokázat).

RADA: Nikam nejezděte, reklamaci pošlete poštou!

Reklamaci není nutné uplatnit osobně. „Uplatnění reklamace je možné učinit i na dálku například tím, že kupující odešle zboží spolu se specifi kací vytýkaných vad na adresu sídla prodávajícího,“ radí Zelený.

Podnikatel není spotřebitel

„Podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů v případě smluv uzavíraných na internetu, to může pouze spotřebitel. Nicméně podnikatel může toto právo nabýt v souladu s obchodními podmínkami obchodníka, u kterého věc koupil,“ říká Petr Novák.

„Někteří obchodníci to nabízejí podnikatelům omylem, když do obchodních podmínek dají pouze »kupující má právo odstoupit...«, ale obchodní podmínky už nedefinují kupujícího jako spotřebitele. V takovém případě by ta možnost odstoupení do 14 dnů byla i v případě podnikatele,“ dodává právník Petr Novák.

Podnikatel má právo odstoupit od smlouvy z titulu podstatného porušení smlouvy. „V tomto případě mám za to, že by se mohlo o podstatné porušení jednat vzhledem k popisovaným závadám, protože žádný podnikatel, by si jistě nekoupil věc, pokud by věděl, že mu nebude moci sloužit k účelu, k jakému si jej zakoupil,“ říká právník.

RADA: Ústně domluvená smlouva platí!

Pokud smlouvu domlouváme ústně, lze odstoupit stejně jako od psané smlouvy. Právník Novák míní, že samotné uzavření smlouvy je evidentní, protože paní Jana má fakturu od eKasy, která je dostatečným důkazem, že smlouva vznikla.

O2 tiskové centrum: Situaci klientky budeme řešit

„Naše eKasa je pokladní systém pro EET, vhodný pro jakýkoli druh podnikání. To potvrzuje i to, že O2 je jednoznačně největším poskytovatelem řešení pro EET, které využívá téměř 20 tisíc provozoven po celé republice,“ tvrdí Lucie Pecháčková z O2.

Podle ní se společnost v první vlně vývoje soustředila zejména na pohostinství, systém však mohli zákazníci používat i pro klasický prodej. „Počátkem letošního roku jsme uvedli nové funkce, systém je tak možné ještě lépe přizpůsobit všem druhům podnikání,“ dodává Pecháčková.

Pokud má zákazník vadný hardware, řeší to O2 údajně výměnou za funkční přístroj, a to bez ztráty dat, protože jsou vždy zálohována. „S klientkou se spojíme a situaci se pokusíme vyřešit k její spokojenosti,“ slíbila tisková mluvčí.

Ombudsman Blesku pomůže i vám! Právník u soudu vás zastoupí zdarma

Milí čtenáři, příběhů, ve kterých žádáte pomoc Ombudsmana Blesku, jsou v redakční poště i na e-mailové adrese stovky. Ve spolupráci se společností Vaše nároky. cz jsme proto pro vás připravili unikátní projekt – ODŠKODNĚNÍ ZDARMA! Právníci, kterým pošlete svůj problém, váš případ zdarma posoudí a za služby neplatíte žádné poplatky. Odměnou je provize 5–25 % ze získané částky POUZE v případě vyhraného sporu. Jak získat pomoc zdarma?

Ombudsman Blesku může pomoci i vám.

Ombudsman Blesku může pomoci i vám.

Ombudsman Blesku může pomoci i vám.

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Podívejte se na další případy, kdy Ombudsman Blesku pomohl:

Video
délka: 02:07
1080p 720p 480p 360p 240p

„Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá Blesk TV

„Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá.

Video
délka: 02:10
720p 480p 360p 240p

Podvodník mu dluží 220 tisíc za ubytování dětí. Dostane peníze zpět? Redakce Blesk TV

Podvodník mu dluží 220 tisíc za ubytování dětí. Dostane peníze zpět?

Video
délka: 02:13
720p 480p 360p 240p

Otec dvojčat neplatí výživné: Gabriela má dvě práce, aby je uživila Eva Fraňková, Lukáš Červený

Otec dvojčat neplatí výživné: Gabriela má dvě práce, aby je uživila.

Fotogalerie
15 fotografií