ONLINE: Lukáš Nečesaný byl podruhé odsouzen: Dostal 13 let!

Autor: dce, ljš - 
1. dubna 2016
13:39

Loni v květnu Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad Lukášem Nečesaným, který byl uznán vinným v případě loupežného přepadení a pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Případ se vrátil k projednání ke krajskému soudu, který vynesl rozsudek. Dostal 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Lukáš sám měl jasno už před verdiktem: „Rozsudek určitě padne. A bude to těch původních třináct let,“ řekl Blesku. U posledního jednání totiž padlo několik šokujících informací – včetně svědectví Lukášova bývalého spoluvězně, vraha Jiřího Fundy. Ten tvrdil, že se mu Lukáš přiznal, že přepadení spáchal on!

Soud s Lukášem Nečesaným
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě
Refresh
 
14:15
1. 4. 2016

Toto je pro dnešek vše, vážení čtenáři. Případ Nečesaný pro vás ovšem budeme sledovat dál.

 
14:15
1. 4. 2016

Soud Lukáše Nečesaného nevzal do vazby a ponechal ho na svobodě.

 
14:07
1. 4. 2016

Novinářům na chodbě Lukášův kamarád, který si s nim v den přepadení psal na Facebooku, řekl, že jemu o přepadení řekla matka a on to pak sdělil Lukášovi. 

 
14:04
1. 4. 2016

K soudu promlouvá i Lukáš: „Prosím vás, pane předsedo, jako člověka – mám doma dítě, rodinu. 2. května mi začínají maturitní zkoušky, pane předsedo, prosím vás, nechte mě udělat aspoň tu maturitu. Já neplánuju nikam utíkat,“ uzavřel Nečesaný.

Soudce ho konfrontuje s těmi články, tam ale není, že by utekl, ale že OTEC říká, že je Lukáš tak znechucen touto zemí, že zvažuje život v cizině.

„To bylo ale myšleno až po odpykání trestu nebo osvobození,“ vysvětluje Lukáš.

Soudce poslal všechny ven, aby se mohl rozhodnout o vazbě.

 
14:01
1. 4. 2016

Nečesaný se namístě okamžitě odvolal. Státní zástupkyně Faltusová si ponechává lhůtu a podává návrh na vzetí do vazby. „Trvá vazební důvod útěkový, celé připravné řízení vykonával vazbu, pak byl převezen do výkonu trestu. Samostatná hrozba trestem 8 let je samotným důvodem útěkové vazby,“ prohlásila. Předkládá nějaký článek Mladé fronty DNES, kde měl říct, že by utekl, pokud by byl odsouzen.

Nečesaní odchází s křikem, že je to fraška. Vyjadřuje se obhajoba. „Obžalovaný se pokaždé řádně dostavil, není žádný důvod pro vzetí do vazby. Upozorňuje na to i Nejvyšší soud. Nelze za tohoto stavu, tak jak bylo vaše rozhodnutí odůvodněno na něj uvalit vazbu. Já trvám na tom, že ta důkazní situace na to není. Nevypořádali jste se s rozhodnutím Nejvyššího soudu, zcela jednoznačně soud upřednostňuje návrhy obžaloby. Byl by to totální zásah do jeho soukromí!“

Mluví i druhý obhájce Lukáše Nečesaného. „Od počátku jsem byl přesvědčen, že to takto dopadne a také jsem na to upozorňoval svého klienta. Má doma rodinu, narodilo se mu dítě, studuje. Není naprosto žádný důvod, aby se vyhýbal soudnímu řízení. Návrh paní státní zástupkyně potvrzuje osobní rovinu.“

 
13:55
1. 4. 2016

„Příchod domů už neřešíme, bereme, že pan obžalovaný doma byl nejpozději v 17:10. Poslední dvě věci, které svědčí pro jeho vinu. Je to ta facebooková komunikace – od 21:40. Komunikoval, že tu paní někdo přepadl a okradl, to nemohl vědět nikdo, jen pachatel. V době, kdy tam policisté přijeli, tak se vůbec nevědělo, co se tam stalo. Co se týče zatčení – jsme schopni pochopit, že se bránil, ale jako zásadní bereme, že bez toho, aniž by mu bylo řečeno, proč je zatčen, uvedl, že té paní nic neudělal. Co se týče svědka Hovada, jsme toho názoru, že kdyby mu ty peníze zaplatil, tak by na sebe uvalil podezření, že k nějakým penězům přišel. Co se týče pachových stop, nemáme důvod nevěřit, že byly zajištěny správně. Co se týče té kupičky, je pravda, že byla zajištěna až při tom ohledání 27., je pravdou, že na fotografiích ani videu vidět není. Co se týče pana Fundy, ano bere nějaké léky, ať je to odsouzený za nějakou trestnou činnost, byl tu poučen a vypovídal, jak vypovídal.“

 
13:51
1. 4. 2016

„Otázka motivu je zřejmá, je to finanční motiv – nebudeme se bavit o finančních poměrech pana obžalovaného. Bylo prokázáno, že ve škole dlužil na koho se podíval. Dostal 100 korun, za které si koupil krabičku cigaret a zbylo mu 15 korun. Rozhodně na tom nebyl tak, aby mohl žít tak, jak chtěl působit na spolužáky. Co se týká oblečení – ať se na mě nikdo nezlobí, pokud budu pachatel a nebudu úplně hloupý, tak oblečení spálím, vyhodím nebo cokoli. Zvlášť když obžalovaný je na tom tak, aby mohl vystupovat v podobném oděvu. Otázka trasy – nám se nejeví nelogické, že by šel seshora, je to tam méně frekventované, nikdo by ho neviděl. Mohl tam ponechat batoh. My vycházíme z výpovědi Šlechtové, která potvrzuje výpověď Ludmily B., která tvrdí, že mezi hošíkem a pachatelem nikdo nepřišel.“

Nečesaní si něco potichu říkají, Lukáš kroutí hlavou.

 
13:45
1. 4. 2016

„Dále jsou tu pachové stopy, s panem obžalovaným byl pouze pan kriminalista Jušta a pan Hynek, ti byli podrobeni zkoumání a všichni víte s jakým výsledkem. Dále trasologické stopy – není tam trasologická stopa v kaluži krve, ale je to krvavý otisk boty. My jsme ji zkoumali, ale je tam skutečně málo markantů. My můžeme prostě pouze říct, že nevíme, komu patří, protože to nelze zkoumat. Dále otázka nehtů – Nejvyšší soud píše, že je naprosto nelogické, že se za nehty našla DNA poškozené a profil další osoby, která není Lukáše Nečesaného – není to přesné, byly tři nehty zkoumány, byla tam DNA poškozené a další nemá opět dostatek markantů, aby šlo říct, že tato DNA není pana obžalovaného. Navíc je to kadeřnice, takže by nebylo nic divného, kdyby tam byla DNA někoho jiného.“

 
13:43
1. 4. 2016

Soudce předčítá odůvodnění: „Klíčová je výpověď poškozené paní Ludmily B., podle nás je výpovědí věrohodnou. Ona od počátku zcela přesně popsala, co se stalo před napadením pachatelem. Jediný problém byl v tom, že ty nehty byly nalezeny jinde, než kde došlo k útoku, to tady ale vysvětlil jasně svědek Jeřábek – dostaly se tam výtřesem. Posudek Ústavu národního zdraví svědčí proto, že nemá tendence lhát a má výbornou vizuální paměť. To svědčí pro to, že soud nemá důvod této svědkyni nevěřit. Všichni znalci se vyjádřili, že byla retrográdní paměť narušena, ale nikdo nevyvrátil, že se jí ta paměť vrátit mohla. Svědkyně je pro nás důkaz klíčový, ale je tu i svědek Funda, ať se to každému líbí nebo ne – napsal to sám od sebe, to, že byl naštvaný, je naprosto pochopitelné, není se tomu, co divit. Sepsal dopis, který skutečně sepsal on, potvrdil to i při slyšení u našeho soudu, byť v krátké verzi. Otázka úředního záznamu – podle našeho názoru je použitelný. Zásadní je také otázka toho osobního automobilu, Funda nemohl od nikoho jiného vědět, že Nečesaní takové auto mají. Z toho důvodu je nelogické, aby v druhé části své výpovědi nemluvil pravdu.“

 
13:36
1. 4. 2016

Soud uznal Lukáše Nečesaného vinným z pokusu vraždy a poslal ho na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou.

VIDEO
 
13:35
1. 4. 2016

Všichni vstoupili do soudní síně a soudce začal číst rozsudek.

 
13:25
1. 4. 2016

Všichni se pomalu vrací k soudu. Kuloáry se už šíří zpráva, že Lukáš Nečesaný bude odsouzen a to opět na 13 let.

 
11:50
1. 4. 2016

Nyní mluví Lukáš Nečesaný: „Já se plně ztotožňuju s tím, co zaznělo ze strany mých advokátů. Stále vypovídám stejně, že jsem ten skutek nespáchal, já paní poškozenou lituji, je hrozné, co se jí stalo. Přál bych tomu pravému pachateli, aby na něm byla učiněna spravedlnost. Trápí se má rodina, manželka, já, bude se trápit i moje manželka. Nikdy se nepřiznám k tomu, co jsem neudělal!“

Soud vyhlásil pauzu do 13:30. Pak zazní rozsudek.

 
11:49
1. 4. 2016

„Za dodržení presumpce neviny a zásady in dubio pro reo není možné Lukáše Nečesaného odsoudit s ohledem na důkazní nouzi a výrazné pochybnosti o osobě pachatele,“ uzavřel obhájce.

 
11:48
1. 4. 2016

„Z vysvětlení paní Marie Nečesané (babičky Lukáše) je jasné, že přišel v 17:00, současně, jak paní státní zástupkyně uvedla, je prokázáno že v 17:10 se přihlásil na Facebook a začal komunikovat. To také muselo nějakou dobu trvat, než to zapnul, přihlásil se apod. Trasa, kterou uvádí paní státní zástupkyně, je zcela nelogická, musel by obíhat blok, nemohl by ani potkat toho malého chlapce. Dále bych se chtěl zabývat výpovědí svědka Martina Hovada, který uvedl, že mu dlužil 400 korun. Ten uvedl, že si pro peníze přišel 23., peníze mu dala babička a Lukáš Nečesaný se schovával. Předpokládám, že kdyby měl těch 10 tisíc, tak by mu je dal. Dal by mu čtyři kila, aby si ušetřil tu ostudu a konflikt s babičkou.“

 
11:40
1. 4. 2016

Obhájce opět zmiňuje pachové stopy, opakuje stejné problémy, co jeho kolega. „Stopa 26 by měla být kabelka, která je zapnutá zipem a je na křesle, pod nímž jsou ponožky. Následně je kabelka vysypána na zem, z toho plyne, že před snímáním pachových stop s ní bylo manipulováno. A znovu zdůrazňuji: kabelka byla zapnutá. Vezmeme si, že pachatel tam jde se záměrem okrást kadeřnici o předpokládánou tržbu asi 1500 korun maximálně, pak prohledá šuplíky, v jednom z nich je ta peněženka, pachová stopa je ale jen na tom šuplíku, kde byla peněženka. Podotýkám, že nic nebylo rozházeno. Pak jde do kabelky, kde najde mobilní telefon zhruba hodnoty, pro kterou tam původně šel a pak tu kabelku zapne. Na mě to působí, že tam přišel pachatel, který věděl, kde má hledat. Další důležitá věc – v té místnosti nebylo vytřeno. V té souvisloti jsem právě navrhoval, aby byl proveden důkaz svědectví paní Danuše, která je kamarádkou Ludmily, která řekla, že to ‚Liduška dělala tak, že zamkla, pak zametala, pak až když vytřela a šla vylít vodu, tak nechávala odemčeno‘. Ale vytřeno není, tudíž bylo zamčeno. Jak by se tam tedy pachatel Lukáš Nečesaný dostal? Pachatel, kterým má být. Chtěl jsem, aby se tu to video přehrálo, aby bylo jasné to prostorové rozmístění – to kadeřnictví je poměrně malé a je tam řada krevních stříkanců na stěnách. Takže jsem přesvědčen, že by pachatel musel být krví zasažen. Já jsem si vědom odůvodnění vašeho senátu, že není jisté, zda obžalovaný vydal skutečně to oblečení, které měl na sobě, ale toto ale také nebylo vyvráceno a znovu jsme tu u té zásady, že pak musí soud rozhodovat v jeho prospěch. (Na oblečení Lukáše Nečesaného nebyla krev kadeřnice a bylo prokázáno, že nebylo prané, pozn. red.) Jsou tam další dvě trasologické stopy, které rovněž nebyly ztotožněny v žádném ohledu. Rozhodně nesouhlasím s tím, že neexistuje nikdo další, kdo to mohl udělat kromě mého klienta. Zarážející je, že kadeřnice se o svém tvrzení nikomu před tím prohlášení nesvěřila – ani rodině, ani svému věrnému ochránci panu Juštovi, ani známým, dětem, nikomu. Znalci řekli, že není vyloučeno, jestli si vzpomněla, ale ani není jisté, že si vzpomněla. Pak znovu odkazuji na tu zásadu. Znovu považuji za nestandardní, že paní poškozenou vozí na vyšetření pan Jušta. Domnívám se, že se asi nebavili o vývoji akcií na burze, ale o tom případu a pak lze očekávat určité ovlivnění – lze předpokládat, že si svou paměť takto konstruovala.“

 
11:23
1. 4. 2016

„Ještě bych se chtěl pozastavit nad tou kupičkou – ta kupička tam podle mého názoru po dlouhém zkoumání není a pokud je, tak je tak neviditelná, že bych si přál, aby mi ji paní státní zástupkyně ukázala, ještě jsem se nesetkal, aby policisté provedli ohledání bez fotodokumentace a videozáznamu. Existuje pouze záznam z 22. 2., z 23., kdy bylo druhé, není žádná dokumentace a z 27., kdy byly nalezeny ony pachové stopy, není dokumentace a tehdy měla být zadokumentována i ona kupička vlasů. Tvrdí se tu, že pokud Lukáš Nečesaný viděl kupičku vlasů, pak musel být pachatelem, protože musel být přímo v provozovně, ne v chodbičce, jak tvrdí obžalovaný. Bylo tu prokázáno, že pachatel byl bez brýlí, chtěl bych, aby zde znalec řekl, zda mohl Lukáš Nečesaný bez brýlí vidět onu kupičku vlasů, kterou já nevidím a kterou vidí paní státní zástupkyně. Lukáš tvrdí, že kupičku viděl z chodbičky na prostředku místnosti. Lukáš tam tedy byl předtím, než ji kadeřnice zametla a potom až přišel pachatel. Kupička je zadokumentována na fotografii, ale není na žádných dalších, ani na videozáznamech.“

 
11:16
1. 4. 2016

„Funda navíc tady řekl, že mu Lukáš Nečesaný řekl jednu jedinou větu a to že neví, proč to udělal. To nejde rozhodně brát jako přiznání.

Svědek Zikmund píše v dopise, že pokud mu nebude splněno to, co mu pan kapitán Jušta slíbil, tak nebude vypovídat.

Tento člověk sedí za dovoz omamných látek a chtěl si zajistit lepší podmínky. Našel si mě právník jednoho ze spoluobžalovaných pana Zikmunda a řekl mi: ‚Ten člověk se vyznačuje lhavostí a smyšlenkami. Na ty spoluobviněné naházel spoustu věcí, aby měl nižší trest. Na Mírově mu jde řada lidí po krku.‘ Takže on potřebuje ochranu a lepší podmínky. Svědek Funda vypovídal v kukle, já jsem vůbec nepochopil, proč mu to bylo povoleno! Tento svědek řekl, že to chce kvůli novinářům, ale jeho identita tu byla odhalena, nebyl to skrytý svědek. Mimika je důležitá pro odhalení toho, zda svědek lže a vypovídá konzistentně, přece mohlo dojít ke konfrontaci bez přítomnosti novinářů. V tomto byla zkrácena práva mého klienta. Funda když sepisoval protokol, tak za půl den zkolaboval a dostal silný epileptický záchvat, což se nestalo několik let. Byly mu narodinovány léky – jsou to prášky na epiletické záchvaty s tím, že se to řadí do látek, které se řadí mezi návykové. Pan svědek byl pod vlivem těchto látek a dalších v kombinaci.“

 
11:08
1. 4. 2016

V závěrečné řeči pokračuje druhý obhájce. "Paní státní zástupkyně vlastně pouze zopakovala to, co uváděla v předchozích svých řečech, nový je pouze svědek Funda a Volvo. Pak tu napadá jednu část ústavního znaleckého posudku, druhou ale vytahuje, protože se jí hodí. Pak mě velice překvapuje, že kritizuje rozhodutí Nejvyššího soudu. Chtěl bych podotknout, že Nejvyšší soud tam řadu věcí ze stížnosti paní ministryně kritizoval a opravoval její tvrzení, takže není pochyb, že měl věc nastudovanou. Já se musím přiznat, že celou dobu, co jsem pracoval na případu Lukáše Nečesaného, jsem poukazoval na to, že přístup orgánů činných v trestním řízení je zcela nestandartní, a to se ještě vystupňovalo v posledních líčení. Já nejsem ani spokojen s vedením tohoto líčení, proto jsem i podal tu námitku pro podjatost, protože jsou zde přijímany zejména návrhy obžaloby, obhajoba je zamítána. Mám dojem, že ze strany státní zástupkyně už jde o zcela osobní rovinu. Mám za to, že intenzita ne úplně nestranného přístupu ze strany pana předsedy se ještě zvýraznila, mám za to, že práva mého klienta byla zkrácena.Nechci polemizovat, co se týče svědka Fundy, neberu obž právo na to, aby věc vytáhla až po 3/4 roce, ale kritizuji postup soudu, který obhajobě neumožnil se na to připravit. Popíšu procesnost: protokol o výslechu pana Fundy byl skutečně sepsán ve vězení - neví se tedy kdy a za jakých okolností, tento svědek opakovaně uvedl, že ten dopis napsal jenom proto, že byl napsaný, že Lukáše Nečesaného propustili z vězení. Mezi vězni je taková závist, že oni udělají cokoli proto, aby mu tu výhodu zamezili. Slyšel jsem to od řady vezňů, například, aby zamezili různým těm erotickým návštěvám a vycházkám, tak dají spoluvězni do kapsy trávu. Tento svědek má navíc v profilu nulovou hodnotovou toleranci. Došlo tady k pochybení, kdy vy jste se ptal, jestli souhlasíme se čtením úředních záznamů ve věci těch vězňů a spolužáků. Odpovídala vám paní státní zástupknyě a já jsem řekl, že souhlasím. Vy jste se ale měl zeptat pana obžalovaného, nikoli obhajoby. Obhajoba se podle zákona nemůže vyjádřit - musí se vyjádřit pouze obžalovaný. Soud tedy neměl právo tyto záznamy číst, ale pro toto procesní pochybení není soud oprávněn předestírat vyslýchané osobě jakékoli věci z tohoto tvrzení. Pokud už to soud udělal, tak nemůže k těmto výpovědím přihlížet. Z toho vyplývá, že svědectví Fundy a Zikmunda jsou nulitní, nelze z nich vycházet."

 
10:56
1. 4. 2016

Obhájce pokračuje ve vyjmenovávání důkazů obžaloby a jejich vysvětlování: „6) vyklepané nehty; 7) majetkový motiv, to přece nemůže obstát, když víme, jak to v té rodině funguje. Ještě druhý svědek Zikmund tu tvrdil, že byl Nečesaný na drogách, když to udělal, ale ve spise je zanesená toxikologie, která prokazuje, že minimálně tři týdny před tím nepobíral žádné omamné látky, ale to jsme se tu vůbec nedověděli. Praxi dělám už delší dobu, já jsem se nikdy nesetkal s takovou arogancí vůči takové autoritě jakou je Nejvyšší soud. Panu Nečesanému se také nelíbil rozsudek váš, ani pak druhý, třetí. S rozsudkem nesouhlasil, ale respektoval ho, sbalil tašku a nastoupil do vězení, byť dál bojoval. Státní zástupkyně ale Nejvyšší soud nerespektuje. ‚Orgán je vázán pravním názorem, který uvedl Nejvyšší soud a je povinen provést procesní úkony, které jsou nařízeny‘ – to nařizuje Nejvyšší soud – tyto ale všechny provedeny nebyly. Obžaloba nepředložila takové důkazy, které by stačily na prokázání viny. Řadu důkazů ignoruje a řadu bagatelizuje. Státní zástupkyně tu kritizovala, že Nejvyšší soud podle ní ani nečetl rozsudky a shoduje se s argumentací obhajoby. Proč by se to nemohlo někdy stát, jako někdy soud souhlasí s obžalobou, tak někdy může i souhlasit s obhajobou. To bychom tu říkali, že by nikdy nemohl být nikdo zproštěn. Vzhledem ke všemu, co jsem tu řekl, navrhuji aby byl pan obžalovaný zproštěn.“

 
10:49
1. 4. 2016

„Státní zástupkyně říká, že Funda potvrdil úřední záznam… on tu řekl, že neví, a když jste se ho vy, pane předsedo, konfrontoval s úředním zápisem s jedním odstavcem, tak on řekl, že ano, když je to tam napsáno. To je spontánní výpověď? Mělo tady být uvedeno, že je nemocen, na co se léčí, jaké léky bere, když má někdo těžké deprese a bere rivotril v kombinaci s antidepresivy, tak se to tu máme dozvědět. V závěru paní státní zástupkyně prezentovala jednotlivé důkazy, které svědčí o vině: 1) paní poškozená – paní poškozená, která všechno uvádí pokaždé jinak. Její příběh neodpovídá místu činu, ani výslechům dalších svědků a navíc tu máme ty znalecké posudky, které jasně uvádí amnézii. Znalci řekli, že si mohla na něco vzpomenout ale i nemusela – takže někdo řekne mohlo to být tak nebo tak a my si vybereme tedy jen to jedno, co se nám hodí. To odporuje zásadě in dubio pro reo. 2) paní Šlechtová – to přece není pravda, že si ji paní státní zástupkyně zařadila mezi své svědky, ale ve skutečnosti je to svědek obhajoby, protože podporuje argumenty pro časovou osu, která ho vylučuje jako pachatele. 3) svědek o zadržení – to je svědectví o vině? To přece s tím vůbec nesouvisí, vždyť ho zadrželi na cestě do školy. 4) pachová stopa – to jsem tu vysvětloval, jak to bylo. 5) svědek Funda – před soudem téměř nevypovídal a my vůbec nevíme, v jakém stavu tu byl, ale babička, se kterou se setkal dva dny poté, ukazuje jeho reálný stav.“

 
10:44
1. 4. 2016

„Paní státní zástupkyně tu řekla, že dopisy Fundy byla nová informace! Nová informace z června 2015? Svědek tu uvádí, že ten pan kapitán Jušta do toho vůbec nezasahoval, s tím jsem se ještě nesetkal, že sedí u výslechu dva příslušníci policie a jeden tam sedí a na nic se neptá. Byla to nová informace stará 3/4 roku, ale ani ten nestačil obžalobě, aby prověřila, co je to za osobu. Vlastně jen díky vaší otázce o tom, zda se léčil a jeho odpovědi, že ne, jsme si to chtěli zjistit. Obhajoba tu tvrdila, že spontánně vypovídal, to jsem byl asi u jiného soudu. Vždyť tu skoro nevypovídal a pak tu máme šokující objev, pan Funda nám přichází říct, že Nečesaní mají Volvo. No, to pěkně děkujeme, to Volvo stojí pokaždé tady před budovou soudu a asi je normální, že ho, rodinné auto, někdy řídí matka, otec a někdy syn.“

 
10:37
1. 4. 2016

„Dále pachové stopy – na dveřích byly koule z alobalu a já se ptám, viděl někdo toto na šuplíku nebo na kabelce? Neviděl, nic takového tam není. Pak někdo vytřepával kabelku, jak to dělal? Měl rukavice? Toto mi chcete prezentovat jako bezchybnou práci policie? Kdy se ty pachové stopy z kabelky a šuplíku odebíraly? A jestli později, proč z toho také není video? Mimochodem na videu z ohledání je vidět, že policista kameraman má na sobě obyčejné kalhoty, nic ochranného. Mimochodem až v nemocnici zjistili, že nemají všechny nehty poškozené – nenapočítali do deseti.“

 
10:35
1. 4. 2016

Obhájce se znovu rozčiluje nad útokem Faltusové na Nejvyšší soud. Pokud jde o ohledání místa činu – opět došlo k manipulativnímu přednesu a jsou vybírána fakta účelově. Dle obžaloby bylo ohledání místa činu zcela v pořádku, odvolává se na techniky, kteří tu byli – mám o tom hluboké pochybnosti, a to z důvodu, co jsem viděl na videu z ohledání místa činu. Státní zástupkyně zdůrazňovala, že pachové stopy, nehty a trasologické stopy – které tam podle státní zástupkyně vůbec nejsou! Ale ony tam jsou (tedy dlouho ve spise nebyly, můžeme se ptát, kde byly do té doby). A tyto stopy zkoumali kriminalisté – nepatří poškozené, nepatří jejímu synovi, nepatří Lukáši Nečesanému, ani policistům, ani záchránářům. Tyto stopy jsou zadokumentovány i s fotografiemi. Další stopy jsou nehty, my se tu dovídáme, že byly vytřepány a že to je normální. To je normální?“

 
10:32
1. 4. 2016

„Ta paní svědkyně Šlechtová ve skutečnosti svědčí ve prospěch obhajoby pana Nečesaného a rozhodně neprokazuje jeho vinu. Vyvrací to, co je uvedeno v obžalobě. Znovu říkám videozáznam, tam žádná kupička vlasů nikde nebyla. Pokud jde o to březové poleno, poškozená uvedla, že jím byla tlučena. Na otázku, podle čeho si to pamatuje, je to, že bylo černobílý. Ptám se, jak ho tam dostal pan Nečesaný? Na podlaze nikde není ani jediná tříska, na oblečení pana Nečesaného není žádná stopa po třískách, v jeho batohu se také nic nenašlo. Obžaloba dokonce zpochybňuje znalecké ústavy, a to dokonce oba. Jak ten na žádost obhajoby, tak soudu. Březové poleno bylo totiž použito při rekonstrukci trestného činu! Proto ona si to takhle pamatuje. Jsou to ty vnější vjemy, které začínají už tím, že se člověk probudí z komatu. Vy jste se, pane předsedo, ptal, jestli paní Ludmila B. má tendence lhát. My jsme nikdy neřekli, že lže. Paní poškozená je osoba, která velice trpěla brutálním útokem. V otázce paměti je také velice divné, že pan svědek Funda si po letech pamatuje, že to chtěl pan Nečesaný hodit na jakéhosi pana Mádla a dokonce si pamatuje, že to byl Vítězslav, ale k tomu se dostanu. Obhajoba se opírá pouze o znaleckého posudky, a to ústavů. Obžaloba o paní Čermákovou, která nemá odbornost na to, aby se k tomu vyjadřovala. Ústav ne že připustil, jak říká státní zástupkyně, on ŘEKL, že tam je amnézie, jak antero-, tak retrográdní. Poškozená zde taky řekla, že se vyhýbala médiím, novinám, lidem, všem. Během vyšetření o tom všem ale sama mluví – o novinářích, zákaznících, všech, kteří o tom mluvili. Tím se obžaloba vůbec nezabývá… Přece si nemůže vybrat 4–5 důkazy, které se mi líbí a které ne, tak ty zapomeneme. Závěr je jednoznačný: nebyla zachována epizodická paměť, je zde amnézie antero- i retrográdní. Paní státní zástupkyně je napadla asi proto, že nepotvrdily ty skutečnosti, které by obžalobě vyhovovaly.“

 
10:23
1. 4. 2016

Obhajoba pokračuje v tom, na co upozornil Nejvyšší soud, že byly vybírány selektivně důkazy a to tak, že jde jen o důkazy svědčící pouze v neprospěch. Jako důkaz nám státní zástupkyně předkládá způsob zatýkání, že když utíkal, tak to je asi přiznání. Když vidím i ve sdělovacích prostředcích, jak to zatýkání probíhá, tak asi málokdo by se tvářil tak, jakože dobrý den, jasně půjdu s vámi, v pohodě; a to, že policisté samozřejmě nebudou říkat, že mu dali hlavu do pytle a podobně, každopádně to neřeší žádný problém, který je v obžalobě! Státní zástupkyně dále uvedla, že paní poškozená stvrdila svou výpověď a označila osobu pana Nečesaného a že popsala markanty. Já je připomenu: ‚poznala jsem ho, když ho pouštěli z vězení podle úsměvu a podle vlasů‘. Svědky byl popsán v době činu jako takový Harry Potter – měl delší vlasy, v době, kdy ho pouštěli z vězení, měl krátké vlasy jako vy, pane předsedo. Ona všechno potvrdila, ale má to jednu chybu, její výpověď je v rozporu s ohledáním místa činu. Kupička vlasů – já bych chtěl upozornit, že tu bylo promítáno video z ohledání místa činu, viděl tu někdo onu kupičku? Odpověď je ne! Ona totiž v tom rohu vidět není. Tento důkaz jednoznačně svědčí ve prospěch pana obžalovaného Nečesaného.“

 
10:13
1. 4. 2016

Svou závěrečnou řeč pronáší obhajoba: „Nezbývá mi, než reagovat na to, co bylo řečeno ze strany obžaloby. Obžaloba je povina dokládat důkazy o prokázání vině, paní státní zástupkyně začala svoji závěrečnou řeč tím, že tolik důkazů, kolik bylo provedeno v této trestní věci od té doby, co bylo rozhodnuto Nejvyšší soudem, nemá v soudnictví obdoby. Bylo to řečeno tak, jakoby za to mohla obhajoba, nám ale byla většina důkazů zamítnuta. Dále kritizovala, kolik informací bylo v médiích, to je dost diskutabilní. Paní státní zástupkyně zřejmě nesleduje média, dělá z toho něco, jakože to je nestandardní, procesy jsou veřejné, nejsou s vyloučením veřejnosti, takže novináři mají právo o tom informovat. Důkazní břemeno jednoznačně leží na straně obžaloby. Má odpovědnost za ty důkazy. Mnoho důkazů tady navrhoval sám soud, přitom je měla navrhovat obžaloba, ale to se nestalo.“

Mluví velmi důrazně směrem k Faltusové, ta kouká znuděně.

„Podle paní státní zástupkyně může být jediným pachatelem jenom a jenom Lukáš Nečesaný. Existuje zásada v trestním řádu, která se jmenuje ‚v pochybnostech ve prospěch‘ – musí být tedy nezpochybnitelné, že se toho skutku dopustila konkrétní osoba a také jak se toho dopustila, jinak je porušeno právo na spravedlivý proces, které zajišťuje ústava. Jsem lehce konsternován, že státní zástupkyně tu arogantně vystupuje vůči takové autoritě jako je Nejvyšší soud, který nařídil, že váš senát je povinen respektovat jeho rozhodnutí. Nechápu, že toto mohlo zaznít v soudní síni před veřejností! Státní zástupkyně uvádí, že obžalovaný nebyl schopen popsat trasu, po které šel – pan obžalovaný ji popsal, to není pravda. Vy jste tu, pane předsedo, promítal různé trasy a on vám to tu vysvětlil. Paní státní zástupkyně řekla v závěrečné řeči ‚paní svědkyně viděla Nečesaného‘, tato svědkyně ale popisuje někoho úplně někoho jiného. Je to člověk bez brýlí, bez batohu, v bundě bomber, špinavý blonďák s vystříhanými vlasy. Obžalovaný v té době byl popsán jako takový Harry Potter, měl batoh a měl brýle. Tyto svědky obžaloba vůbec nepoužila, o těch obžaloba nemluví, protože jsou pro ni nepodstatní. Tito svědci popisují skutečnosti, které jsou v mnoha směrech v rozporu s tím, co tady říká obžaloba.“

 
10:02
1. 4. 2016

„Navrhuji uznat obžalovaného vinným ve výši 13 let nepodmíněně, dále by měl zaplati 79 tisíc poškozené a 245 tisíc pojišťovně,“ uzavřela Faltusová. Nečesaní jí tleskají, soudce je napomíná, že mohou odejít.

 
9:57
1. 4. 2016

„Svědek Zikmund potvrdil výpověď Fundy, vina byla zcela prokázána těmito důkazy. Nadále je to výpověď svědkyně Ludmily B., která poznala obžalovaného jako pachatele, to že si může na útok pamatovat nevyloučil ani posudek Národního ústavu Klecany. Pro obžalobu svědčí i časový snímek údálosti: 1) první hovor začíná 16:48 – vidí odcházet chlapce; 2) druhý hovor 16:49 a končí v 17 a po tuto dobu vidí obžalovaného vcházet, ale nevidí ho vycházet. Doba cesty od učitele angličtiny by se výrazně neprodloužila, kdyby přišel seshora. Dále je to výpověď svědka Žeronického ohledně zatčení Nečesaného, kdy obžalovaný bezdůvodně uvedl, že nemá s napadením kadeřnice nic společného. Dále je to pachová stopa na vypínači a kabelce, která svědčí o tom, že obžalovaný prohledal kabelku poškozené, ukradl peníze a při odchodu zhasl. Dále jsou to dopisy svědka Fundy, který uvádí, že se mu obžalovaný přiznal a také to, že to chtěl hodit na osobu Vítězslava M. z hotelu. V druhém dopise neuvádí, že bere výpověď zpět, ale že se bojí o život svůj a rodiny. Pokud se jedná o námitky NS k ohledání místa činu – nehtů je celkem sedm, nikoli osm, jak uvádí rozsudek. Svědek Jeřábek zcela jasně vysvětlil, jak došlo k jejich vyklepání v chodbičce. Dále trasologická stopa v kaluži krve. Taková stopa se na místě činu vůbec nenecházela, zajištěna na místě činu vůbec nebyla. Majetkový motiv napadení vznikl až v 0:30 po vyslechnutí syna poškozené, obžalovaný ale o okradení kadeřnice hovoří v komunikaci s kamarádem už večer.“

 
9:53
1. 4. 2016

„Dále pachové stopy, znalec vysvětlil, proč nebyla na podlaze nalezena pachová stopa, musel by se snímač položit přesně na místo, kam šlápl. Dalšími důkazy jsou svědectví spolužáků a dvou spoluvězňů. Tak jako obhajoba, je i obažaloba v soudním řízení stranou a může tedy důkazy podávat kdykoli, je to záležitostí taktiky obžaloby. Důkazy byly předloženy osm dní před líčením a to, že se s ním obhajoba neseznámila, je její věcí, důkazy byly normálně ve spise! Po zrušení odsuzujících rozsudků ještě před tím, než kdokoli znal odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu, přišel dopis od svědka Fundy. Následně byl pořízen úřední záznam o tom, že byl Funda vyslechnut. Zde se objevuje zcela nové tvrzení, do té doby neznámé, že Nečesaný také bez dovolení řídil auto SUV svých rodičů, ověřením bylo zjištěno, že rodina Nečesaného skutečně vlastní vozidlo SUV, které je napsané na matku obžalovaného. Dále bylo daktyloskopickým šetřením zjištěno, že na dopisech jsou Fundovy otisky. Jeho výpověď je konzistentní a věrohodná, obžaloba nemlžila o tom, co Funda spáchal. Jde v podstatě o stejnou trestnou činnost, svědek Funda proto není horším člověkem než obžalovaný.“

 
9:41
1. 4. 2016

„V posudku z ústavu Klecany (to je ten nejnovější, pozn. red.) se uvádí, že poškozená nejlepšího výkonu dosahuje v bezprostředním vybavení vizuálních podnětů. Nebyla a není plně zachována epizodická paměť, ale znalec nebyl schopen vyjádřit se v jakém rozsahu, byť se jedná o ústavní posudek, dochází v závěrech k hodnocení některých důkazů, což je protizákonné. Vyjádření znalce nevylučuje, že si poškozená může věc pamatovat. Dále otázka ohledání místa činu – byl vyslechnut policista Horáček, který se vyjádřil, že po příjezdu na místo došlo k zajišťování stop technikem, probíhalo to standardně, neměli v době ohledání informace, že by se jednalo o loupežný motiv. Podstatné je, že všechny nehty a jedna náušnice byly zajištěny v prostoru chodby, nikoli v provozovně. Na chodbičce došlo podle svědků k vyklepání obsahu kabelky, byly tedy tyto stopy vyklepány právě z kabelky.“

 
9:37
1. 4. 2016

„Svědek uvedl, že po příjezdu na policii Nečesaný prohlásil, že té paní nic neudělal. Policisté ale uvedli, že s ním o důvodu zadržení při zatčení ani eskortě nemluvili. Dále poškozená vyspecifikovala na základě čeho, podle jakých markantů obžalovaného poznala. Dále znovu promluvila o kupičce vlasů, kterou nestihla v den napadení uklidit, tato kupička byla jako vždy v rohu. Připouští, že si pamatuje tři rány, byly vedeny březovým polenem asi 40 cm. Poškozená měla čerstvě udělané nehty, na uších náušnice. Nebudu hodnotit výsledky znaleckého posudku, protože znalci poškozenou neviděli a vycházeli pouze z dokumentů poskytnutých obhajobou. K osobnosti poškozené nebyl schopen se vyjádřit. Jeden ze znalců tu dokonce prohlásil, že retrográdní amnézie není jeho oborem.“

 
9:33
1. 4. 2016

Státní zástupkyně Lenka Faltusová čte svou závěrečnou řeč. „Rozhodnutí Nejvyššího soudu považuji za tendenční, obsahuje podle mě chyby,“ zahájila. Zkritizovala i média. „Obžalovaný nebyl schopen popsat dostatečně trasu, kudy ke kadeřnictví přicházel i přes to, že mu byly předloženy mapy. Pokud by zvolil alternativu trasy seshora, pak by skutečně byl osobou, kterou viděla svědkyně Šlechtová, když telefonovala, její hovor skončil v 17 hodin tři minuty a ona po celou dobu sledovala vchod v kadeřnictví. Pokud by Lukáš Nečesaný mluvil pravdu, pak by ho vidět musela. Obžalovaný byl prokazatelně doma v 17 hodin 10 minut. Předtím měl komunikovat s babičkou, ale znovu se nejasně vyjadřuje o trase. Vyjádřil se ke svému zatčení, tady je třeba říct, že bylo toto prověřeno GIBS. Policisté v civilu se dle svědka prohlašují za policii, přesto se pral.“

 
9:26
1. 4. 2016

Návrhy soudní senát zamítl. Veřejnost v soudní síni doslova vybuchla v smích. „Pokud je vám to k smíchu, můžete odejít,“ prohlásil soudce.

 
9:22
1. 4. 2016

Senát se odebral do poradní místnosti, aby se poradil, jak s touto informací naloží. Veřejnost zůstává v soudní síni.

 
9:20
1. 4. 2016

Obhajoba podává stížnost. Soudce znovu otvírá možnost podat důkazy a čte lékařskou zprávu o návštěvě Fundy u psychiatra spolu s babičkou, zřejmě někdy před vraždou. Čte se čestné prohlášení Pavlíny N., expřítelkyně Fundy: „Ani při návštěvách ani v dopisech se nevyjadřoval, že je Lukáš agresivní. Vždy se vyjadřoval, že naprosto věří v jeho nevinu, že je jediný komu to věří. Vždy přes nás Lukášovi vzkazoval, že mu drží palce v dalším boji.“

Obhajoba také navrhovala předvolání babičky Fundy jako svědka, to soud zamítl, protože není podle něj oprávněná vypovídat k věrohodnosti. Obhajoba namítá, že babička ho navštívala dva dny po výpovědi a uvádí velmi podstatné skutečnosti k věci.

Dále chtěli lékařský posudek na Fundu, což bylo rovněž zamítnuto. Obhájce uvádí, jaké léky Funda bere, mimojiné antidepresiva, a že měl znovu epileptické záchvaty – to začalo v létě bezprostředně po těch dopisech. Lék, který bere, způsobuje utlumení. „Já netvrdím, že ten člověk nám tady vykládá své báchorky, ale je pod vlivem léků. Vy jste, pane předsedo, argumentoval posudkem z rozsudku svědka Fundy, ten je ale dva roky starý. Je třeba zjistit, jaké léky bral loni v létě a nyní, jaké množství jich bere a jaký mají vliv na jeho jednání. To přece nemůže vysvětlit posudek z roku 2014. V noci  8. 6., tedy po tom co odeslal ten dopis, dostal po letech epileptický záchvat. To jistě není bez souvislosti. Považujeme to za velmi důležité, protože je zcela evidentní, že obžaloba bude na tomto svědectví stavět tvrzení o vině. Toto mělo být povinností obžaloby, která měla toto zjistit. Navíc tento svědek je buď pod vlivem léků, nebo lže, protože na vaši otázku, pane předsedo, odpověděl, neléčím se!"

 
9:08
1. 4. 2016

Soudce zahajuje hlavní líčení: „Dnes máme na programu závěrečné řeči. Došla námitka podjatosti ze strany obhájce na mou osobu, že předseda senátu vede proces k tíži pana obžalovaného. Postup předsedy senátu ve věci svědka Fundy považuje pan obhájce za nezákonný s ohledem například na to, že byl vyslýchán v kukle. Senát se proto sešel na neveřejném zasedání a rozhodl, že toto se zamítá,“ prohlásil soudce.

 
9:05
1. 4. 2016

Uvnitř soudní síně je narváno k prasknutí, rozsudek si přišlo vyslechnout mnoho lidí z řad veřejnosti.

 
8:57
1. 4. 2016

Do soudní síně vstoupil před malou chvílí soudce.

 
8:53
1. 4. 2016

Před soudní síní čekají i Lukášovi kamarádi, kteří se objevovali u soudu pravidelně. Je zde i Lukášova babička a postarší muž, který s Nečesaným nějakou dobu seděl ve vazbě. Veřejnost hlídá větší počet pracovníků ostrahy než obvykle.

 
8:49
1. 4. 2016

Lukáš s manželkou Veronikou dorazili k soudu. Nyní spolu s rodiči a právníky sedí bokem od veřejnosti v kantýně a povídají si.

VIDEO
 
8:41
1. 4. 2016

K soudu dorazili rodiče Lukáše Nečesaného s Johnem Bokem.

 
8:39
1. 4. 2016

Předseda spolku Šalamoun John Bok chce podat návrh na zahájení kárného řízení se soudcem Jiřím Vackem.

 
8:34
1. 4. 2016

Před soudní síní čeká množství lidí, Nečesaní mezi nimi ale zatím nejsou.

 
8:30
1. 4. 2016

Dobré ráno, vážení čtenáři. Dnes pokračuje soud s Lukášem Nečesaným obžalovaným z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Lukáš byl už jednou odsouzen a dokonce si z trestu odseděl 2 roky. Nejvyšší soud ale rozsudek zrušil. Nové rozhodnutí soudu by mělo zaznít dnes!

 
31. 3. 2016

Důvěryhodnost vraha jako svědka Lukášova rodina a advokáti okamžitě zpochybnili. A nakonec se za něj postavila i babička Jiřího Fundy, který tvrdil, že se mu Lukáš k činu přiznal. Babička vraha, který svědčil proti Nečesanému: Je zmanipulovatelný, strachoval se o život

 
31. 3. 2016

U minulého jednání padlo šokující svědectví – Lukášův bývalý spoluvězeň tvrdil, že se mu Nečesaný k činu přiznal! Muž, který brutálně podřezal mladičkou Elišku: Nečesaný se mi k přepadení kadeřnice přiznal

 
31. 3. 2016

Už v září se Lukáš vrátil k soudu. A čekala ho ledová sprcha – kadeřnice se údajně rozpomněla, že ji napadl Nečesaný! Domluvila se s policajtama, tvrdí Nečesaný o napadené kadeřnici

 
31. 3. 2016

Po dvou letech ve vězení měl Nečesaný co dohánět. Hned po třech měsících venku se oženil. Neprávem odsouzený Lukáš Nečesaný: Svatba s policií v zádech

 
31. 3. 2016

Nejvyšší soud měl jasno, důvod k propuštění nebyl jen jeden! Soudce vysvětlil, proč pustil Nečesaného na svobodu: 6 věcí, které policie a soudy zpackaly

 
31. 3. 2016

Lukášův případ projednával v květnu 2015 Nejvyšší soud, který zrušil rozsudek a případ vrátil k projednání na kraj. Přečtěte si, jak se případ odvíjel od počátku až do propuštění: Bez jediného důkazu ho odsoudili na 13 let! Lukáš je teď volný, soud zrušil rozsudek za pokus o vraždu kadeřnice

Fotogalerie Případ Lukáš Nečesaný ve fotografiích 65 fotografií

dajka123 ( 1. dubna 2016 21:42 )

Tomu se říká věčný student. V hlavě nasr*no, tak mu nic jiného nezbejvá. Na zš můžeš propadnout 2x, kolikrát by potom musel propadnout na gymplu

fikusek11 ( 1. dubna 2016 21:27 )

Trest je nepřiměřený. Rozsudek nepovažuji za odůvodněný, ani pro vazbu nejsou důvody. Považuji to za brutální zásah do práv mého klienta,“ uvedl obhájce Oldřich Chudoba. ----------------------------------------------------------------------------- Obhájce asi skončil. Nevěří evidentně v nevinu klienta.....Článek na i-Dnes.

sherlock.z.cech ( 1. dubna 2016 20:45 )

kluk je skorovrah... měli by ho zavřít hned, protože jinak mu tatínek zařídí letenku a tady ho už nikdo neuvidí... za manželku si koupil zlatokopku, dítě pro něj nic neznamená, takže je tady klidně nechá a zdrhne...

sherlock.z.cech ( 1. dubna 2016 20:43 )

Lžeš... místní mají názor stejný jako soudce... Nečesaný je zmetek, který terorizoval rodinu i okolí... dnes z něj jeho nevlastní otec, který ho vyhnal z domu, obhajuje... ale marně...

verka1 ( 1. dubna 2016 17:52 )

policejní, justiční mafie v Česku v Plzni Kajínek, v Hradci Nečesaný, v Ostravě Kramný...kolik dalších případů?

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud