Čtvrtek 1. června 2023
Svátek slaví Laura, zítra Jarmil
Polojasno 25°C

Blesk Ordinace otevřela brány v Olomouci: Prevence přilákala davy návštěvníků

 • Aktualizováno -
  13. 9. 2022
  18:09
  13. 9. 2022
  05:00

  Deník Blesk proměnil Horní náměstí v Olomouci v obří ordinaci.  Až do 18 hodin mohl každý návštěvník zdarma projít sérií preventivních vyšetření a dozvědět se, jak na tom skutečně je a zda mu v těle netiká skrytá časovaná bomba. Blesk Ordinace se na Horní náměstí vrátila po třech letech, letošní stany obsadili špičkoví odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc.

  Když se v roce 1892 Moravský zemský sněm v Brně usnesl vystavět v Olomouci novou nemocnici, nejspíš netušil, že dal základ jedné z největších nemocnic v zemi s celosvětovým věhlasem.

  Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny a letošní první zastávkou Blesk Ordinace. Nemocnice je součástí národní sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center. Jen v loňském roce měla 1 339 100 ambulantně ošetřených a 48 226 hospitalizovaných pacientů.

  O tom, že jim poskytuje špičkovou, kvalitní a bezpečnou péči, svědčí i národní akreditace, kterou poprvé FNOL získala v roce 2009 a přísnými kritérii prochází opakovaně. Za rozvojem nemocnice i zvyšováním odborné úrovně stojí bezesporu profesor Roman Havlík, ředitel nemocnice, který jako chirurg ve FNOL pracuje od roku 1994.

 • 1.Jakou prevenci dostanete?

  ● Vyšetření mateřských znamének

  ● Vyšetření zraku

  ● Poradna odvykání kouření

  ● Prevence kolorektálního karcinomu

  ● Lékové poradenství

  ● Poradna gynekologie

  ● Alergie

  ● Mamografické vyšetření

  ● Poradna pro zdravý životní styl

  ● Dentální hygiena a Zubní víla

  ● Kardiovaskulární riziko

  ● Resuscitace

  ● Krev je dar

  ● Novorozenecké oddělení

  ● Nadace Šance – registr dárců kostní dřeně

  Ve Fakultní nemocnici Olomouc najdete špičková pracoviště. Ve Fakultní nemocnici Olomouc najdete špičková pracoviště. | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

  Video  Blesk Ordinace otevřela brány v Olomouci: Prevence přilákala davy návštěvníků  - Markéta Volfová, Lukáš Červený
  Video se připravuje ...

 • 2.Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

  ředitel FN Olomouc

  Proč se Fakultní nemocnice Olomouc zapojila do projektu Blesk ordinace a bude 13. září v rámci této akce prezentovat činnost svých pracovišť na Horním náměstí?

  Máme jako zdravotnické zařízení dlouhodobě ambice přesahovat brány našeho areálu a cítíme zodpovědnost za zdraví obyvatel tohoto regionu. Považuji prevenci za daleko důležitější než diagnostiku a léčbu. Právě diagnostika a léčba udělaly v poslední době obrovský posun a jsou nesmírně kvalitní. Naše zdravotnictví v tomto patří k nejlepším ve světě, ale prevence se bohužel neposunuje kupředu stejnými kroky. V tomto máme oproti srovnatelným evropským státům velké dluhy a nedostatky. Proto vítáme podobné aktivity orientované na zdraví a prevenci. Považuji možnost ovlivňovat myšlení a návyky obyvatelstva v tomto směru za zásadní.

  Proč je právě prevence v medicíně tak zásadní a důležitá?

  Vždy je lepší něčemu předcházet než potom řešit až následky, které jsou mnohdy už obtížně napravitelné. Málo se zdůrazňuje, že prevence má vliv na naše zdraví mnohonásobně větší než kvalita zdravotnictví v tom smyslu, jak dobře diagnostikuje namoci a je schopno je léčit. Zjednodušeně řečeno to znamená, že každý, kdo chce prožít co nejdelší dobu svého života v plném zdraví a chce pro to i něco udělat, tak je jeho orientace na prevenci tou nejlogičtější cestou.

  Jde ale opravdu o obecný trend, kterým se současná západní medicína ubírá?

  Je to trend, který je správný i podle všech dostupných vědeckých dat. Nicméně západní medicína tak jako mnoho dalších věcí v naší společnosti je poháněna především byznysem a penězi. Z tohoto důvodu tu není dostatečně silný důraz na levnou a jednoduchou prevenci. Zároveň je tady i jakési obecně panující přesvědčení, že naše zdravotnictví vyřeší všechny problémy za nás. Mnoho z nás je pohodlných a nechce dávat energii do změny životního stylu, necítí potřebu se například dostatečně hýbat, udržuje se ve špatných stravovacích návycích a podobně.

  Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

  Fakultní nemocnice Olomouc na poli prevence rozvinula dlouhodobý projekt Ambulance aktivního zdraví. V čem spočívá a k čemu směřuje?

  Naše nemocnice má přes padesát zdravotnických pracovišť a každé je orientováno na různou část medicíny, neboli zabývá se chorobami některého systému či orgánu lidského organismu, tedy diagnostikou a léčbou. Ale v zásadě tu není žádné pracoviště, které by se zabývalo zdravím jako takovým, prevencí a posilováním zdraví.

  Ambulance aktivního zdraví je součástí projektu vybudování klinického pracoviště, které se bude jmenovat Centrum zdraví a prevence a nabídne preventivní programy k posilování zdraví a oddalování nemocí. A ty z nás, kteří už mají náběh na nějakou chorobu nebo se pro některou civilizační diagnózu léčí, povede ke zlepšování jejich stavu za pomoci vlastního přičinění.

  A v rámci tohoto dlouhodobého projektu a vznikajícího pracoviště jsme už nyní pod hlavičkou Ambulance aktivního zdraví připravili programy třeba pro lidi s vysokým krevním tlakem. Aby věděli, jak se mají při svých obtížích správně chovat, nebyli závislí na lécích a vrátili se ideálně do normálního stavu. V mnoha případech je to skutečně možné.

  Dá se tedy říci, že jste programem Ambulance aktivního zdraví nastartovali nový dlouhodobý proces směřující k postupné změně vnímání zdravotnictví a přístupu ke svému zdraví?

  Ambulance aktivního zdraví je určitým pokusem o zaměření pozornosti každého z nás na to, co a jak pro sebe můžeme něco udělat. Současně máme ambici dávat fundované návody jak si nejlépe pomoci při určitých diagnózách a jak v tom nejlépe postupovat s ohledem například na svůj věk či zdravotní stav. Je spousta podobných návodů hlavně na internetu, které ale mnohdy mají nějaký podtext, třeba něco prodat nebo propagovat jen jednu určitou metodu.

  A ve finále chceme tento projekt završit vznikem „kamenné“ ambulance, kde se budou moci zájemci o prevenci a aktivní zdraví individuálně na tomto poli posunovat dál a kde nabídneme i kolektivní programy pro určité diagnózy nebo věkové či zaměstnanecké skupiny.

  Co dalšího zajímavého a přínosného v současné době ve Fakultní nemocnici Olomouc vzniklo či vzniká?

  Naše nemocnice je zdravotnickým pracovištěm nejvyššího typu v Olomouckém kraji. A jako takové má i odpovědnost za výchovu dalších generací zdravotníků všech specializací a všech stupňů od sanitářů po lékaře. Snažíme se rozvíjet všechny medicinské obory a podle výsledků se nám to i daří, a to skutečně v mnoha oblastech. Chceme pro potřeby našeho regionu nabízet špičkové služby ve všech odbornostech, proto vychováváme a budujeme týmy, které mají potenciál i v budoucnosti poskytovat tu nejkvalitnější zdravotní péči. Pro tyto týmy zároveň vytváříme zázemí, které je pro moderní medicínu nezbytné.

  V mnoha oblastech patří naše nemocnice ke špičkovým pracovištím nejen v rámci České republiky, ať už jsou to obory interní či chirurgické. Nechci nikoho konkrétně vyzdvihovat, protože by to nebylo férové vůči ostatním. Máme dlouhodobý plán rozvoje a ten se nám daří naplňovat. Jen v letošním roce uvedeme do provozu nová pracoviště, rekonstruované prostory a nové technologie v hodnotě bezmála 1,4 miliardy korun.

 • 3.MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.

  vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky FN Olomouc

  Jak moc je důležité včasné vyšetření prsou a kdy by s ním ženy měly začít?

  V případě, že má žena potíže (hmatná bulka, sekrece z prsu, zánět prsu...), je vyšetření prsů prováděno zpravidla ihned, ideálně s žádankou od praktického lékaře nebo gynekologa.

  Preventivní mamografie (pro ženy bez potíží) je hrazena pojišťovnou od 45 let každé dva roky. Pokud má žena ale pozitivní rodinnou anamnézu, například příbuznou, která onemocněla ve věku pod 40 let, je lepší jít k onkologovi na preventivní vyšetření dříve. Onkolog zjistí míru rizika, a pokud je u této ženy riziko vyšší než 20 %, pak má nárok na vyšetření od 20 let v půlročních intervalech. V případě populace žen s běžným rizikem stačí s vyšetřením prsů začít mezi 40. - 45. rokem věku. Samozřejmě se samovyšetřením je dobré začít kdykoliv dříve. Samovyšetření je první nejdůležitější preventivní metodou.

  Jakými metodami vyšetření provádíte a jaké jsou jejich výhody?

  Na našem pracovišti provádíme ultrazvuk prsů, mamografii, 3D mamografii, magnetickou rezonanci prsů a pak různé intervenční výkony. Nelze zcela říci, která z těchto metod je lepší. Každá má své výhody i nevýhody, důležitější je však indikace k těmto vyšetřovacím metodám. Každá metoda má svou nezastupitelnou roli v diagnostickém rozhodování a je na konkrétním lékaři a také na všeobecně daných pravidlech, kterou metodu lékař kdy upřednostní.

  MUDr. Lucia Veverková, Ph.D., vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky FN Olomouc MUDr. Lucia Veverková, Ph.D., vedoucí lékařka Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky FN Olomouc | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

  Mnohé ženy mají obavy například z bolestivosti či nepříjemnosti vyšetření, případně se bojí, že pro ně bude příliš drahé. Co byste jim vzkázala?

  Při ultrasonografii prsů se ženy bolestivosti obávat vůbec nemusí. Při mamografii je pro správné vyšetření potřebná určitá komprese prsu, což pro některé ženy může být nepříjemné. Je dobré spolupracovat s radiologickou asistentkou a na všem se během vyšetření domluvit. Vyšetření lze provést šetrným způsobem. Komprese při vyšetření je důležitá proto, abychom zlepšili zobrazení struktur v prsu a zároveň mohli použít menší dávku záření.

  Jaké jsou přednosti vašeho pracoviště a podstoupení vyšetření právě ve Fakultní nemocnici Olomouc?

  Největší výhodou vyšetření v naší nemocnici je rychlá návaznost péče - doplnění dalších vyšetření (biopsie, magnetická rezonance...) a také odeslání k dalšímu specialistovi. Nemalou výhodou je i to, že na všem se dá s personálem domluvit tak, aby byla zvolena optimální vyšetřovací metoda nebo co nejlepší a nejrychlejší diagnostický postup. Výhodou mamodiagnostického pracoviště je i to, že ženy, které nejsou nemocné a jdou pouze na preventivní vyšetření, nejsou vystaveny stresu z toho, že jdou do nemocnice. Mamodiagnostické pracoviště se nachází v budově T (při vjezdu do nemocnice v ulici I. P. Pavlova) a je odděleno od jiných klinik a lůžkových částí.

 • 4.MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

  primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc

  Proč je důležité darovat krev a konkrétně právě na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc?

  Fakultní nemocnice Olomouc má logicky největší spotřebu krve v regionu, protože koncentruje nejzávažnější případy z celého Olomouckého kraje i některých dalších oblastí. Funguje zde řada center, která by bez krve nemohla existovat - například Traumatologické centrum, kde jsou hospitalizovaní pacienti po těžkých autonehodách. Stává se, že jeden takový pacient spotřebuje za jediný den krev až od třiceti dárců. Dále Onkologické centrum, kde je v průběhu léčby akutních leukemií nebo lymfomů u dětí i dospělých potřeba řada transfuzních jednotek destiček i červených krvinek.

  Další významnou skupinou pacientů životně závislou na pravidelných transfuzních přípravcích erytrocytů jsou děti s vrozenou anémií. Bez pravidelných transfuzí by nemohly žít, protože se jim v kostní dřeni vůbec netvoří červené krvinky a je třeba jim je pravidelně dodávat. Jsou pacienti, kteří již potřebovali přes 500 transfuzních jednotek krve.

  Nelze zapomenout ani na Perinatologické centrum; u novorozenců jsou transfuze nezbytné zejména při léčbě takzvané novorozenecké žloutenky, jejíž příčinou je nesnášenlivost krevních skupin mezi plodem a matkou. Občas dokonce dochází i k tomu, že porodníci musejí plodu podat krevní transfuzi nitroděložně ještě před samotným porodem. Novorozenci sice potřebují při běžné transfuzi menší objem krve (zhruba 50 mililitrů), ale u závažnějších případů se užívá i výměnná transfuze, při níž je potřeba i 500 mililitrů krve: původní inkompatibilní krev se vlastně ve dvojnásobném množství vymývá krví novou.

  Novorozenecká žloutenka je velmi nebezpečná, protože dítě ohrožuje na životě. Krevní transfuze je v tomto směru nezbytnou a velmi účinnou léčbou. Kardiochirurgické centrum naší nemocnice patří k nejvýznamnějším centrům na Moravě, transfuzní oddělení denně připravuje krev pro 2 - 3 pacienty tohoto centra.

  Stálými klienty Transfuzního oddělení jsou pacienti Ortopedické kliniky. Velké ortopedické operace, jako jsou kloubní náhrady, provázejí vždy krevní ztráty. U nekomplikovaných výkonů vydáváme v průměru dvě konzervy krve, zatímco u složitějších operací i 10 jednotek červených krvinek a 5 jednotek plazmy. Ročně je provedeno přes 700 kloubních náhrad.

  Naše transfuzní oddělení krev expeduje do celé sítě zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji i za jeho hranicemi, například do nemocnic v Jeseníku, Hranicích, Přerově, Prostějově či Vsetínu.

  Komu všemu a v jakých životních situacích darovaná krev pomáhá?

  Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou i přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění, jako jsou leukémie, krvácivé poruchy nebo onemocnění jater či ledvin. Krev je potřeba při úrazech, řadě operací, zejména plicních, cévních, ortopedických, transplantacích, léčbě otrav, pro pacienty léčené umělou ledvinou, lidi se zhoubnými nemocemi krve. Léky vyrobené z krve jsou nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti, například hemofiliky, léčbu poruch obranyschopnosti nebo léčbu popálenin.

  Proč Transfuzní oddělení průběžné potřebuje nové dárce krve (prvodárce)?

  Již řadu let sledujeme na našem Transfuzním oddělení postupný úbytek dárců krve a rok od roku klesá počet nových dárců. Počet aktivních dárců v roce 2020 činil 7960 a o rok později 7902. Nových dárců v roce 2020 bylo 1299 a vloni už jen 973. Krev je přitom nezbytnou součástí léčby řady pacientů a umožňuje jim zachránit život. Naše Transfuzní oddělení ročně odebere přes 35 tisíc krevních složek.

  Co musí zájemce splňovat, aby se mohl stát dárcem krve?

  Darovat krev může u nás každý člověk dlouhodobě žijící v České republice, pokud je zcela zdráv a je ochotný darovat 470 mililitrů své krve. Dále musí být ve věku od 18 do 65 let (prvodárce do 60 let), mít platné zdravotní pojištění v ČR a hmotnost nad 52 kilogramů. A v neposlední řadě je ochoten dodržet dietu zhruba 15 hodin před odběrem, což neznamená hladovět, ale nejíst žádné tučné jídlo a dodržovat dostatečný pitný režim.

  Nabízí Transfuzní stanice FN Olomouc svým dárcům nějaké výhody a benefity?

  Výhodami pro dárce krve jsou volno v zaměstnání v den odběru, vitamíny, příspěvek na jízdné, daňové zvýhodnění, ale především a hlavně skvělý pocit z pomoci druhému!

  MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA, primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA, primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

 • 5.MUDr. Eva Kociánová, Ph.D.

  lékařka I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc

  O hypertenzi, neboli vysokém krevním tlaku se dnes hovoří jako o jedné z nejrozšířenějších epidemií současnosti a velmi závažné civilizační chorobě. Proč?

  Je potřeba v první řadě říct, že nemoci srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí. A jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, který k tomu přispívá, je právě zvýšený krevní tlak. Ohrožuje všechny věkové kategorie. I když ve vyšším věku je onemocnění častější, u mladých je zase výrazně nebezpečnější. Je to proto, že v nemoci stráví více let a jsou tak ve větším nebezpečí, že se u nich rozvinou nevratné změny na orgánech a cévách. Na podkladě těchto změn může dojít k cévní mozkové příhodě, selhání srdce a ledvin, arytmiím anebo infarktu myokardu.

  Zvýšený krevní tlak je proto třeba aktivně vyhledávat i u jedinců bez potíží a nezávisle na věku. K tomu slouží jednak periodické prohlídky u lékaře, ale také samovyšetření krevního tlaku, kdykoli je k tomu příležitost. Každý člověk by měl mít povědomí o hodnotě svého krevního tlaku.

  MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., lékařka I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., lékařka I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

  Jaké hodnoty krevního tlaku jsou z pohledu kardiologa normální a jaké jsou už potenciálně nebezpečné?

  Za optimální krevní tlak se považuje méně než 120 milimetrů rtuti horního (systolického) tlaku a 70 milimetrů rtuti dolního (diastolického) tlaku. Hypertenzi pak diagnostikujeme ve všech věkových kategoriích při naměření tlaku vyššího než 140/90 mm rtuti. Hodnoty mezi těmito dvěma póly už zaslouží pozornost, častější kontroly a důraznou změnu životního stylu. Při měření krevního tlaku bychom neměli zapomínat ani na kontrolu srdeční frekvence.

  Dnešní přístroje dokáží poznat a upozornit na srdeční arytmii, která může předcházet cévní mozkové příhodě, ale důležitá je také hodnota srdeční frekvence. Odráží nejen stav trénovanosti, přítomnost nebo nepřítomnost nemoci anebo stresu, ale dovede i předpovědět budoucnost. Tepová frekvence v klidu nad 80 tepů za minutu znamená větší riziko budoucích srdečně-cévních příhod a zkrácené dožití.

  Jak můžeme sami ovlivnit tyto hodnoty? Jak moc zásadní je v tom životní styl a naše návyky, ať už se jedná o pohyb či stravování?

  Předpoklady k rozvoji zvýšeného krevního tlaku do určité míry dědíme. Dědíme ale také návyky, životní styl a vzorce chování. Právě tyto faktory se v současné době považují pro vznik hypertenze za zásadní. Stárnutí cév a následný vliv na funkci vnitřních orgánů lze příznivě ovlivnit dodržováním zdravého životního stylu. Patří sem kvalitní spánek, pravidelný pohyb, zdravá skladba výživy, omezení kalorického příjmu k zamezení ukládání vnitřního tuku, omezení příjmu kuchyňské soli a alkoholu ve stravě, ale i minimalizace stresu a jeho balancování relaxací.

  I. interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc, na níž působíte, spustila ucelený pacientský program Nebuď pod tlakem určený těm, kdo chtějí optimalizovat svůj krevní tlak i jinak než jen léky. Můžete tento program krátce představit?

  Asi jsem optimista, ale připadá mi, že svět se mění k lepšímu. Přibývá pacientů, kteří se kromě užívání léků také ptají, co pro svou budoucnost mohou udělat sami. Právě pro ně spouštíme roční komplexní program zaměřený na vyladění krevního tlaku. Vlastními silami a s naší dopomocí. Kromě odborníka na léčbu hypertenze se na něm bude podílet i řada odborníků z jiných oborů, jako je spánkový specialista, fyzioteapeut, nutriční poradce nebo psycholog.

  Ve finále očekáváme nejen lepší kontrolu hypertenze jako nejvýznamnějšího rizikového faktoru kardiovaskulárních nemocí, zpomalení stárnutí cév a zlepšení již vzniklých orgánových změn, ale i celkové zlepšení kvality života a větší naději na více let prožitých ve zdraví.

 • 6.Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

  přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc

  Od odborníků často slýcháme varovná slova o dramatickém zhoršování fyzické kondice a v souvislosti s tím i zdravotního stavu naší populace. Souhlasíte s těmito názory?

  V posledních letech žijeme téměř všichni v takovém blahobytu, o jakém se našim babičkám nebo rodičům ani nesnilo. Nicméně blahobyt s sebou přináší i negativní důsledky - omezení pohybu, větší dostupnost průmyslově zpracovaných potravin, více stresu a méně sociálních kontaktů.

  Vzdalujeme se od přírody. Nepohybujeme se, nechodíme na slunce, málo spíme, trávíme často hodně času na sociálních sítích. A to vše vede k následkům, jako jsou snížení kardiorespirační zdatnosti, nadváha, obezita. Před několika let jsme publikovali práci, která se věnovala snížení aerobní fyzické kondice u našich klientů. A vzešla z ní otázka: přepracujeme normy ze 70. let, které skoro nikdo v populaci není schopen splnit?

  Podepsaly se na výše uvedeném stavu i poslední covidové roky? A jak moc výrazně?

  Z našich zkušeností se pandemie nemoci COVID-19 a s ní související omezení podepsaly nejen na fyzické kondici, ale i na psychickém stavu většiny pacientů. Celou dobu jsme upozorňovali na to, že omezení pohybu a izolace lidí bude mít dalekosáhlé důsledky, nicméně nás nikdo neposlouchal. U některých dětí se snížila výkonnost i o 30 %. Ale je zase pravda, že rodiny, které se nesmyslnými opatřeními nenechaly ovlivnit, fungovaly prakticky normálně a výkonnost u nich nepoklesla. Příklady táhnou - to platí už několik století. Doufejme, že se tato situace již nikdy nebude opakovat.

  Jak může vaše klinika pomoci lidem, kteří chtějí žít zdravěji a třeba i shodit nějaká kila?

  V době začátku pandemie jsme vymysleli systém 5S, díky němuž jednoduchou formou propagujeme základní složky zdravého životního stylu: Spánek, Strava, Sport (pohybová aktivita), Stop negativnímu stresu a Stop závislostem. Naše klinika se snaží tento systém využívat nejen při léčbě obezity, ale i v rámci kardiovaskulární rehabilitace.

  Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

  Proč by měli lidé hledající pomoc při zdravotních problémech souvisejících s životosprávou vyhledat právě vaše pracoviště? V čem jste výjimeční a jedineční?

  Naše programy jsou opravdu komplexní, jsme jedno ze sedmi center v České republice, které poskytuje odbornou ambulantní kardiorehabilitaci. A jsme jedni z mála, kdo v rámci léčby obezity používají všechny složky z výše uvedeného 5S; tedy nejen úpravu stravovacího režimu, ale i předpis pohybové aktivity, ovlivnění stresu a vyšetření spánku. Jsme i jedno ze čtyř center Sportovní kardiologie v ČR.

  Váš tým se angažuje i v přípravě a tvorbě preventivních programů. Můžete některé představit?

  Jedním z preventivních programů je výše uvedené 5S, dále provozujeme výuku Nordic walking chůze, snažíme se pravidelně stimulovat lidi k zdravému životnímu stylu na sociálních sítích, třeba v podobě soutěže Putování za živou vodou (hledání studánek) nebo Vzhůru do oblak (putování po rozhlednách).

 • 7.MUDr. Kateřina Sobková

  lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc

  Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc nabízí ženám komplexní péči, která zahrnuje nejen dobu těhotenství a porodu. V čem ona komplexnost spočívá a jaké jsou její největší výhody?

  Naše klinika poskytuje jak základní, tak i vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou péči pro spádovou oblast Olomouckého kraje. V gynekologické oblasti poskytuje komplexní specializovanou onkologickou péči, řeší problematiku benigních onemocnění ženského genitálu včetně vrozených vývojových vad rodidel, endometriózu, pečuje o urogynekologické pacientky, neplodné páry, věnuje se psychosomatickým gynekologickými onemocněním, léčí endokrinologické poruchy a nabízí péči pro dětské gynekologické pacienty.

  Naše porodnice slouží současně jako regionální perinatologické centrum, tedy centralizuje předčasné porody a zajišťuje specializovanou péči pro riziková těhotenství z celého regionu. Součástí Perinatologického centra je Centrum fetální medicíny zaměřené na prenatální ultrazvukovou diagnostiku.

  Nabízíme tak ženám všech věkových skupin vysoce specializovanou léčebnou a diagnostickou péči zajišťovanou týmem odborníků v dané problematice. Ženy tak mají možnost podstoupit veškeré diagnostické a léčebné postupy na jednom místě.

  MUDr. Kateřina Sobková, lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc MUDr. Kateřina Sobková, lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc | archiv Fakultní nemocnice Olomouc

  Proč by si měly maminky očekávající narození miminka zvolit právě porodnici olomoucké fakultní nemocnice?

  Naše porodnice má více než stodvacetiletou tradici a s více než dvěma tisíci porodů za rok patříme mezi středně velké porodnice a perinatologická centra. Díky špičkovému perinatologickému týmu zajišťujeme péči i pro ta nejmenší předčasně narozená miminka. Naše porodnice nabízí maminkám kvalitní péči, nejmodernější technické vybavení zasazené do historické budovy jak před porodem, tak během něj i v časném šestinedělí.

  Nastávající maminky tak u nás mohou absolvovat ultrazvuková vyšetření se zaměřením na vyhledávání nejčastějších vrozených vývojových vad plodu, dále 3D a 4D zobrazení plodu, předporodní kurzy a cvičení a po porodu zajišťujeme laktační poradenství a péči v šestinedělí. Snažíme se nastávajícím maminkám vyjít maximálně vstříc, aby byl pro ně porod tím nejkrásnějším okamžikem v životě. Jsme empatičtí a chápeme obavy nastávajících rodičů z neznámého prostředí i nové životní situace. Našim cílem je, aby se nastávající maminky u nás cítily co nejlépe.

  Párům, které zatím marně usilují o početí, nabízí své služby vaše Centrum asistované reprodukce. Proč navštívit právě je?

  Naše centrum pomáhá neplodným párům z širokého regionu více než 30 let. V konkurenci privátních zařízení dosahujeme nadprůměrných výsledků. Neplodným párům nabízíme komplexní péči navazujících klinických pracovišť v rámci Porodnicko-gynekologické kliniky a celé Fakultní nemocnice Olomouc.

  Neplodný pár tak může na naší klinice absolvovat téměř veškerá doplňující vyšetření. Spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky, který hledá možné genetické příčiny poruch plodnosti. Ve spolupráci s Urologickou klinikou pomáháme neplodným mužům, aby s pomocí metody MESA/TESE (odběr tkáně z nadvarlete a varlete) mohli mít vlastní dítě.

  Našim párům poskytujeme v indikovaných případech preimplantační genetické vyšetření embryí, dále i vyšetření receptivity děložní sliznice. Snažíme se přistupovat ke každému páru individuálně a společně hledat co nejšetrnější a nejefektivnější řešení v léčbě neplodnosti. Oproti jiným komerčním centrům máme nejnižší doplatky na poskytovanou léčbu.

  Vaše klinika se specializuje také na léčbu veřejnosti méně známé, přesto značně rozšířené a závažné nemoci endometrióza. O jaké onemocnění se jedná a jak je vaši odborníci dovedou léčit?

  Endometrióza je chronické nezhoubné onemocnění charakterizované přítomností buněk děložní sliznice mimo jejich normální lokalizaci, tedy mimo děložní sliznici. Endometrióza postihuje kolem 10 % žen v plodném věku a mezi její nejčastější symptomy patří chronická pánevní bolest, bolestivá menstruace, snížená plodnost až neplodnost, bolest při pohlavním styku nebo při vyprazdňování.

  V našem Centru pro léčbu endometriózy nabízíme ženám komplexní diagnostiku endometriózy pomocí specializovaného ultrazvukového vyšetření a v určitých případech i vyšetření dalšími zobrazovacími metodami. Léčba endometriózy je chirurgická, při níž využíváme minimálně invazivních a pro vaječníky šetrných metod, jako je laparoskopie s použitím laserového ošetření ložisek endometriózy a robotická chirurgie, dále léčba konzervativní s pomocí léků, rehabilitace, psychoterapie a léčby bolesti, nebo případně kombinace obou cest.

  Chirurgickou léčbu zajišťuje špičkový tým gynekologů s mnohaletou zkušeností v gynekologické chirurgii. Komplexnost léčby endometriózy může být doplněna navazujícím vyšetřením v našem Centru asistované reprodukce. Formu léčby vždy volíme na základě výsledků provedených vyšetření a preferencí pacientky.

 • 8.Z historie Fakultní nemocnice Olomouc

  Prvního dubna 1892 se usnesl Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici, a to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice.

  Výstavba nemocnice započala v červnu 1894, po dvou letech bylo dokončeno i vnitřní zařízení prvního pavilonu. Dne 14. září 1896 byli do zemských ústavů přestěhováni ze staré nemocnice pacienti a 16. listopadu 1896 byla nová nemocnice slavnostně vysvěcena. Zemské ústavy na Nové Ulici se v dalších letech rozšiřovaly budováním nových pavilonů a přistavováním křídel k pavilonům již zprovozněným.

  * Gynekologie a porodnice se dočkaly vlastního pavilonu 28. prosince 1899, v roce 1905 byl postaven oční pavilon, v roce 1906 byla otevřena prosektura, o další dva roky později dermatovenerologie, laboratoře a druhý operační sál chirurgie.

  * Roku 1924 byl vybudován pavilon plicních chorob, ORL bylo v budově oční kliniky zřízeno v roce 1925, po dalších pěti letech se otevřelo také dětské oddělení a těsně před druhou světovou válkou bylo otevřeno ortopedické oddělení.

  * Ortopedie spolu s dětským oddělením se těsně po válce přestěhovaly do samostatné budovy na okraji areálu nemocnice.

  Výstavba nemocnice započala v červnu 1894, po dvou letech bylo dokončeno i vnitřní zařízení prvního pavilonu.

  Další etapa výstavby nemocnice začala v roce 1950 vybudováním samostatné stomatologické kliniky. V šedesátých letech byly uvedeny do provozu tato oddělení a kliniky: v roce 1961 oddělení soudního lékařství, v roce 1964 urologická klinika, v letech 1956 - 1960 adaptovaná gynekologicko-porodnická klinika, v r. 1959 samostatná neurochirurgie, v r. 1961 nemocniční lékárna. Mimo areál FNOL byla v r. 1962 zřízena II. chirurgická klinika v Olomouci-Řepčíně.

  * Dále byla v r. 1964 přestavěna III. interní klinika, v r. 1965 zprovozněno oddělení nukleární medicíny a nové ústřední biochemické laboratoře. V r. 1968 byla dokončena přestavba I. a II. interní kliniky a také rozšířeno transfuzní oddělení.

  * V r. 1976 byla dokončena výstavba nové budovy dětské kliniky a přístavba operačních sálů I. chirurgie, urologie a prostor pro ARO. V r. 1977 byla otevřena III. stomatologická klinika, v r. 1979 onkologická klinika. V roce 1981 byla zprovozněna nová kožní klinika, v r. 1982 alergologické oddělení a krevní banka.

  * V roce 1992 se přistoupilo k přestavbě centra fakultní nemocnice. Šlo o výstavbu centrálního objektu operačních oborů - takzvaného chirurgického monobloku se čtrnácti novými chirurgickými sály s nejmodernějším technologickým vybavením.

  * Přirozeným centrem nemocnice je moderní komplex, který byl otevřen v roce 2005 a v němž je soustředěná velká část chirurgických oborů, diagnostický komplement, centrální operační sály, pracoviště intenzivní a resuscitační péče. Součástí komplexu je také vysoce specializované pracoviště oddělení urgentního příjmu, které je vstupní branou do nemocnice pro akutní pacienty z širokého regionu střední Moravy.

  Zatím posledními velkými stavbami ve FN Olomouc jsou budova diagnostického pracoviště PET/CT (2010), nové lékárny (2015), II. interní kliniky a geriatrie (2018) a ambulantní pavilon hemato-onkologické kliniky (2020).

  V současné době je Fakultní nemocnice Olomouc největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v České republice.

  K významným osobnostem historie nemocnice patří:

  Eduard Konrad Zirm - oftalmolog, první primář očního oddělení Zemských ústavů v Olomouci a jeden ze zakladatelů transplantační medicíny, který provedl první úspěšnou přenos živé tkáně na světě. Díky jeho transplantaci oční rohovky, kterou provedl 7. prosince 1905, se Olomouc dodnes objevuje v odborných publikacích a článcích po celé planetě.

  Rudolf Bacher - uznávaný rentgenolog a průkopník radioterapie, jehož věhlas daleko přesáhl hranice Olomouce i Čech a Moravy.

  Václav Vejdovský - vynikající oční lékař světového věhlasu, objevitel nových léčebných metod a operačních postupů. Jako první na světě provedl rekonstrukci slzného kanálku ústní sliznicí.

  Vladislav Rapant - vynikající operatér, který se stal průkopníkem všech směrů moderní chirurgie. Každoročně publikoval řadu odborných prací, zvláštní zájem pak věnoval hrudní a jícnové chirurgii, chirurgii žaludku, portální hypertenzi a endokrinochirurgii.

 • 9.Ordinace v růžové zahradě 2 zve do OLOMOUCE

  Díky projektu Blesk Ordinace se setkáte i s oblíbenými hrdiny seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, nyní uváděného exkluzivně na Voyo. Do Olomouce kamenická nemocnice vysílá dvojici herců, Michaelu Badinkovou jako Alenu Mázlovou a jejího současného partnera Ondřeje, kterého hraje Jiří Böhm.

  „Určitě přijďte v úterý 13. září na olomoucké Horní náměstí! Nejenže se dozvíte i to, co jste o svém zdraví ani netušili, a v budoucnu tak budete lépe vědět, co dělat, kdyby vás začalo něco trápit, ale setkáte se i s námi dvěma. Poprvé ve 14:45 během rozhovoru na pódiu. Pak se s vámi rádi vyfotíme a podepíšeme se vám. A nakonec budete moct vyhrát v tombole něco, co vám zcela jistě udělá velkou radost,“ zvou na olomouckou Blesk Ordinaci Michaela a Jiří. Své oblíbené herce najdete ve stánku Voyo.

  Zábava i poučení na jednom místě

  Blesk Ordinace nabídne víc než jen prevenci. Zajímavé hosty na pódiu vyzpovídá herečka a moderátorka Eva Decastelo, herec Bořek Slezáček se návštěvníkům představí jako vynikající zpěvák a jeho vystoupení můžete sledovat v klidné odpočinkové Blesk zóně s dobrou kávou a čtením k dispozici zdarma. Připravena je i bohatá tombola. Kromě vyšetřovacích stanů a poraden najdete na náměstí i stánky partnerů Blesk Ordinace. Rozhodně se nezapomeňte zastavit u stánku VZP, generálního partnera akce, kde se dozvíte, jaké novinky nabízí nejsilnější pojišťovna v zemi svým klientům.

  Podívejte se, jak probíhala Blesk Ordinace v Olomouci ve svém prvním ročníku v roce 2019

  Video  Ordinace Blesku v Olomouci  - Lukáš Červený
  Video se připravuje ...

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa