„Bažantnici jsme zavřeli kvůli havarijnímu stavu dřevin a bezprostřednímu ohrožení návštěvníků. Dovnitř se nesmí minimálně celý rok,“ řekl místní historik Václav Lunga. Dělníci začali kácet první z 180 přestárlých stromů, zejména jasanů. Ty nechali vysadit hrabata Serenyiové v roce 1766.

Na probírku naváže další fáze obnovy, která má do dvou let zpřístupnit turistickou trasu z francouzské zahrady k loveckému pavilonu v bažantnice. Park je velmi oblíbený i mezi filmaři. Natáčela se tu napříkald pohádka Za humny je drak (1982), nebo filmy Muži v říji (2009) či Poslední aristokratka (2019).

„Milotické jasany výrazně oslabila patogenní houba voskovička jasanová, která má na svědoní odumírání větví v korunách. Pády větví v bažantnici jsou životu nebezpečné,“ upřesnil Lunga. Stromům nepřidaly na kondici ani jejich stáří, nedostatek živin v půdě a málo vody.

Po odkácení rizikových a ztrouchnivělých dřevin, vysadí do dvou let arboristé v bažantnici nové jilmy, duby, lípy a javory.

VIDEO: Procházka po Lánské oboře s Lesní správou Lány.

Video
délka: 03:18.86

Procházka po Lánské oboře s Lesní správou Lány Youtube/ Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky