Lakomým šéfům ale často nahrávají sami zaměstnanci. Finančně pak doplácejí na svou důvěřivost i neznalost zákona. Sociální sítě jsou plné stížností oklamaných. „Šéf mi dal podepsat výpověď dohodou. Bylo to mé první zaměstnání a nevěděl jsem, že »dohodu« podepsat vůbec nemusím, nebo si můžu klást své podmínky,“ říká zaměstnanec, který až pozdě zjistil, že přišel o odstupné a podporu v nezaměstnanosti v plné výši.

Mezi výpovědí a ukončením pracovního poměru dohodou je totiž zásadní rozdíl. „Výpověď je jednostranná, kdežto dohoda je dvoustranný akt, který vyžaduje souhlas a podpis obou stran,“ vysvětluje právník Roman Moussawi.

Dohoda není výpověď

Vyhodit někoho z práce není pro šéfy snadné. „Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Je však potřeba dodržet zákonem stanovená pravidla,“ říká právník Roman Moussawi.

Zaměstnance nejvíc chrání smlouva na dobu neurčitou, kdy můžou výpověď dostat jen z důvodů, které uvádí zákoník práce (např. nadbytečnost, organizační důvody, rušení nebo stěhování firmy apod.). Navíc pak mají nárok na dvouměsíční výpovědní dobu a odstupné (minimálně jeden až tři platy, závisí na délce odpracované doby u daného zaměstnavatele).

Podpis »dohody« může zaměstnance připravit o desetitisíce na odstupném. Někdy zaměstnavatel za podpis dohody nabídne určitou částku. Většinou však bude nižší, než by bylo minimální zákonné odstupné.

Příklad: Pan Důvěřivý podepsal »dohodu« na konci listopadu a souhlasil s odstupným ve výši jednoho platu. Při výpovědi by ale dostal platů pět – 2 měsíce výpovědní doba (prosinec a leden + 3 platy jako odstupné).

 

Jak vnucují podřízeným dohodu

Šéfové se snaží nutit zaměstnance »dohodě« mnohdy nevybíravými způsoby. Podívejte se na několik reálných příběhů ze sociálních sítí a komentáře právníka Romana Moussawiho.

Nesmyslné důvody

„V práci nesmíme mluvit, jíst ani pít. Porušil jsem to a promluvil na kolegu. Šéfa nezajímalo, že šlo o pracovní věc, a dal mi výpověď kvůli porušení pracovních povinností.“

■ PRÁVNÍK: Ošidit zaměstnance o odstupné nejde tak snadno. Nespokojenost s vaší prací vám musí šéf dát najevo písemně. Upozornění musí být tři a písemně vás musí upozornit na možnost výpovědi. Zaměstnavatel může podat výpověď nejpozději do 6 měsíců od takového upozornění. Pokud to neudělá, je výpověď neplatná.

Tichý teror 

„Zažívám neustálou šikanu. Kolegyně mají zákaz na mě mluvit, dostávám nejhorší práci a směny, které nikdo nechce. Navíc mi šéf změnil pracovní dobu tak, abych nestihla poslední autobus domů. Chce, abych sama dala výpověď.“

■ PRÁVNÍK: Jedná se o nepřípustnou šikanu na pracovišti, jejímž cílem je odstranit zaměstnance z pracoviště. Pokud má šéf šéfa, tak je vhodné pokusit se věc nejdříve vyřešit s jeho nadřízeným. Pokud toto řešení není možné, tak je na místě obrátit se na inspektorát práce. Určitě také doporučuji obrátit se na psychologa a veškeré další kroky konzultovat s advokátem.

Ombudsman Blesku Mgr. Roman Moussawi
Autor: Tonda Tran

Drsný nátlak

„Bylo to hrozné. Šéf s účetní mě zamkli v místnosti a řekli, že dokud nepodepíšu dohodu, neodejdu. Nečekala jsem to a v šoku jsem podepsala,“ stěžuje si samoživitelka, která se tak ze dne na den ocitla bez práce.

■ PRÁVNÍK: S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu by taková dohoda nebyla ze strany zaměstnankyně podepsána svobodně a nebyla by tedy výsledkem svobodného projevu její vůle. Takto uzavřená dohoda tedy bude neplatná.

V daném případě, kdy zaměstnankyně byla navíc někde zamčená, a tedy omezena na osobní svobodě, a kdy jí bylo bráněno v tom, aby z místnosti odešla, tak by bylo na místě okamžitě zajít na policejní stanici a uvedenou situaci tam nahlásit pro podezření ze spáchání trestného činu.

Výhrůžky »paragrafem«

„Dostal jsem v práci infarkt a odvezla mě záchranka přímo z pracoviště. Když jsem se z nemocnice vrátil domů, čekal na mě dopis, že moji nepřítomnost vyhodnotili jako neomluvené opuštění pracoviště. Pokud nepodepíšu dohodu, dostanu hrubé porušení pracovní kázně a poletím na hodinu.“

■ PRÁVNÍK: „Dát někomu tzv. »hodinovou výpověď«, tedy okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 zákoníku práce, není snadné. Zaměstnanec by musel porušit pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Ve většině případů ale není splněna požadovaná intenzita. Ukončení pracovního poměru je pak neplatné a zaměstnanec za něj může získat od zaměstnavatele peníze nebo práci zpět.

Rada: Vynucenou výpověď řešte s advokátem

Podlehli jste tlaku a podepsali dohodu? Ještě není vše ztracené. Okamžitě se obraťte se na advokáta. „Můžete rozporovat svůj podpis na dohodě a po dohodě s advokátem případně upozornit inspekci práce na takové nezákonné jednání zaměstnavatele. Je ale nutné jednat hned! Pokud by vynucený podpis řešil třeba až po měsíci, už by mu to nikdo neuvěřil,“ dodává Mgr. Moussawi.

Výpověď na nemocenské

„Dostala jsem zápal plic. Mistrová mi každý den volala domů a vyhrožovala výpovědí. Prý se pracovat dá i s antibiotiky. Zhroutila jsem se.“

PRÁVNÍK: Ze zákona je období nemocenské stanoveno jako ochranná doba. Zaměstnanec, který má sjednaný poměr na dobu neurčitou a je dočasně práce neschopný, nemůže být v období pracovní neschopnosti ve většině případů propuštěn.

Jak se bránit

Postavit se tlaku nadřízených se vyplatí.

Nic nepodepisujte

„Zaměstnanci by neměli podepisovat nic, co jim někdo předloží, pod nátlakem. To platí v pracovněprávních vztazích úplně stejně jako kdekoliv jinde,“ zdůrazňuje právník.

Nechte si čas na rozmyšlenou

Pokud vám šéf nutí »dohodu«, tak trvejte na tom, že si ji v klidu přečtete doma. Vše si promyslete a nejlépe se i s někým poraďte. „Podepsáním nevýhodné dohody můžete přijít o desítky, někdy dokonce až stovky tisíc korun, na které byste jinak měli nárok, takže opatrnost je na místě,“ vysvětluje právník.

Jaká máte práva, když máte...

...pracovní poměr na dobu neurčitou

Zaměstnavatel vás může propustit jen z důvodů, které uvádí zákoník práce. Máte nárok na dvouměsíční výpovědní dobu a odstupné, které závisí na délce odpracovaných let - 1 průměrný měsíční výdělek (pokud jste ve firmě pracovali méně než rok), 2 výdělky (pracovali jste déle než rok a méně než dva roky) a 3 výdělky (pracovní poměr trval déle než dva roky). Méně dostat nesmíte, ale je možné si domluvit odstupné vyšší, například 6 platů.

...pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím dohodnuté doby. Pokud by vás chtěl šéf vyhodit dříve, než dohodnutá doba skončí, musí vám dát výpověď nebo se s vámi domluvit na »dohodě«, tedy ukončení pracovního poměru dohodou. V případě, že výpověď dostanete, máte na odstupné nárok za stejných podmínek jako u smlouvy na dobu neurčitou.

Jakmile pracovní poměr skončí tím, že uplyne sjednaná doba, nárok na odstupné nemáte (např. kdyby byla pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 3. 2020 a zaměstnavatel vám řekl, ať už od 1. 4. 2020 nechodíte, odstupné nedostanete).

…práce na DPP nebo DPČ

Při dohodě o provedení práce (DPP) nebo dohodě o pracovní činnosti (DPČ) nemáte na odstupné nárok (jen pokud byste si ho sjednali při podpisu smlouvy). Ukončení DPP nebo DPČ je možné dohodou nebo výpovědí, u které je ze zákona patnáctidenní výpovědní lhůta.

...zkušební dobu

Ve zkušební době, můžete kdykoli dostat výpověď, a to i bez udání důvodu. Výjimkou je situace, kdybyste ve zkušební době onemocněli nebo měli nařízenou karanténu. Pak vás zákon před propuštěním chrání prvních 14 dní, ale patnáctý den už se s vámi zaměstnavatel může okamžitě rozloučit a bez odstupného.

Jak se při »dohodě« krátí podpora

Ukončení práce dohodou bez vážného důvodu často znamená i nižší podporu v nezaměstnanosti. Její výše je pak jen 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou dobu, na kterou máte na podporu nárok.

Zabírají vážné důvody

Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou, ale z vážných důvodů (např. zdravotní důvody, péče o dítě apod.), může vám úřad práce přiznat »plnou« výši podpory. Důležité ale je uvést tyto důvody přímo do dohody.

„Jsou-li vážné důvody relevantní, pak Úřad práce ČR danému uchazeči přizná, při splnění zákonem daných podmínek, standardní výši podpory v nezaměstnanosti,“ potvrzuje Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR. Pak je možné pobírat: 65 % první dva měsíce podpůrčí doby, 50 % další dva měsíce a 45 % po zbývající dobu.

 

Video
délka: 10:41.48
Video se připravuje ...

Rodičovský příspěvek a změny pro r. 2024 Videoredakce ženských webů

Fotogalerie
3 fotografie