„Pozemek je roky vedený jako lesní a je na něm zanesena stavba chaty. Vše je legální, na vše bylo povolení,“ ukazuje paní Miroslava Herzogová. Chatu po rodičích v osadě Nouzov se rozhodla přepsat na dceru a vznikl problém.

„Zavolali si ji na katastrální úřad s tím, že pozemek není les, ale zahrada, a je třeba ho přetypovat,“ říká paní Miroslava. Dcera jim vysvětlila, že nic předělávat nechceme a že na té »zahradě« nemáme jediný ovocný strom, jen jeden záhonek a pár rybízů. Prostě je to les.

Vyhozených 80 tisíc korun

„Na katastrálním úřadu se snažili dceři vysvětlit, že o les se musíme starat. Ale to my děláme,“ vysvětluje paní Herzogová. Pravidelně k nim docházel myslivec, který říkal, jaký strom mají pokácet, jaký je naopak zdravý. Nálety likvidují pravidelně, prořezávají, co je prořezat třeba. Nevidí proto jediný důvod ke změně, která navíc má stát 80 tisíc korun.

„Nejsme v situaci, že si takový výdaj můžeme dovolit,“ dodává paní Miroslava a ptá se Ombudsmana Blesku: „Co když řeknou, že to musíme přetypovat, že je to naše zákonná povinnost? Musíme na to přistoupit?“

Dá se takováto nemovitost prodat?

Na katastrálním úřadě měla zaznít i informace, která celou rodinu vystrašila – kdyby se prý někdy rozhodli chatu přestavět, případně nemovitost prodat, nastal by problém. „Podle nich by pak nikdo nedostal stavební povolení, neboť žádná stavba nesmí být k lesu blíže než 50 metrů,“ popisuje Miroslava Herzogová.

Ceny rostou, radím souhlasit

Příběh paní Miroslavy Herzogové prostudovala Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková. „V případě paní Herzogové se jedná o tři pozemky, kdy pouze jeden z nich je veden jako lesní. Další dva, na kterých je postavená chata, jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, a změna se jich netýká,“ říká Šafránková.

„Pokud by ale chtěl kdokoli v budoucnosti chatu přestavovat, nemusel by dostat stavební povolení, právě proto, že by sousedila s lesem,“ vysvětluje. Výhodnější by proto podle Ombudsmanky Blesku bylo vyhovět požadavku katastru nemovitostí. „I vzhledem k tomu, že se úhrady za změnu pozemku neustále zvyšují, je lepší k tomu přistoupit dříve než později."

Nemusí platit hned

„Částka 80 tisíc odpovídá ceně za odnětí, a je ještě poměrně výhodná,“ dodává Šafránková. „Poplatek za odnětí pozemku plnícího funkci lesa nemusí paní Herzogová platit, dokud nepožádá o změnu druhu pozemku.“

Prodat může

„Pozemek lze prodat, informace Katastrálního úřadu zde není správná,“ doplňuje Šafránková. „Druh pozemku nemá vliv na jeho převoditelnost,“ dodává s tím, že doporučuje dceři, aby se obrátila na advokáta, který by prostudoval spis vedený katastrem nemovitostí, a v závislosti na stavu řízení jí poradil další postup.

Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková
Autor: Tonda Tran

Revize katastru

Podle § 43 vyhlášky 357/2013 Sb. se provádí revize katastru. „Předmětem revize jsou mimo jiné i druh pozemku, způsob využití pozemku. O každé revizi se sepisuje protokol a zjištěné změny a nesoulady se zaznamenávají v přílohách,“ upřesňuje Jaroslava Šafránková.

U změny, vyžadující doložení příslušnou listinou, se podle Ombudsmanky Blesku s vlastníkem projedná způsob odstranění zjištěného nesouladu v údajích katastru. Vlastník podpisem potvrdí, že byl seznámen se změnami, případně že byl vyzván k předložení listin umožňujících změny v katastru provést.

„V případě uplynutí lhůty pro předložení listin pro vyznačení změny v katastru se založí záznam pro další řízení,“ říká s tím, že informace o neodstraněných nesouladech zveřejní úřad na svých internetových stránkách.

Komentář Ombudsmanky Blesku

Pozemek bude mít vyšší cenu

„Nedá se říct, že by paní platila za chybu někoho jiného. Ke změně pozemku došlo tím, že se změnil způsob užívání, změnilo se okolí. Není to ničí chyba, je to pouze normální vývoj. Fakticky je pro paní výhodnější, že se z lesního pozemku, který nemá takovou hodnotu, mění její pozemek na hodnotnější, protože se na něm dá stavět.“

 

Video
délka: 03:38.36
Video se připravuje ...

Daň z nemovitosti: Návod online, rychle a srozumitelně Videohub

Fotogalerie
10 fotografií