Pro připomenutí... Článek před 14 dny popisoval zničené okrasné placky na batohu syna, na které jsme přišli s příchodem prvního září při revizi školních pomůcek. Nálepky byly rozpadlé, rozlepené, zpuchřelé... Řekla jsem si, že u aktovky, která stojí několik tisíc korun a u níž sám její výrobce uvádí, že jednou z předností je kvalita, se tohle prostě nemůže stát…

Proto jsem oslovila e-shop Zdravybatoh. cz, kde jsme školní batoh zakoupili. Reakce na můj dotaz s reklamací mě překvapila: „Na doplňky se reklamace nevztahuje,“ bylo napsáno v e-mailu. Odpověděla jsem, že nálepky ale nebyly kupované jako doplněk, byly součástí batohu. „Na obrázkové placky, které jsou součástí batohu, se reklamace nevztahuje,“ trval na svém zákaznický servis e-shopu.

Pár dní mi to vrtalo hlavou a nakonec jsem se s mým příběhem obrátila na Ombudsmana Blesku Mgr. Lukáše Zeleného, který mi dal za pravdu: „Tvrzení prodejce, že »na doplňky se reklamace nevztahuje «, je třeba jednoznačně odmítnout, jelikož nemá oporu v zákoně. Prodejce není oprávněn omezovat právo spotřebitele věc reklamovat a klást podmínky, které zákon nevyžaduje. K takovým požadavkům, například v reklamačním řádu nebo v obchodních podmínkách, se vůbec nepřihlíží.“

A jsou doma! Nové placky dorazily poměrně rychle. Před 14 dny vyšel článek v Blesku a nyní už zdobí synův batoh…
Autor: David Malík

Až poté, co se o případ začal zajímat Blesk, se mi e-shop Zdravybatoh.cz ozval s tím, že mám poslat obrázkové placky k nim. „Vaši reklamaci jsme znovu posoudili, a jak jsme již psali, nejedná se o výrobní vadu, ale mechanické poškození, na které se reklamace bohužel nevztahuje. V rámci dobrých vztahů Vám placky vyměníme za nové,“ přišla po pár dnech zpráva.

Mrzí mě, že e-shop stále tvrdí, že se jedná o mechanické poškození. Protože konkrétně ty nejvíce poškozené placky nebyly ani na batohu »nalepené«, ale schované. Každopádně bych závěrem chtěla říci, že pokud máte pocit, že jste v právu, nebojte se ozvat a bojovat za to. Jak je vidět, má to cenu! A já děkuji Ombudsmanovi Blesku, konkrétně tentokrát Mgr. Lukáši Zelenému!

Reklamace aneb Co si zapamatovat

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

■ Prodejce má podle zákona o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Tato lhůta se vztahuje také na povinnost prodejce informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

■ Pokud prodejce nevyřídí reklamaci ve stanovené 30denní lhůtě, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. V případě odstoupení od smlouvy má prodejce povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený
Autor: Tonda Tran

■ Reklamace neboli práva z vady se zásadně uplatňují u prodejce, u kterého byla věc koupena. Zároveň platí, že prodejce je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Nepřijetí věci do reklamačního procesu bez zákonem daného důvodu je přestupkem, za nějž Česká obchodní inspekce může uložit pokutu až tři miliony korun.

■ Jestliže prodejce se spotřebitelem nekomunikuje (nezvedá mu telefony či neodepisuje na jeho e-maily), lze jej kontaktovat doporučeným dopisem s dodejkou na adresu místa nebo sídla podnikání.

Za upozornění stojí i to, že k uplatnění reklamace není potřeba předkládat doklad o zaplacení. Je však nutné prokázat, že zboží bylo zakoupeno u konkrétního prodejce. To lze učinit například výpisem z účtu nebo i tak, že prodejce dohledá údaje k dané kupní smlouvě ve svém interním systému.

Co když prodejce zamítne reklamaci?

■ Pokud prodejce reklamaci zamítne a toto zamítnutí řádně písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš odpovídající dané situaci, může se ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace.

Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací.

Seznam znalců je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

■ A nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu je možné nalézt na webové adrese Adr.coi.cz.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo.

Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

Fotogalerie
12 fotografií