Příběh, který má aktuálně dobrý konec, řešil Ombudsman Blesku v červenci. Senior Jan Jančo si 31. března 2003 pořídil vůz v rýmařovském autobazaru, a když zjistil závady, rozhodl se auto vrátit. Prodejce mu odmítl vrátit 10 tisíc zálohy a banalizoval závady. Auto přitom mělo i propadlou technickou kontrolu. Proto pan Jančo šel i na policii, neboť se domníval, že „udělají pořádek“.

Po zahájení vyšetřování se ve schránce pana Janča objevily klíče od auta, smlouva a pozvánka na STK. Vše odevzdal policii a auto už nikdy neviděl.

Dluh 28 830,38 Kč

Po 18 letech přišel šok. „Dostal jsem výzvu, že mám zaplatit dluh ve výši bezmála 29 tisíc korun. Za vůz, s nímž jsem jel jednou,“ kroutí dodnes hlavou.

Na společném účtu, který má s manželkou, jim zablokovali 28 830,38. Jelikož nevěděl, jak se k celé situaci postavit, rozhodl se obrátit na Ombudsmana Blesku. „Najednou se věci daly do pohybu. Zavolali mi ze společnosti Moneta auto, která tu exekuci zadala, a všechny peníze nakonec vrátili. Opravdu hodně mi to pomohlo,“ těší bývalého zedníka.

Radost trvala jediný den. Ten další totiž přišla obsílka od šumperského exekutora, který zahájil se zedníkem v penzi exekuční řízení. „To už na mě šly mdloby. No i ten exekutor nakonec uznal, že nedlužím nikomu a nic. Byl tam nějaký zmatek v papírování. Takže až teď a díky vám mám snad už klid. Ještě jednou děkuju Blesku a celému týmu Ombudsmana Blesku,“ dodává Jan Janča.

Jak k tomu došlo?

Podle vyjádření firmy Moneta auto si pan Jančo koupil ojetý vůz, na který nesložil zálohu, jak si myslel, ale částečnou akontaci a zbytek měl dofi nancovat prostřednictvím leasingové smlouvy. Tedy neměl tušení o nějakých pravidelných splátkách… A jelikož smlouvu neukončil, vznikl údajně dluh, který banka následně v roce 2019 prodala třetí straně. Poté, co Blesk společnost Moneta auto kontaktoval s prosbou o vyjádření, začala se tomuto zamotanému příběhu věnovat a rozhodla se pohledávku zpět odkoupit a zastavit exekuční řízení.

Není dlužník

Panu Jančovi pomohl Ombudsman i dotazem na Exekutorský úřad Šumperk. „Pan Jančo již není evidován v Centrální evidenci exekucí, což zjednodušeně znamená, že žádná exekuce vůči jeho osobě již není soudním exekutorem vedena,“ zněla odpověď, která ze seniora sňala tíhu dluhu.

Jak postupovat při vrácení vozu?

Chcete vrátit auto brzy po koupi stejně jako pan Jančo? Pak má pro vás Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený pár rad, které vás ochrání před problémy. „Dochází-li k odstoupení od smlouvy kvůli podstatným vadám věci nebo se na tom kupující s prodejcem domluví z jiného důvodu, měl by to spotřebitel vyřizovat vždy písemně a ponechat si kopii dopisu s odstoupením i podací lístek či doručenku, pokud jej zasílá poštovní cestou. Případně si uschovat e-maily, pokud tak činí elektronicky. V případě hodnotné věci, jako je právě automobil, je vhodné si vyžádat i písemné potvrzení o tom, že byla skutečně vrácena zpět prodejci.“

Mgr. Lukáš Zelený
Autor: archiv

Koupě vozu je často financována prostřednictvím spotřebitelského úvěru. „Pokud se spotřebitel v souladu se zákonem vyváže z kupní smlouvy na automobil, automaticky zanikne i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Je však třeba pamatovat na to, že spotřebitel má povinnost o tomto zániku informovat svého věřitele. A i takový dopis je potřeba si uschovat,“ přidal radu Zelený.

Jak dlouho je potřeba mít pak doma doklad o odstoupení od smlouvy? „V některých případech platí, že čím déle, tím lépe. Pokud někomu listinné dokumenty doma překážejí, stačí je naskenovat či vyfotit a uchovat je v elektronické podobě, například ve virtuálním úložišti, aby spotřebitel měl jistotu, že se k nim vždy dostane, třeba i v případě selhání jeho počítače,“ radí Ombudsman Blesku Lukáš Zelený.

Mgr. Lukáš Zelený radí čtenářům Blesku: Pokud exekuce stále běží

✔ Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený přidal na závěr také pár rad k boji s exekutorem. „V případě zablokovaného bankovního účtu mohl pan Jančo požádat banku o jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima z postiženého účtu. Takové žádosti je banka povinna vyhovět v případě, že se na účtu nachází dostatek peněz,“ tvrdí Lukáš Zelený.

✔ Co se týče ukončení exekuce, návrh na její zastavení by měla podat předně společnost Moneta auto, která nejprve svou pohledávku za panem Jančem prodala společnosti Bohemia Faktoring a následně ji od ní odkoupila nazpět. Přičemž panu Jančovi oznámila, že po něm již nic vymáhat nebude.

„Návrh na zastavení může také podat i pan Jančo. Tento návrh lze podat vždy, když se dlužník dozví, že exekuce nemá z nějakého důvodu probíhat. Návrh musí být srozumitelný, určitý a odůvodněný. Mělo by z něj vyplývat, komu je určen, kdo jej činí, které věci se týká a čeho se domáhá,“ vysvětlil.

Fotogalerie
3 fotografie

Jan Janča z Bruntálu popsal svou zkušenost s exekutory.

Video
délka: 01:35.76
Video se připravuje ...

Jan Janča z Bruntálu Karel Janeček