Norovirus, který způsobuje silné zvracení a průjem, se v hotelu Alua Sun Doublemar na ostrově La Manga objevil již 25. července. Přesto tam cestovní kancelář Fischer skupinu Čechů 2. srpna poslala. Delegátka na místě prý byla na turisty nepříjemná a sešla se s nimi až po dvou dnech.

„Řekla pouze to, že je tu nějaká virová nákaza, ale že to nic není. V pátek už na nás křičela a odbyla nás s tím, že má na starosti další hotely,“ popsala Blesku Iva (53) z Prahy, která si nákazou prošla také.

Cestovní kancelář Fischer ústy svého mluvčího Jana Bezděka delegátku hájí, klientům prý poskytla potřebné informace a doporučila vhodné léky. Uznala, že každému náleží sleva 390 Kč/den, v případě dětí 200 Kč. S tím ale šedesátka lidí, kteří měli zkaženou dovolenou, nesouhlasí. A právníci jim dávají za pravdu.

Újma za narušení dovolené

Klienti mají nárok na kompenzace. „A to nejen slevu z ceny zájezdu, ale též pro tzv. ztrátu radosti z dovolené, kterou občanský zákoník zná pod pojmem újmy za narušení dovolené,“ říká ombudsman Blesku Jakub Keresteši a vypočítává, o kolik může jít.

Výši slevy si lze dopočítat z tzv. frankfurtské tabulky (k dispozici například ZDE a slevy lze sčítat:

● Za dny, kdy kuchyně vůbec nefungovala, lze požadovat 50% slevu z ceny každého jednotlivého dne.

● Za dny, kdy byla servírována jen strava odpovídající dietě pak například 15 %.

● Za dny, kdy byla servírována strava, jež vedla k nákaze, pak 30 %.

● Za chování bych požadoval slevu, například 5 % z ceny zájezdu.

Cena zájezdu nehraje roli

„Pokud u klientů došlo k propuknutí nákazy, která se v hotelu vyskytovala již dříve a CK o ní věděla či vědět mohla, lze požadovat i náhradu újmy za narušení dovolené,“ říká ombudsman Kresteši a dodává: „Bohužel tento institut není doposud v ČR dostatečně zakořeněn a podpořen judikaturou vyšších soudů, proto nelze jednoznačně určit vhodnou výši nemajetkové újmy.

Pokud však klienti nákazu daným virem prodělali, považoval bych za odpovídající částku 15 až 20 tisíc na osobu. Částka by se samozřejmě mohla změnit s ohledem na inzerovanou kvalitu hotelu a jeho cenu, nicméně obecně by výše neměla být odvislá od ceny zájezdu.“

Musíte mít důkazy

V případě uplatnění nároků důkazní břemeno nese vždy klient. V tomto případě je nutné doložit svědecké výpovědi, které potvrdí, že hotel byl postižen nákazou, že klienti nákazu prodělali a že v návaznosti na tuto skutečnost došlo k uzavření kuchyně a značnému omezení služeb hotelu.

Odškodné 390 Kč za den? Nedostatečné!

Názor JUDr. Ondřeje Preusse z Dostupnyadvokat.cz:

Pořadatel zájezdu odpovídá zákazníkovi za ztrátu radosti z dovolené, a to zejména pokud byl zájezd podstatně zkrácen nebo zmařen jeho účel (tedy odpočinek zákazníka). Typickým příkladem je pak neodpovídající stravování.

Navíc šlo o ohrožení zdraví účastníků zájezdu, a dle mého názoru by tak mohl být vznesen požadavek na ještě vyšší náhradu než podle mezinárodně uznávaných tabulek kodexu International Travel Quality, který se jinak běžně užívá. Nabízené odškodné ve výši 390 korun za den je nedostatečné. Kompenzace v dané výši se mi nejeví adekvátní, odškodné by patrně mělo být mnohem vyšší.

Rada: Reklamujte písemně

„Zájezd je potřeba reklamovat přímo na místě do protokolu u delegáta CK. Reklamaci je ale nutné podat i po návratu domů, ve lhůtě 30 dní, ideálně doporučeně. Pokud cestovní kancelář nezjedná nápravu a nenahradí vzniklou újmu, je možné ji žalovat a vymáhat odškodné.“

Tomáš Beck: Nezapomeňte na lékařské zprávy

„Turisté určitě budou potřebovat lékařské zprávy – přeložené – a dobrého advokáta ve spojení se znalcem, který vyhotoví posudek,“ radí Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Dopředu se podle něj vyčíslit nic nedá, jasně daná je pouze cena dovolené. Na tu mají nárok, protože nákaza již byla v hotelu a CK to bylo pravděpodobně známo. „Stoprocentně by měli bojovat dohromady, a ne každý zvlášť,“ dodává.

Fotogalerie
15 fotografií

„Karanténa nutí lidi ke lhaní.“ Zástupce cestovek kritizuje opatření pro dovolenkáře „bez logiky“

Video
délka: 44:42.60
Video se připravuje ...

„Karanténa nutí lidi ke lhaní.“ Zástupce cestovek kritizuje opatření pro dovolenkáře „bez logiky“ Pavlína Horáková