Podle průzkumu Raiffeisenbank zůstane v tuzemsku sedm z deseti dovolenkářů. Řada z nich ale netuší, že i doma mají nárok na kvalitní služby a slíbený komfort. A je jedno, jestli jde o ubytování, čistou vodu na koupališti nebo chutný oběd.

Příšerné ubytování

Zklamalo vás ubytování? Mělo daleko do inzerovaných kvalit, byla děravá prostěradla nebo špinavá koupelna? Hned ho reklamujte. Podle zákona musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

„Co se týče té lhůty k vyřízení reklamace, tak u těch vad, které jsou odstranitelné na místě, tak tam určujete lhůtu vy! Musí být však stanovená lhůta přiměřená (například roztrhané povlečení chci vyměnit do večera, slíbený televizor na pokoji chci dodat do zítřka apod.),“ vysvětluje advokát Roman Moussawi.

Pokud pak ve stanovené lhůtě není sjednána náprava, máte podle něj dokonce právo provést nápravu sami a po provozovateli žádat nahradů nákladů, které jste vynaložili. „Například koupit si chybějící povlečení a pak požadovat kupní cenu,“ uvádí.

U vad neodstranitelných na místě, kde se žádá o finanční kompenzaci (například pokoj neměl slíbený balkon s výhledem), tak tam reklamaci musí provozovatel vyřídit nejpozději do 30 dnů, pokud se společně nedohodnete na delší lhůtě.

Ukradené kolo z kolárny

Ztratilo se vám kolo z kolárny v hotelu nebo ze střešního nosiče auta zaparkovaného před hotelem? Pro náhradu škody je to zásadní rozdíl. Za věc, kterou jste si uložili do prostor k tomu určených (např. kolárna) odpovídá provozovatel. Nemusí vám ale poplatit celou vznikou škodu. 

„Výše náhrady škody je limitována na stonásobek ceny ubytování za jeden den,“ vysvětluje advokát Roman Moussawi. Naopak, za ztrátu kola z nosiče aut hotel neodpovídá.

Blaf místo jídla

Nazelenalé maso, flekaté brambory nebo zavánějící rybu, kterou vám v retauraci předložili k jídlu, nemusíte jíst. Nenenechte si vnutit blaf, jen abyste se vyhnuli konfliktu. I jídlo můžete reklamovat.

Rada: Stížnost musíte uplatnit hned, přímo v restauraci. Pokud nejste s vyřízením spokojeni, můžete se obrátit na  Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (dohlíží na kvalitu potravinářských výrobků) nebo na Státní veterinární správu (dohlíží na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu).

Vykradená skříňka v aquaparku

Zmizely vám věci ze zamčené skříňky na koupališti? I když se odpovědný zaměstnanec brání, že podle provozního řádu koupaliště ztrátu věcí neručí, braňte se! Zákon je víc než provozní řád a podle něj máte na náhradu škody nárok.

Úraz na toboganu

Zranili jste se na toboganu? Pak záleží na tom, jak k úrazu došlo. Pokud jste si ho způsobili vlastní neopatrností (např. jste jeli hlavou napřed), nebude provozovatel za vaše zranění zodpovědný. V případě, že byla chyba na straně provozovatele (skluzavka byla prasklá), měli byste mít na náhradu škody nárok. 

Špinavá voda na koupališti

Je v bazénu voda plná nedopalků a ve sprchách špína? Stěžujte si! „Provozovatelé koupališť a aquaparků musí dodržovat mnoho různých právních norem upravujících nejen samotnou bezpečnost, ale i dodržování hygieny a kvality vody,“ popisuje právník Moussawi. Kromě stížnosti přímo provozovateli se můžete obrátit i na okresní nebo krajské hygienické stanice.

Nehoda na chodníku

Zlomili jste si nohu na horské túře? Pokud nemáte  úrazové pojištění, na odškodnění zapomeňte. Jinak to ale je v případě úrazu na chodníku třeba kvůli vyviklané dlažbě. Odškodnění můžete požadovat po majiteli chodníku (většinou obec). Závada ale musí být nepředvídatelná a musíte mít vhodnou obuv.

Rada: Nevěřte cedulím! Za odložené věci se ručí

Nevěřte hned všemu, co se kde píše. Pokud vás např. pri krádeží větrovky z věšáku restaurace personál odkazuje na cedulku »Za odložené věci neručíme«, nenechte se odradit. Majitele restaurace nezbavuje odpovědnosti.

„Pokud je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a věc byla odložena na místě k tomu určeném nebo obvyklém, tak má provozovatel povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení takové věci,“ vysvětluje právník.

Jak reklamovat ubytování

*Pokud ubytování neodpovídá slíbené kvalitě obraťte se s reklamací na pověřeného pracovníka (většinou recepční či správce).

*Jestli k nápravě nedojde ihned, trvejte na sepsání reklamačního protokolu (má obsahovat namítané vady, datum, podpis a způsob, jakým chcete reklamaci vyřídit-např. sleva z ceny ubytování).

*Pořiďte si důkazy pro případ neuznání reklamace (fotky, video, svědectví).

*Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

*V případě zamítnutí to můžete řešit soudní cestou.

Mgr. Roman Moussawi v poradně Blesku.
Autor: archiv Blesku

*Kdy a komu nahlásit ztrátu věci

*Ztrátu věcí nahlašte ihned provozovateli a vyžádejte si potvrzení o nahlášení události (provozovatel nebude moct později vše popřít).

*Vyčíslete škodu (např. cenu ukradeného oblečení a následně ji doložíte účtenkami nebo výpisem z účtu).

* Právo na náhradu škody musíte uplatnit nejpozději do 15 dnů po dni, kdy jste se o škodě dozvěděli.

Rada: Odmítnutí si nenechte líbit

Odmítli vám někde vaši reklamaci přijmout? Tak tím porušili zákon o ochraně spotřebitele a vy můžete jejich jednání nahlásit České obchodní inspekci. Ta jim pak může uložit pokutu.

Jak získat odškodné za úraz

Úraz může pořádně pokazit léto. Aspoň malou »náplastí« na prožité problémy je odškodné. Braňte svá práva a nenechte se o něj připravit. Musíte ale prokázat, že na něj skutečně máte nárok.

MÍSTO* Určete co nejpřesněji místo, kde se úraz stal (úsek chodníku, křivá dlaždie na koupališti, konkrétní tobogan…)

ČAS* Zapište si přesný čas, kdy ke zranění došlo. Často se zjišťují podmínky, které škodě předcházely (oslnilo vás slunce, plavčík měl pauzu…)

DŮVOD* Popište prostředí a okolnosti, za kterých se úraz stal

SVĚDCI* Sežeňte si svědky. Požádejte o kontakt na ty, kteří vám pomáhali. Svědkem může být i posádka záchranné služby, která vás na místě ošetřila nebo převážela do nemocnice.

Rada: Foťte a nahrávejte

Místo, kde se vám úraz stal, vyfoťte nebo o to ěkoho požádejte. Obrazová dokumentace je totiž jedním z nejzásadnějších důkazů!

Při odškodnění nejde o drobné

Při odškodnění za úraz máte nárok na poměrně dost peněz. „Poškozený má nárok na náhradu způsobené újmy, která vyvažuje vytrpěné bolesti (tzv. bolestné), případně náhradu ztráty za ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného nebo jeho osobu či domácnost, náhradu za ztrátu na výdělku a v neposlední řadě potom také hotové náklady za léky nebo třeba poplatky u lékaře,“ vypočítává advokát. Vše ale budete muset doložit.

Tohle budete potřebovat:

*posudek lékaře k hodnocení bolesti (pokud se budete soudit, budte potřebovat i znalecký posudek vypracovaný znalcem v oboru zdravotnictví)

*potvrzení o ztrátě výdělku

*doklady k výdajům, které souvisejí s léčením  (jízdné do zdravotnických zařízení, regulační poplatky, doplatky za léky apod.)

„Karanténa nutí lidi ke lhaní.“ Zástupce cestovek kritizuje opatření pro dovolenkáře „bez logiky“

Video
délka: 44:42.60
Video se připravuje ...

„Karanténa nutí lidi ke lhaní.“ Zástupce cestovek kritizuje opatření pro dovolenkáře „bez logiky“ Pavlína Horáková