Od roku 2016 byla paní Novotná vedená u T-Mobilu a v roce 2018 se rozhodla smlouvu prodloužit. Celkem měla u této firmy postupně zařízený telefon, televizi, internet a internet v mobilu…

Rozhodla se pro změnu

V prosinci nakonec paní Novotná dala T-Mobilu výpověď. „Celá rodina je u O2 a bylo to pro mě výhodné i přesto, že mi vyčíslili pokutu čtyři tisíce za předčasné ukončení. Šla jsem na pobočku a podala celkovou výpověď s tím, že budu u O2 . A měla jsem za to, že je to uzavřené,“ líčí Novotná. Jenže nebylo.

V lednu se dozvěděla, že smlouva na internet běží dál. „Na začátku roku mi řekli, že mi pošlou složenkou penále, to mi oznámili jak v prodejně, tak i na infolince. Já se děsně bojím pokut, tak jsem si to zjišťovala na různých místech,“ byla v šoku žena, která musela platit internet až do února, místo do prosince.

Když se ptala proč, odpověděli jí, že O2 mělo provést tzv. portaci. „Já jsem ale o žádnou portaci nežádala, já jsem žádala o celkové zrušení, celkový odchod od T- -Mobilu. Tím jsem jim argumentovala,“ vzpomíná rozčileně paní Novotná. Podle ní dokonce existuje důkaz, že mluví pravdu. „Pracovníci T-Mobilu mi sami volali a nahrávali si náš rozhovor, kde se mě ptali, zda ten odchod myslím vážně, tak jsem jim řekla, že dávám celkovou výpověď,“ uzavírá a neví, na čem tedy vlastně je.

Co se paní Novotné dále nelíbí?

● Hned dva šoky zažila paní Novotná, když jí začátkem března přišla zpráva, že má nedoplatek 180,19 Kč a že ho musí zaplatit. A následně koncem března dorazila pokuta ve výši 800 Kč za nedodržení smlouvy. „Co s tím mám dělat? Už jsem z toho vážně zmatená. Já jsem přitom nic neudělala, proč mám zase něco platit?“ ptá se seniorka.

● Penále, které mělo přijít složenkou, jí podle ní společnost automaticky strhla z účtu. „Koukala jsem na výpis jako blázen, když jsem viděla, že mi někdo strhl peníze z mého účtu,“ tvrdí seniorka.

Mgr. Lukáš Zelený
Autor: archiv

Ptá se Ombudsmana:

Paní Novotná žádá o radu přímo Ombudsmana Blesku Lukáše Zeleného. „Zaujalo mě, jak pan magistr Zelený psal, že od června se platí penále jenom 10 procent. Tak mě zajímá, jestli se to vztahuje i na tu moji smlouvu? Když byla uzavřena dříve? A pak mě zajímá, kdo udělal chybu? Počítala jsem s penále, ale že mi poběží dál internet, tak to napadne i blbce, že když ruším vše, že i internet. Takže jsem platila 3 měsíce internetu navíc, který jsem nevyužívala,“ rozčíleně líčí Marie Novotná s tím, že měsíčně dávala 400 korun zbytečně. „Vychází to tedy dohromady na 1200 korun.“

SMS zpráva ze začátku března, kde T-Mobile oznamuje paní Novotné, že musí zaplatit za své vyúčtování 180,19 Kč.
Autor: David Malík

Co na to T-Mobile?

Podle Martiny Kemrové, tiskové mluvčí společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., paní Novotná navštívila 3. prosince 2019 jejich prodejnu. „Požádala o přenos hlasového čísla a DSL k společnosti O2 . Zbylé služby (TV a 2. hlas) chtěla ukončit. Z naší strany byly požadavky korektně zadány a dne 3. 1. se ukončilo druhé hlasové číslo a TV. Protože u DSL byl požadavek na přenos, čekali jsme, až nás bude O2 informovat, že nová Smlouva na DSL byla u nich zřízena, abychom provedli ukončení. Nic takové se však nestalo, proto linka DSL zůstala u nás aktivní, což je v souladu s podmínkami přenosu,“ sdělila Blesku s tím, že chyba podle ní byla tedy na straně O2 .

„Místo portace udělali pravděpodobně aktivaci. A my internet nemůžeme vypnout, protože požadavek byl žádost o přenos. Dne 20. 1. 2020 navštívila paní Novotná prodejnu, kde řešila, proč se stále služba účtuje. Zde byl vysvětlen důvod a byl zadán požadavek pro ukončení Smlouvy, ke kterému došlo 3. 2. 2020,“ pokračovala Kemrová a vysvětlila, že jelikož se jednalo o předčasné ukončení, bylo vystaveno Finanční vypořádání, která bylo v pořádku zaplaceno.

Vyúčtování měla paní reklamovat!

Z dokumentů, které paní Marie Blesku poskytla, lze podle Ombudsmana Blesku Lukáše Zeleného usoudit, že výpověď byla podána v písemné formě na jedné z poboček mobilního operátora. „Vypovězeny byly veškeré služby elektronických komunikací. Lze si však povšimnout toho, že v jedné z výpovědí, která se týká internetu, nebylo přesně slovy uvedeno, že paní Novotná smlouvu vypovídá. Dokument je nadepsán slovy „Výpověď účastnické smlouvy,“ říká k případu Zelený.

O výpovědi však v samotném textu podle něj není zmínka. „Je zde pouze stanoveno: Účastník tímto žádá o přenos služby k jinému poskytovateli. Pro přenos kontaktujte nového poskytovatele s těmito údaji: … Tímto se daná výpověď, která se týká internetu, liší od ostatních, ve kterých je výslovná zmínka o tom, že účastník smlouvu vypovídá,“ čte z dokumentů Lukáš Zelený.

Marie Novotná (73) se minulý rok rozhodla přejít k jinému operátorovi, v prosinci proto dala výpověď u původního.
Autor: David Malík

„Z uvedeného lze konstatovat, že se jednalo o výpověď smlouvy o poskytování služby internetu. V souladu s § 63 odst. 1 písm. g) zákona o elektronických komunikacích měla daná smlouva skončit nejpozději uplynutím 30denní výpovědní doby,“ tvrdí Ombudsman Blesku s tím, že co se týče neuskutečněného přenosu u DSL, je možné, že si paní Novotná důkladně nepřečetla nově uzavíranou smlouvu. „Nový operátor tak nejspíš zřídil novou službu a přenos dále neřešil,“ uvažuje Zelený.

Dvouměsíční lhůta

Paní Novotná mohla vyúčtování za služby elektronických komunikací u operátora reklamovat. „Ze zákona je účastníkovi smlouvy přiznána dvouměsíční lhůta pro uplatnění reklamace ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Jestliže by operátor tuto reklamaci zamítl, mohla se paní Novotná dále obrátit na Český telekomunikační úřad s takzvanou námitkou,“ radí Zelený s tím, že lhůta pro reklamaci prvních dvou vyúčtování však již uplynula, zákonné právo na reklamaci těchto dvou vyúčtování tak zaniklo.

Jak je to s pokutami?

Paní Novotná smlouvu s operátorem vypověděla v době, kdy byla účinná starší verze zákona o elektronických komunikacích. V souladu s tímto zněním měl operátor právo žádat smluvní pokutu ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Od dubna tohoto roku se však situace změnila. V souladu s novelou nemusí účastníci smlouvy platit smluvní pokutu, jestliže podají výpověď po třech měsících trvání smlouvy. Jestliže však podají výpověď v prvních třech měsících trvání smlouvy, operátor po účastnících může požadovat 5 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Kdyby paní Novotná počkala s vypovězením smlouvy na duben letošního roku, vztahovala by se na ni novější právní úprava, a smluvní pokutu by tak hradit nemusela.

Doma má seniorka v současnosti několik modemů. „Ty z T-Mobilu prý můžu zkusit prodat. Jsou mi teď nanic a to jsem za dva zaplatila dva tisíce.
Autor: David Malík

Existuje »celková výpověď«?

Paní Marie po celou dobu vyprávění svého příběhu používala výraz »celková výpověď«. Existuje něco takového? „Tento pojem v soukromém právu nenalezneme. V tomto případě lze mluvit o výpovědi ve smyslu ustanovení § 1998 občanského zákoníku. Obecně je možné podat výpověď, ve které jsou konkrétně určeny veškeré služby elektronických komunikací, na něž se daná výpověď vztahuje,“ objasňuje Ombudsman Blesku Lukáš Zelený. 

Fotogalerie
6 fotografií