Pan Dionyz žije s Evou Balíkovou (72) v malém domečku ve středočeských Klobukách. „Nastěhovali jsme se sem v září. Předtím jsme žili v Kladně. S Evou jsme spolu už skoro 15 let,“ počítá Dionyz Gléba.

Paní Evě ale začalo být na konci minulého roku špatně… „Byla pořád bledá, nezdála se mi, proto jsme ji odvezli do nemocnice ve Slaném. Zjistili tam, že měla úbytek červených krvinek, a tak si ji tam nechali,“ vzpomíná, jak jeho družku hospitalizovali.

Bojovala s alzheimerem

Po návratu z nemocnice se stav rozhodně nezlepšoval… „Byla taková zmatená. Například se otočila do prázdné místnosti a přála někomu »Hezké Vánoce«,“ pokračuje Dionyz Gléba s tím, že jeho milované Evě se ale doma udělalo náhle špatně a ztratila vědomí!

„Jeli jsme proto hned do kladenské nemocnice, kde je nejspíš doteď v umělém spánku. To je totiž poslední informace, kterou mám,“ smutní senior.

Po návratu domů zvedl hned telefon a smutnou zprávu oznámil Eviným dcerám, se kterými se v posledních letech nestýkali… „No a ony následně doktorům zakázaly mi říkat informace s tím, že jsem cizí člověk a že jsem s ní nikdy nežil,“ šokuje Gléba. Když se snažil zjistit více informací, tak se dozvěděl jen to, že mu nikdo nic neřekne. „Bojím se, že Eva umře a já se to ani nedozvím,“ říkal se strachem několikrát během návštěvy Blesku.

Poslední informace, kterou pan Gléba má, je, že jeho Eva měla výboje epilepsie, proto ji lékaři uvedli umělého spánku. To je měsíc stará zpráva…
Autor: David Malík, archiv Dionýz Gleba

Vyrazil za ní. Neúspěšně!

Několikrát se pan Gléba snažil sehnat jakoukoliv informaci o zdravotním stavu svojí Evy. „Volal jsem tam xkrát a řekli mi, že je to zbytečné. Když jsme tam vyrazili osobně, tak nám zdravotní sestra řekla to stejné, že je to zbytečný,“ popisuje snahy senior a ptá se Ombudsmana Blesku: „Existuje nějaké právní řešení? Aby mi řekli informace o jejím zdravotním stavu? Nervy mám z toho na pochodu, od té doby je mi hůř a pořád na ni myslím.“

Kladenská nemocnice: Nic nesmíme říct

O vyjádření k celému případu Blesk požádal i zmiňovanou kladenskou nemocnici. „V návaznosti na Váš e-mail Vám sděluji, že v současné době není možné z důvodu probíhajícího trestního řízení sdělovat jakékoliv informace v této věci,“ informovala mluvčí Oblastní nemocnice Kladno Hana Plačková a rovnou dodala: „Také rodina vyslovila svůj nesouhlas při sdělování jakýchkoliv informací třetím osobám.“ 

Ombudsmanka Blesku: Nemocnice mu musí říct, jak na tom partnerka je!

Podle advokátky a Ombudsmanky Blesku Lucie Hrdé má pan Gléba šanci dozvědět se, jaký je zdravotní stav jeho partnerky Evy. Kdo patří do okruhu osob, které mají právo na informace ohledně stavu pacienta? „Odpověď nalezneme v zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně pak v §33, který dává pacientovi možnost určit osoby, kterým budou dávány informace ohledně jeho zdravotního stavu,“ vysvětluje s tím, že zákon pamatuje i na případy, jako je ten paní Balíkové, která leží v umělém spánku.

„Lze konstatovat, že 15leté soužití v jedné domácnosti lze považovat za trvalé, a proto odepření informace ohledně stavu paní Evy bylo v rozporu se zákonnou úpravou,“ hodnotí už konkrétně případ pana Gléby Lucie Hrdá.

JUDr. Lucie Hrdá
Autor: archiv

Pokud by podle Ombudsmanky Blesku dcery paní Evy namítaly, že pan Gléba není osobou blízkou dle občanského zákoníku, musí toto své tvrzení doložit relevantními důkazy. „Pokud tak není prokázáno, má nemocnice ze zákona povinnost poskytnout panu Glébovi informace ohledně zdravotního stavu jeho družky,“ pokračuje Hrdá. Ta se následně domnívá, že by celý případ mohl skončit i u soudu, u kterého by se pak Gléba domáhal, aby nemocnici uložil povinnost sdělit mu informace o paní Evě.

„Takže pokud se pan Gléba nahlásil jako osoba, která trvale žije s pacientem a splňuje tak podmínky kladené na osobu blízkou podle §22 odst. 1 občanského zákoníku, pochybila nemocnice tím, že mu bezdůvodně odepřela dát informace o stavu pacienta,“ uzavírá Lucie Hrdá.

Kdo je osoba blízká?

Jak definuje zákon osobu blízkou? „Tou je podle občanského zákoníku příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní,“ vypočítává Lucie Hrdá a pokračuje:

„V případě osob, které spolu trvale žijí, zákon stanovuje vyvratitelnou právní domněnku. Vyvratitelná domněnka znamená, že platí, pokud není prokázán opak,“ dovysvětlila.

 

Video
délka: 19:02.34

Pomoc pro týrané seniory: Advokát zdarma může tyrana dostat do i vazby  Markéta Volfová, Lukáš Červený