Diagnóza, kterou někdejšímu kameníkovi, lamačovi i střelmistrovi v jedné osobě, panu Vacenovskému, stanovili lékaři, zní – syndrom canalis cupitalis 1dx. Doc. MUDr. Fialová, CSc., z Fakultní nemocnice v Olomouci, kliniky pracovního lékařství, už 27. června roku 2000 zároveň napsala, že dotyčný muž „…nesmí pracovat v riziku vibrací a přetěžování horních končetin.“

„Ono se řekne, práce bez vibrací. Ale v lomu, se sbíječkou? Vždyť já lámal dvě stovky tun žuly měsíčně a to už je na těch rukách znát,“ říká pan Vacenovský. Nejdřív dělal v lomu Černá žula a pak v Supíkovicích, kde lámal mramor. „Musel jsem si udělat střelmistrovské zkoušky, ale i po odstřelení kvádru jsem na něm dělal se sbíječkou, v téhle branži to jinak nejde,“ vysvětluje kameník.

27. července 2000 mu jeho podnik, Slezský kámen, a. s. v Jeseníku, dal výpověď. „Vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu nemůžete vykonávat dosavadní práci a my nemáme žádné volné místo, které bychom vám mohli nabídnout,“ stojí v dopise, podepsaném generální ředitelkou Slezského kamene Klimešovou.

Pojistka Jiří Vacenovský to pochopil, neprotestoval. Jeho podnik byl na podobné případy pojištěn, a tak dostával celých deset let doplatek ke své dřívější průměrné mzdě. „Našel jsem si místo školníka v Supíkovicích, beru za to 8500, invalidní důchod mi dělá 8200 a kolem tří tisíc mi dopláceli.“

V roce 2010 musel na operaci bederní páteře a po ní si Česká pojišťovna vyžádala jeho zdravotní dokumentaci. Na jejím základě rozhodla soudní znalkyně MUDr. Alena Budilová z Jiříkova – aniž by ho viděla – že pan Vacenovský je zdráv a že nárok na doplatek nemá. V březnu 2013 ho pojišťovna přestala vyplácet.

Pan Vacenovský si najal právníka, ale ten ho zklamal. Neudělal v podstatě nic, a tak se s ním letos na jaře rozešel. „Obrátil jsem se na Blesk, vím, že jste už hodně lidem pomohli, snad se to povede i v mém případě.“

 

Klidně se suďte

„Z popisu případu bohužel jednoznačně nevyplývají konkrétní detaily zdravotního stavu pana Vacenovského, takže nemohu posoudit, zda Česká pojišťovna postupovala správně nebo v rozporu se zákonem,“ říká advokát kanceláře Vilímková Dudák & Partners Radim Obert.

„Doporučil bych obrátit se na advokáta, který se specializuje na odškodňování nemocí z povolání, případně si i bez jeho pomoci vyžádat znalecký posudek MUDr. Budilové, na jehož základě pojišťovna přestala vyplácet doplatek do průměrného výdělku dosahovaného před zjištěním nemoci z povolání,“ dodává.

Pojišťovna by mohla přestat vyplácet doplatek v případě, že se bývalý zaměstnanec v průběhu času uzdravil, nebo došlo k jiné změně poměrů. „Vzhledem k povaze nemoci pana Vacenovského si ale nemyslím, že by mohlo dojít k jeho samovolnému úplnému uzdravení,“ soudí Radim Obert.

A závěrem dodává, že pokud bývalý zaměstnanec zjistí, že závěr pojišťovny není dle znaleckého posudku správný, je možné si nechat vypracovat revizní znalecký posudek od soudního znalce. Tento posudek bude sloužit k vyjednávání s pojišťovnou nebo zaměstnavatelem, který je primárně odpovědný za vyplácení náhrady za ztrátu na výdělku. Poškozený může také rovnou podat žalobu na zaměstnavatele a domáhat se vyplácení doplatku soudní cestou.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

VIDEO: Zlomil si nohu na chodníku z kluzké žuly: Měl jste s tím počítat, odmítli ho

Fotogalerie
5 fotografií