Drahomíra Slončíková (58) a její partner Vladimír Klouček (61) se stěhovali do vyhlédnutého příbytku v Praze-Hlubočepích v lednu 2014. „V mém věku jsem práci v Ostravě nenašla, v Praze to bylo mnohem snazší,“ říká paní Draha.

Souhlasili s nájmem ve výši 5500 korun a službami za další 3 tisíce. Dali 4 tisíce provize realitní makléřce a složili kauci ve výši 8500 korun. S tím, že každý se rok dočkají vyúčtování nájmu a služeb.

Ostravská dvojice garsonku za své opravila a žila v ní do loňského srpna, kdy musela paní Draha v zaměstnání ze zdravotních důvodů skončit. Nájemníci dodrželi lhůtu výpovědi a čekali na vrácení ušetřených přeplatků. „Byt jsme dali komplet do pořádku a předali ještě o pár dnů dříve, než jsme měli. Pronajímatelka ale pořád oddalovala výplatu vyúčtování. Myslíme si, že nám měla vrátit víc než 20 tisíc,“ říká Vladimír.

Podle něj majitelka vyúčtování poskytla jen jednou, v roce 2014. Podle něj na službách zaplatili 36 tisíc, to je 3 tisíce měsíčně, jak je uvedeno ve smlouvě. Náklady ale činily jen 24 481 korun a nájemníci se tak domnívají, že přeplatili 11 519 korun za rok.

Majitelka bytu Blanka S. (76) ovšem vypočítala, že přeplatky činí jen pár tisícovek. „Nikdy nám nedala správné vyúčtování. Měsíc co měsíc slíbené platby oddalovala. Dodnes nezaplatila ani to málo, co ona sama vypočítala,“ uvedla paní Draha.

„Báli jsme se jí zavolat. Vystěhujte se, byla její jediná reakce, dokud jsme u ní bydleli,“ dodává. Na Ombudsmana Blesku se obrátili proto, aby zjistili, jaké mají šance domoci se vrácení přeplatků.

Nevrácené přeplatky jsou důvodem k žalobě

Jakmile pronajímatel doručí nájemcům vyúčtování, do 4 měsíců od jeho doručení musí být mezi pronajímatelem a nájemcem vyrovnány veškeré nedoplatky či přeplatky.

„Pokud tedy pronajímatelka nájemcům v této lhůtě přeplatky nevrátila, jedná se z její strany o bezdůvodné obohacení,“ objasňuje právník Novák. Nájemníci by tak měli pronajímatelku vyzvat k vyplacení přeplatku, a pokud by to navzdory výzvě neudělala, mohli by se peněz domáhat u soudu.

Dostali jste vyúčtování služeb, se kterým ale nesouhlasíte? Pak se musíte rychle ozvat a své námitky neprodleně předat pronajímateli. „Nejpozději ale do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování,“ upozorňuje právník.

VIDEO: Bytové družstvo dalo manželům balkon v jiném vchodě, než bydlí!

Video
délka: 01:28.64

Šikana? Bytové družstvo jim dalo balkon v jiném vchodě! Tomáš Polák, Eva Fraňková, Jan Jedlička

Pronajímatel pak má 30 dnů ode dne doručení námitky na její vyřízení. Pokud to neudělá, můžete se domáhat zaplacení pokuty ve sjednané výši. Jestli není výše pokuty sjednána, je to 50 Kč za každý započatý den prodlení. Vedle toho je možno podat žalobu k soudu a domáhat se tak splnění povinnosti pronajímatele.

Vyúčtování musíte dostat

Vyúčtování služeb musí majitel nájemníkovi předložit. Nařizuje mu to zákon. Ten mu navíc ukládá i povinnost doručit pravdivé vyúčtování služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

„V tomto vyúčtování musí být uvedena skutečná výše nákladů rozčleněná na jednotlivé služby. Musí v něm být zmíněna i celková výše přijatých záloh tak, aby výše rozdílů byla jasně patrná a snadno kontrolovatelná,“ vysvětluje právník Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz.

„Jestliže tedy pronajímatelka odmítla doručit pravdivé a srozumitelné vyúčtování služeb v rámci čtyřměsíční lhůty od skončení zúčtovacího období, je možné se na ni obrátit prostřednictvím předžalobní výzvy, kterou nájemci o předložení vyúčtování požádají,“ radí právník. Dalším krokem je pak soud, který by pronajímatelce uložil povinnost vyúčtování nájemcům předložit.

Rada: Napařte pronajímatelce pokutu

Všechno okolo bytů a jejich pronájmů řeší zákon č. 67/2013 Sb. A pamatuje i na pokutu za nevydané vyúčtování. „Nájemci mohou požadovat pokutu dle ustanovení § 13 zmíněného zákona. Za každý den prodlení s předložením vyúčtování služeb tak vzniká nájemcům nárok na pokutu v ujednané výši. Pokud výše této pokuty ujednána nebyla, pak činí 50 Kč za každý započatý den prodlení,“ vysvětluje právník Petr Novák. Za čtyřleté zpoždění s prvním nedodaným vyúčtováním by se tak pronajímatelka pořádně »prohnula «.

 

 

Fotogalerie
13 fotografií