V roce 2009 se paní Magdaléna rozhodla darovat byt, ve kterém žije, své dceři. V té době panovaly v rodině dobré vztahy. Sepsaly smlouvu a zajely na katastrální úřad, aby novou majitelku nemovitosti řádně zapsali. Podle domluvy měla matka v klidu v bytě zůstat až do své smrti.

Mezi sebou pak ještě dcera s matkou podepsaly dodatek k darovací smlouvě, kde je vytyčeno osm bodů, které musí dcera dodržet. Kromě jiného nesmí byt použít jako zástavu na půjčku nebo hypotéku.

Vše fungovalo skvěle do doby, než se dcera rozvedla a odstěhovala za novým partnerem do jiného města. S matkou se přestala stýkat.

„Dcera měla u mne trvalé bydliště a chodilo jí dost úředních obsílek,“ říká paní Magdaléna, která se začala bát o byt. Na katastru zjistila, že dcera bytem ručí jisté nebankovní společnosti.

Snažila se okamžitě s dcerou spojit. Ta ale nemá o rozhovor zájem. V současné době paní Magdaléna ani neví, zda telefonní číslo dcery ještě platí.

„Co když přijde o práci a přestane dluhy platit? Ani nevím, o jak velký dluh se jedná. To se potom stanu bezdomovcem?“ ptá se matka nezdárné dcery. „Dcera mi v ničem nepomáhá, vlastně se se mnou vůbec nebaví, nevidím ani vnuka a teď se ještě bojím, že přijdu o střechu nad hlavou,“ povzdychla si důchodkyně.

Rozhodla se, že kontaktuje Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby poradili, zda má v této nelehké životní situace nějakou šanci na vrácení darované nemovitosti.

Pozor na promlčení!

Právo na vrácení daru je právem majetkovým, a tak podléhá obecné tříleté promlčecí lhůtě.

Dobré mravy se těžko posuzují

Vrácení daru by podle právníka Petra Nováka mohla paní Formánková požadovat v případě, že chování dcery k matce nebo členům matčiny rodiny hrubě porušuje dobré mravy.

Nejedná se ale pouze o nevhodné chování dcery či subjektivní pocit matky, nýbrž o to, zda je možné jednání dcery objektivně posoudit jako hrubé porušení dobrých mravů.

„Hrubým porušením dobrých mravů ale není například to, že by dcera dar dále prodala nebo s ním jinak naložila,“ upozorňuje Novák.

„Ve smlouvě ani v dodatku smlouvy nebylo uvedeno, že nesplnění podmínky zákazu zatížení daru zástavním právem bude považováno za hrubé porušení dobrých mravů, a to hraje v neprospěch paní Formánkové,“ říká Novák.

„Je velmi důležité přesně do darovací smlouvy vymezit práva a povinnosti kolem věcného břemene. Když darujete nemovitost, kterou chcete i nadále využívat, sepište u advokáta smlouvu pro práva věcného břemene, kde obdarovaný zohledňuje jako věcné břemeno právo užívání celé nebo části darované nemovitosti pro dárce,“ radí Novák

Do darovací smlouvy se určitě vyplatí napsat, že se dárce může domáhat vrácení daru, pokud se obdarovaný chová k němu (dárci) nebo i k dalším členům rodiny takovým způsobem, že se toto jednání neslučuje s dobrými mravy.

Fotogalerie
3 fotografie