Pan Oldřich má ve svém domě vodu i topení na elektřinu. Když mu operátorka z ČEZ nabídla novou smlouvu, požádal, aby mu ji poslali poštou. Smlouva přišla, ale pro Oldřicha byla plná nesrozumitelných údajů.

„Volal jsem na informace distributora elektřiny, aby mi někdo vysvětlil, co ve smlouvě je a proč bych měl nést zodpovědnost za nějakou odchylku,“ vzpomíná Oldřich. Operátorka neuměla na žádný dotaz odpovědět a nakonec konstatovala, že je smlouva špatná a že pošle novou.

„Dva týdny se nic nedělo,“ vzpomíná důchodce, který se lekl, aby mu neodpojili elektřinu. „Raději jsem tu smlouvu podepsal, i když jsem nerozuměl uvedeným pojmům,“ popisuje Oldřich. Celý další rok se nikdo neozval, slíbená nová smlouva nedorazila, ani nikdo nepotvrdil příjem té původní.

Pak přišla faktura na produkt Comfort. „Byl tam přeplatek, ale na ČEZ se rozhodli použít přeplatek na zálohy v dalších obdobích,“ popsal Oldřich, který fakturu reklamoval. „ČEZ se odvolává na obchodní podmínky. Tvrdí, že vrácení peněz je ve smlouvě napsané pouze pro případ, že by to byla třeba faktura závěrečná, že to prostě neznamená, že budou vracet přeplatek pokaždé když vznikne,“ říká.

Oldřich s postupem ČEZ nesouhlasil a požádal o zrušení smlouvy a obnovení té původní. Poštou přišla nová smlouva, ve které ale podle něj ČEZ vůbec připomínky nezohlednil. Celá záležitost se vleče již třetím rokem. Důchodce se rozhodl napsat Ombudsmanovi a jeho týmu právníků, aby zjistil, zda je možné, aby distributor rozhodl sám o formě vrácení přeplatku.

„Společnost ČEZ neúmyslně chybou psaní uvedla nesprávné údaje ve smlouvě č. 2. Pochybení společnost uznala již v rámci reklamačního řízení a panu Havlíčkovi se za něj omluvila, a pro odstranění nedostatků a kompletní bezchybnou evidenci zaslala novou smlouvu č. 3., která uvedené nedostatky měla odstranit. Pan Havlíček ji ale odmítl podepsat,“ říká ombudsman společnosti ČEZ Josef Sedlák.

Je nepochybné, že na základě výše uvedeného je smlouva platná, neboť její náležitosti, tedy i produktová řada Comfort, byly dohodnuty telefonicky a v rámci další korespondence.

Seniora nabourali, škoda za 60 000! Proč pojišťovna neuhradila opravu?

Video
délka: 02:13
720p 480p 360p 240p

Seniora nabourali, škoda za 60 000! Proč pojišťovna neuhradila opravu? Eva Fraňková, Jan Jedlička, Lukáš Červený

Podepisujte s rozvahou

V obchodních podmínkách zpravidla bývá uvedeno, že pokud vznikne přeplatek a faktura není závěrečná, přeplatek se započítá na úhradu následujících faktur za zálohy. Převod přeplatků do dalšího zúčtovacího období je ovšem obchodník povinen oznámit zákazníkovi. „V neprospěch pana Oldřicha hraje skutečnost, že smlouvu podepsal bez toho, aby s ní byl plně srozuměn,“ říká Petr Novák.

„Svým podpisem totiž potvrdil, že se s návrhem smlouvy seznámil a souhlasí s ním. Pokud s návrhem nové smlouvy pan Oldřich nesouhlasí, měl by to sdělit prodejci spolu se svými požadavky. Rozhodně by návrh smlouvy, se kterým plně nesouhlasí, neměl podepisovat,“ vysvětluje právník Petr Novák.

Přeplatky budou

„Vracení přeplatků z vyúčtování elektřiny upravuje smlouva, resp. Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny,“ říká Michaela Jirovcová z ČEZ. Převod těchto částek je povinen obchodník oznámit zákazníkovi. „Oznamujeme to přímo v textu faktury. Pokud však zákazník požádá o vrácení celého přeplatku, jeho přání plně respektujeme. Pan Havlíček požádal o nastavení automatického vracení přeplatků, proto mu budou vždy vráceny ke dni splatnosti,“ dodává Jirovcová.

Fotogalerie
11 fotografií