Řidiči, pozor! Zvířat na silnicích je čím dál tím víc. Podle policejních statistik se jen loni srazilo se zvěří 10 917 aut. A vzhledem k vysokým stavům zvěře to bude letos ještě víc. Jen do srpna evidují policisté 7760 takových nehod (11 % všech nehod), tedy o 833 víc než ve stejný čas loni. A jeden člověk už letos takovou nehodu odnesl životem.

Experti radí při hrozící srážce intenzivně brzdit a neuhýbat. Právě čelní náraz do zvířete je mnohem bezpečnější než boční náraz či náraz do stromu, který hrozí při vyhýbání. Potvrzují to i statistiky. Přestože nehod při vyhýbání zvěři bylo za pět let dvanáctkrát méně než přímých srážek se zvěří, způsobily téměř stejný počet zranění i úmrtí.

Při průjezdu lesními úseky předvídejte a přizpůsobte jízdu podmínkám. Platí to jak pro viditelnost, tak pro denní dobu nebo roční období. „Statisticky k nejčastějším střetům se zvěří dochází v pozdních nočních hodinách a pak také v těch brzkých ranních,“ popisuje Jan Marek z pojišťovny Generali. Podle mluvčí pojišťovny Uniqa Evy Svobodové největší škody způsobují divoká prasata, která dokážou zničit celý předek auta a čelní sklo. „V těchto případech evidujeme i škody v řádu stovek tisíců korun,“ varuje Svobodová.

Video
délka: 01:02
1080p 720p 480p 360p 240p

Divoké prase na Jižní spojce. Aut se nebálo, docupitalo k benzince. Radek Bathory

Policie zajistí důkazy

Pokud vám pod vozidlo vběhne zvíře a vy ho zraníte či zabijete, volejte policii. „Ta mimo jiné pomůže s kontaktováním příslušného mysliveckého spolku, jenž se o zraněné, popř. mrtvé zvíře postará. Rozhodně mrtvé zvíře neodvážejte, protože v takovém případě můžete být obviněni z pytláctví. Protokol od policie o dopravní nehodě se vám bude hodit také pro pojišťovnu, pokud máte pro tyto situace sjednáno havarijní pojištění či připojištění v rámci tzv. povinného ručení,“ doporučuje Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

„Pojišťovna často bez doložení protokolu od policie nevyplatí pojistné plnění za opravu vozidla. Jestliže žádné pojištění pro tyto situace nemáte sjednáno, nemáte po kom uhrazení vzniklé škody vymáhat, jelikož divoká zvěř běžně nemá pána, který by za zvíře odpovídal,“ dodává právnička.

Majitel zvířete hradí opravu

Když má zvíře svého majitele, je situace jiná, ale postup podobný. Volejte policii! „Není pravdou, že pokud srazíte vozidlem např. psa, vina automaticky leží na vás. Naopak za újmu na zdraví, popř. i majetkovou škodu způsobenou psem či jiným domácím zvířetem odpovídá jeho vlastník, popřípadě spolu s ním společně a nerozdílně osoba, které bylo zvíře svěřeno,“ upozorňuje Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Doporučuje i pořídit si z místa fotodokumentaci, poznačit si jména a kontakt svědků dopravní nehody. Jestliže dopravní nehodu nezpůsobíte, můžete po majiteli zvířete chtít náhradu škody.

„U vozidla uvedení v předešlý stav, tj. jeho opravu či její proplacení nebo zaplacení obvyklé ceny v případě zničení; při vašem zranění bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví,“ vypočítává Pospíšilová.

A když majitel odmítne platit, můžete se obrátit na soud. „Vlastník zvířete, popř. ten, komu vlastník zvíře svěřil, se může zprostit své odpovědnosti ve chvíli, kdy mu domácí zvíře slouží k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením a on prokáže, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost,“ doplňuje právnička.

Venčení na kole? Zakázáno!

Někdy berou majitelé zvířata na silnici i záměrně. A riskují postih. „Není výjimkou, že vidíme jet po silnici cyklistu, kterému u kola na vodítku běží pes, dané je přitom zákonem přímo zakázáno,“ varuje Pospíšilová. „Jedná se např. o to, že zvířata smějí vést nebo hnát rychlostí chůze a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován,“ dodává právnička.