Celým parkem v nejvyšších a nechladnějších horách Česka Krkonoších, jimž vládne bájný Krakonoš, vedou vycházkové a naučné stezky. Jsou v něm rozmístěny informační tabule, na nichž se dozvíte informace o vzácných druzích rostlin a živočichů a zajímavosti z okolí. Nacházejí se tu rašeliniště, která byla zařazena do seznamu světově významných mokřadů.

Pro invalidy je určena vycházková stezka v Janských Lázních. KRNAP se může pochlubit první cyklostezkou na našem území. Romantická je procházka k prameni Labe, vysvěceného v roce 1684. K turisty oblíbeným místům patří údolí Obří důl s Krakonošskou zahrádkou s cennými rostlinami či Luční bouda, která je nejstarší horskou chatou na hřebenech Krkonoš. K dalším atraktivním místům se řadí Pančavský, Labský a Mumlavský vodopád nebo 24 metrů vysoká kamenná novogotická rozhledna Štěpánka.

KRNAP v číslech

 • Vyhlášen 17. května 1963
 • Nadmořská výška 400 až 1449 metrů
 • Rozloha 363, 27 km2
 • 800 km značených turistických tras a cyklostezek
 • 564,3 km správou KRNAPu udržovaných vodních toků
 • Zhruba 15000 druhů bezobratlých živočichů
 • Přibližně 250 druhů ptáků
 • Na 60 druhů savců
 • Průměrně 600 stromů na hektar lesa
 • Zhruba 1300 různých druhů kvetoucích (vyšších, cévnatých) rostlin
 • Botanické sbírky Krkonošského muzea obsahují přes 8000 položek rostlin, mechorostů, lišejníků a hub

Fauna a flora

Mezi význačné druhy velkých savců v Krkonoších patří jelen evropský, srnec obecný, liška obecná, jezevec lesní, zajíc polní nebo prase divoké. Z malých drobných savců jsou to například norník rudý, myšice lesní a křovinná, plšík lískový, rejsek horský, obecný a malý, veverka obecná, hraboš mokřadní a polní, rejsec vodní a černý. K nejohroženějším a nejvzácnějším druhům živočichů se řadí tetřev hlušec, jeřábek lesní, sokol stěhovavý, pěvuška podhorní, kulík hnědý, slavík modráček tundrový či ledňáček říční.

Ve výčtu vzácných nebo ohrožených krkonošských rostlin nalezneme lilii zlatohlavou, česnek hadí a medvědí, bleduli jarní, kyčelnici devítilistou a cibulkonosnou, vraní oko čtyřlisté, dymnivku dutou a bobovitou, sasanku hajní a pryskyřníkovitou, měsíčnici vytrvalou, kapradinu laločnatou, sleziník červený i sleziník zelený. Na květnatých horských loukách můžou milovnici přírody obdivovat violky sudetské, zvonky české, náholníky jednokvěté nebo jestřábníky oranžové.

Fotogalerie
14 fotografií