Skvost zlatnického umění, jenž vznikl pravděpodobně ve 13. století a ukrývá v sobě část kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus, je od července k vidění v Rožmberské oratoři v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodu.

„Návštěvníci nejsou v tichu této prosté místnosti ničím vyrušováni a mohou na sebe nechat působit mystickou záři. O zajímavostech spojených s významem, osudy a symbolikou křížového relikviáře ale nebudou ochuzeni,“ říká Jan Straka ze zdejšího městského kulturního střediska.

Veškeré informace se příchozí dozví v gotickém sklepení kláštera, kde je připravena multimediální expozice. „V těchto prostorách jsou navíc vystaveny kopie devíti deskových obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře na velkých světelných panelech,“ dodává Straka.

Přivezla ho žena?

Původ Závišova kříže je zahalen rouškou tajemství, historické prameny přinášejí jen neúplné zprávy. Vytvořila jej zřejmě ostřihomská dvorská dílna v prvních desetiletích 13. století jako korunovační kříž Bély IV. Podle tradice věnoval zlatý kříž klášteru Záviš z Falkenštejna. Ale jak se mohl dostat do rukou tohoto šlechtice? V roce 1270 přivezla Anna Mačevská (dcera Bély IV.) do Čech uherský korunní poklad. Podle jedné z hypotéz byl jeho součástí i kříž později zvaný Závišův. Anna do českých zemí uprchla kvůli mocenským bojům za svou dcerou Kunhutou, manželkou Přemysla Otakara II. A právě Záviš se s ovdovělou Kunhutou oženil a kříž věnoval vyšebrodskému klášteru.

Závišův kříž
Autor: Blesk - Vlaďka Hradská a ČTK
51 kamenů

Lícní strana je osazena 51 drahocennými kameny. Mezi nimi nacházíme například 11 safírů, 4 rubíny, 3 spinely, 7 smaragdů. Dále se na kříži nalézají 4 velké perly, 22 kulatých perel a 182 malých perliček.

Ježíšův kříž

V nitru je uložena relikvie nad jiné významná, část dřeva pravého kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus.

Relikvie světců

Kolem hlavní relikvie jsou v malých schránkách uloženy relikvie 25 světců a světic.

9 emailů

Rubovou stranu zdobí 10 safírů. 9 starobylých emailů, které také krášlí rubovou stranu, bylo už v době vzniku Závišova kříže velkou vzácností, pochází totiž z 10. až 12. století.

Věděli jste to?

• Závišův kříž je součástí chrámového pokladu cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodu.

• Zatím naposledy byl vystavován v roce 2013, stalo se tak po 75 letech při příležitosti Zemské výstavy jižní Čechy – Horní Rakousko 2013.

• Oratoř byla odborníky určena za jediný prostor kláštera způsobilý k prezentaci cenné památky.

• S vyšebrodským klášterem je spjat již od 13. století.

• Je vystavován za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek.

Fotogalerie
17 fotografií