Roku 1241 založil raně gotický hrad Zdeslav z Divišova. Velkorysá přestavba ve stylu raného baroka proběhla ve 2. polovině 17. století, kdy hrad ztratil původní obrannou funkci a hledělo se spíše na pohodlí jeho obyvatel. K největším úpravám ale došlo teprve počátkem 20. století za Jiřího hraběte Sternberga. Hrad byl upraven v trvale obývané sídlo. Byl zřízen důmyslný systém gravitačního vodovodu a zavedeno elektrické osvětlení. Dnes hrad patří Zdeňku Sternbergovi. Prostory památky jsou však až na soukromé místnosti rodiny majitele veřejně přístupné (prohlídkové okruhy naleznete zde).

Základní otvírací doba:

  • Duben, říjen: 9.00 -17.00 (víkendy a svátky, pondělí až pátek na objednání)
  • Květen, září: 9.00 -17.00 (úterý až neděle, pondělí na objednání)
  • Červen: 9.00 -18.00 (úterý až neděle, o víkendu otevírací doba o hodinu delší, pondělí na objednání)
  • Červenec až srpen: 9.00 -18.00 (úterý až neděle, pondělní prohlídky v 12:00 a 14:00)
  • Listopad až březen na objednání, mimo víkendy v únoru a březnu - prohlídka ve 13 hod.
  • Poslední prohlídka začíná 45 minut před zavírací dobou.

Událost sezony:

O sobotách (22. 6., 27. 7., 24. 8.) se koná vycházka okolím hradu! Návštěvníci mají možnost se podívat do běžně nepřístupné kaple sv. Jiří, dozvědět se více o opevnění hradu, o historii šternberského panství i o barokních sochách světců, které už téměř 250 let zdobí okolní krajinu. Z původně obranné věže, tzv. Hladomorny, se nabízí krásná vyhlídka do okolí.

V průběhu letních prázdnin se také konají speciální prohlídky na téma „Každodenní život na hradě za první republiky“.

Internet: www.hradceskysternberk.cz; telefon: 317 855 101

Pověst o ukrytém pokladu

Podle jedné z pověstí byl ve skalách pod hradem ukryt poklad. Na Velký pátek, kdy se otevírají poklady, má skála puknout a poklad se vysypat do Sázavy tekoucí pod hradem. Proto lze po tomto dni nalézt v řece tu a tam zlatý plíšek. V roce 1971 byl poklad skutečně nalezen v hradním prostoru. Jednalo se o cennosti ze 17. a 18. století.

Významný hradní pán: Zdeslav ze Šternberka

Sternbergové se svým původem řadí mezi nejstarší české šlechtické rody. Zdeslav z Divišova založil v roce 1241 na skále nad Sázavou jako rodové sídlo hrad Český Šternberk a začal užívat přídomek »ze Sternberga«. Ve službách krále Přemysla Otakara II. obdržel za své zásluhy rozsáhlá území na severní Moravě, kde založil druhý raně gotický hrad, moravský Šternberk.

Hradní perličky

Název hradu je odvozen od erbu jeho zakladatelů Divišoviců – zlaté osmicípé hvězdy (německy: Stern: hvězda, Berg: hora).
Je výjimečné, že hrad je dodnes v držení rodu Šternberků. Nyní je vlastněn už 20. generací potomků zakladatele.
Natáčela se tady pohádka Anděl Páně a také zde měla své královské sídlo rodina princezny Arabely.

Tipy na výlety v okolí

Vycházka okolím hradu s průvodcem

Zhruba dvouhodinovou procházku (4 kilometry) začnete na jižní terase hradu. Poté projdete přes kopec zvaný Vražda, ze kterého se rozhlédnete do okolí, prohlédnete si barokní sochy z 2. poloviny 18. století. Víte například, který svatý je patronem cestovního ruchu? Zjistíte, jakým způsobem fungovala gotická obranná věž, které se dnes říká hladomorna.

Za rytíři k hoře Blaník

Legendární Blaník je 638 m vysoký vrch zhruba deset kilometrů od Vlašimi. Je spojen s pověstí o blanických rytířích. Ti mají podle legendy vyjet české zemi na pomoc, až jí bude nejhůře. Na vrcholku Blaníku stojí 30 m vysoká dřevěná rozhledna z roku 1941 ve tvaru husitské hlásky.