Před příjezdem do Chorvatska je nutné absolvovat se svým mazlíčkem jednoduchou prohlídku, během níž bude zkontrolováno, zda má mikročip (u psů a koček), očkování proti vzteklině a vlastní pas nebo veterinární průkaz, který prokáže dobrý zdravotní stav zvířete a který potřebujete pro přechod hranic. Pokud váš mazlíček nesplňuje kritéria řádného a platného očkování, nemá mikročip atd., pak mu může být vstup do Chorvatské republiky odepřen a mohl by být vrácen do země původu nebo umístěn do karantény na certifikovaném hraničním přechodu. Majitel přitom hradí všechny náklady spojené s uvedenými opatřeními.

Mikročip a čtečka

Pokud má zvíře mikročip, který neodpovídá normě ISO 11784 nebo 11785, majitel zvířete musí zajistit i odpovídající čtečku mikročipu. Kdykoliv musí být možné zjistit jméno a adresu vlastníka. Cestovní pas nebo veterinární průkaz zvířete provázející zvíře během cesty musí obsahovat číslo mikročipu, které vydává veterinář.

Autor: Shutterstock

Maximálně pět

Přes hraniční přechody s povolením pro určité druhy domácích mazlíčků je možné převážet maximálně pět zvířat. Celní úředník musí na hraničním přechodu živočichy identifikovat a zkontrolovat jejich doklady. S větším počtem zvířat už lze přecházet výhradně na hraničních přechodech, kde sídlí veterinární inspekce.

Co můžete převézt

* Následující druhy zvířat jsou v souladu s veterinárními podmínkami pro nekomerční převoz domácích mazlíčků považovány za domácí mazlíčky: psi, kočky, fretky (Mustela putorius) z čeledi lasicovitých (Mustelidae), bezobratlí (kromě včel a raků), okrasné tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a králíci.

* Je třeba mít však na paměti, že po celou dobu dovolené nesete za své domácí mazlíčky odpovědnost.

*l Podrobné informace najdete mj. na webových stránkách Chorvatského turistického sdružení (croatia.hr/cs-CZ).