K víře se podle posledních průzkumů hlásí kolem 250 tisíc lidí v USA a přibližně 1500 jich žije v Kanadě, kam ve velkém odešli z Evropy během 18. století. Dodnes ale většina amišů mluví pensylvánskou němčinou.

Amišové přišli z Evropy, původ mají mezi novokřtěnci

Počátky amišů jsou spojené s náboženským schisma a skupinou švýcarsko-alsaských novokřtěnců vedených Jakobem Ammannem. Jeho následovníci se následně stali známí jako amišové.

Život v řadách církve začíná pro její členy mezi 16 a 25 lety křtem. Tomu předchází takzvané období rumspringa. Období dospívání před křtem jedince, během kterého se teenageři mohou rozhodnout, zda se nechají pokřtít, nebo zda amišskou komunitu opustí. Během této doby řada je řada amišských komunit shovívavější k nevhodnému chování jedinců.

Ordnung: Návod na život amišů

Křtem se amišové zavazují k tomu, že celý svůj život prožijí podle pravidel své církve. Ty jsou shrnuta v takzvaném Ordnungu. Ten se může lehce lišit mezi jednotlivými komunitami.

Hlavním cílem Ordnungu je zajistit, že amišové budou žít podle biblického výkladu božího slova. Od každého jedince se očekává, že povede jednoduchý život oddaný Bohu, rodině a své komunitě. Důraz na rodinu a komunitu se odráží i v duchovním životě amišů.

Jejich komunity jsou rozdělené mezi distrikty, jejichž velikost se určuje podle počtu rodin nikoli křtěných jednotlivců. Rodiny se střídají v pořádání nedělních bohoslužeb, které se konají jednou za dva týdny.

Ordnung amišům mimo jiné nakazuje používání jednoduchého oblečení na základě výkladu bible. To tak musí mít jednoduchý střih a nenápadné barvy. Většina amišských svršků například postrádá knoflíky. Ty jim zakazují tradice a obava, že by zdobené knoflíky mohly svádět k okázalosti.

Z amišské pobožnosti vychází i jejich odpor k novým technologiím. Tvrdou práci totiž považují za božskou vlastnost. Odmítají tak především technologie, které práci zjednodušují, čímž by amišům mohly dát příliš mnoho volného času.

Zajímavosti o amiších

Přesto, že jim jejich víra používání většiny moderních technologií zakazuje, část amišů se k nim dostane. Mezi mladými amiši, kteří zatím nejsou pokřtění, jsou například během jejich období Rumspringa populární chytré telefony a sociální sítě.

I některé další technologie jsou mezi amiši rozšířenější, než by se mohlo zdát. V Severní americe se amišové dělí mezi osm hlavních větví, které se mimo jiné liší i mírou technologických vymožeností, které mohou používat. Tři čtvrtiny amišů například mohou používat motorové pily a 6 procent z nich dokonce mohou používat traktory k obdělávání polí.

Někteří amišové se nedrží ani nutnosti chodit pouze střídmě oblečení. Příkladem může být Kate Stoltz. Ta se hlásí k jednomu z pokrokovějších amišských směrů. V roce 2012 odjela do New Yorku, kde se zúčastnila natáčení reality show „Breaking Amish“ a následně se stala modelkou.

Kromě fotek v barevném a vyzývavém oblečení, nebo focení pro erotický časopis Maxim má za sebou už i focení ve spodním prádle.

Fotogalerie
16 fotografií