Chcete zaměstnat uprchlíka? Připravte se na byrokracii a horu papírů

Autor: sou - 
20. 10. 2015
16:49

Podnikatelé a živnostníci mohou zaměstnat uprchlíky stejně jako kohokoliv jiného. Musí být ale splněny určité podmínky. Imigrant musí mít pracovní povolení. Navíc je třeba úřadu práce ohlašovat jeho nástup do práce, nepřítomnost v zaměstnání nebo důvod, proč byl pracovněprávní vztah ukončen. Rovněž musí mít zaměstnavatel doložitelné kopie dokladů, které dotyčného uprchlíka opravňují k pobytu na území České republiky, a ty skladovat až tři roky po jeho odchodu z práce.

České firmy mají podle svých slov zájem o to nabídnout uprchlíkům pracovní místa. Co je k tomu v praxi třeba? V první řadě by měly volné místo nahlásit na příslušném úřadu práce

K nabídce je třeba uvést i místo výkonu práce, předpoklady a požadavky, které jsou nutné pro získání místa nebo základní podmínky o platu. Chybět by neměly ani informace o tom, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou. Možnosti ubytování nebo dojíždění není nutné zveřejňovat.

Koho zaměstnavatelé můžou přijmout?

Migranti, kteří do Česka přicházejí z takzvaných třetích zemí (tedy ze států, které jsou mimo Evropskou unii, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko), mohou být zaměstnáni podle jejich právního statusu.

Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou má na trhu práce dveře dokořán. Zaměstnavatel ho musí jen ohlásit na České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finanční správě. Pracovní uplatnění podle stejného scénáře pak může získat i uprchlík, který nepožádal o mezinárodní ochranu, nebo mu nebyla udělena, ale získal vízum k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem takzvaného strpění pobytu na území.

Složitější je to u žadatele o mezinárodní ochranu, tedy azyl nebo doplňkovou ochranu. Ten musí počkat dvanáct měsíců, než mu krajská pobočka úřadu práce vydá pracovní povolení. Pokud by zaměstnavatel uprchlíka zaměstnal dřív, může se dopouštět dokonce trestného činu. Nelegální imigrant, který nemá o nic zažádáno nebo u něj bylo ve správním řízení rozhodnuto o vyhoštění, logicky na našem území pracovat nesmí.

Uprchlík musí mít stejné mzdové ohodnocení jako Čech

„V případě zaměstnání cizince je zaměstnavatel povinen nabídnout tomuto cizinci pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zaměstnavatel pak musí o nástupu uprchlíka do zaměstnání písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den jeho nástupu. Tím ale jeho ohlašovací povinnost nekončí. Úřad práce musí kontaktovat i v případech, že:

  • cizinec s pracovním povolením do práce nenastoupí
  • ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno
  • zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, anebo
  • zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce i důvod ukončení.

Zaměstnavatel si musí uchovávat doklady

V případě, že fyzická nebo právnická osoba zaměstnává cizince na základě pracovního povolení, je jeho povinností uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů o existenci pracovněprávního vztahu a kopii dokladů, které dotyčného uprchlíka opravňují k pobytu na území České republiky. Tyto dokumenty musí mít zaměstnavatel nejen po dobu trvání pracovní smlouvy, ale také až tři roky po jejím ukončení.

Lidé, kteří by rádi zaměstnali ve svém podniku migranta, se s bližšími dotazy o jejich zaměstnání mohou obrátit buď na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo na Generální ředitelství úřadu práce ČR.Volby 2018

Volby do Senátu 2018 Komunální volby 2018

Komunální volby v Česku budou 5. a 6. října. V nich si lidé z více než 200 tisíc kandidátů na kandidátních listinách vyberou nové zastupitele svých obcí.

Ve stejném termínu navíc ve třetině obvodů proběhnou i volby do Senátu. Tam se chce probojovat více než 200 kandidátů.

Kde se volí do Senátu Systém senátních voleb Systém komunálních voleb Průzkum Volby v roce 2018

Doporučujeme
1080p 720p 360p
Další videa