Na konci listopadu 2016 zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) cenová oznámení regulovaných cen elektřiny a plynu. Od té chvíle se podle statistik portálu dvojnásobně zvýšil počet lidí, kteří se začali zajímat o možnost změny dodavatele energií.

Cena už není to jediné rozhodující

„Cena už dávno není jediným rozhodujícím kritériem při výběru dodavatele energií. Čím dál více lidí klade na první místo kvalitu a dostupnost služeb. Velkou roli hrají i zkušenosti a doporučení známých,“ říká Tomáš Suchý, hlavní analytik trhu energií portálu Ušetřeno.cz.

„Rostoucí povědomí veřejnosti o možnosti změny dodavatele je dobrou zprávou pro trh energií i varováním pro současné hlavní dodavatele. Sílící konkurence bude tlačit malé i velké hráče ke zkvalitnění služeb, zvýšení jejich dostupnosti a spolehlivosti. Na trhu se prosadí firmy, které dokážou nabídnout atraktivní cenu energií v balíčku s perfektním zákaznickým servisem,“ dodává Suchý.

Menší dodavatelé jdou velkým po krku“

Podle průzkumu si nyní 64 procent lidí raději vybere menšího dodavatele energií s nižší cenou, 36 procent naopak dá přednost prověřenému velkému dodavateli.

„U menších dodavatelů existují jistá rizika a omezení, které se týkají například počtu odběrných míst, geografického pokrytí či počtu poboček pro zákazníky. Výhodou velkých dodavatelů je finanční stabilita, a tedy vysoká pravděpodobnost, že firma bude na trhu působit ještě za rok či dva. U menších dodavatelů to se 100% jistotou říci nelze,“ tvrdí Suchý.

Současní energetičtí giganti rozhodně nemají své výsadní místo na trhu do budoucna jisté. Menší dodavatelé jim půjdou po krku. Díky jejich dravosti a schopnosti pružně reagovat na měnící se poptávku odběratelů mohou tyto menší firmy během pár let vyrůst a ovládnout podstatnou část trhu,“ odhaduje analytik.

Ceny plynu se zásadně nezmění, u elektřiny to není jisté

„Zatímco u plynu už je téměř jisté, že se jeho cena v roce 2017 nijak zásadně nezmění, a to ani po zahrnutí neregulované části ceny, kterou tvoří sami dodavatelé, u cen elektřiny stále čekáme na konečné vyjádření ERÚ. Energetický regulační úřad musí nově započítat do regulované části cen elektřiny podporu pro obnovitelné zdroje, s níž původní cenová rozhodnutí ERÚ nepočítala. Je proto pravděpodobné, že ceny elektřiny v roce 2017 nezlevní o avizovaných zhruba 20 procent, ale zůstanou na přibližně stejné úrovni jako letos,“ říká Suchý.

Změna dodavatele jako jediná cesta ke snížení výdajů

Kvůli stagnaci cen je změna dodavatele prakticky jedinou cestou, jak mohou domácnosti reálně snížit své roční výdaje za elektřinu a plyn při stávající spotřebě. Pokud cena nehraje hlavní roli, mohou spotřebitelé díky změně dodavatele energií dosáhnout alespoň na vyšší kvalitu služeb. Ideální je samozřejmě kombinace obojího.