Pondělí 4. března 2024
Svátek slaví Stela, zítra Kazimír
Oblačno 11°C

Voličský průkaz pro 2. kolo voleb: Naposledy lze žádat osobně dnes

Jak v prezidentských volbách volit s voličským průkazem?
Jak v prezidentských volbách volit s voličským průkazem?  (Autor: Blesk: Jiří Koťátko)
Autor: mah, urw - 
25. ledna 2023
12:56

Pokud víte, že v době konání 2. kola prezidentských voleb 2023 nebudete v místě svého trvalého bydliště, můžete si vyřídit voličský průkaz. S tím následně můžete hlasovat v jakékoli volební místnosti. Pokud o něj máte v plánu žádat, můžete tak učinit už jen osobně osobně, máte čas až do dnešních 16:00.

Voličský průkaz v den voleb opravňuje voliče k zapsání do zvláštního seznamu v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky i do zvláštních seznamů vedených zastupitelskými úřady v zahraničí.

Voličský průkaz pro 2. kolo prezidentských voleb 2023

O voličské průkazy pro 2. kolo volby prezidenta 2023 lze zatím žádat všemi způsoby. Jednotlivé způsoby žádosti mají ovšem různé lhůty, do kdy lze takto žádat.

Kde zažádat o voličský průkaz pro 2. kolo voleb?

Na obecním úřadě v místě trvalého bydliště nebo na zastupitelském úřadě, kde je občan veden na zvláštním seznamu voličů.

Pokud volič nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, nebo jinde, než kde je zapsán na zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, může tento úřad požádat o vydání voličského průkazu.

Jak zažádat o voličský průkaz pro 2. kolo voleb?

O voličský průkaz lze zažádat osobně na úřadě, dopisem s ověřeným podpisem nebo přes datovou schránku.

Žádost o voličský průkaz lze na úřadě vyřídit osobně, kdy stačí přijít na příslušný odbor a voličský průkaz si zařídit, případně poštou, kdy je potřeba ovšem nechat na žádosti úředně ověřit svůj podpis, a případně též prostřednictvím datové schránky.

 

Všechny žádosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Pokud chcete, aby vám úřad voličský průkaz někam zaslal, musíte na žádosti i uvést tuto adresu.

Vzor žádosti o voličský průkaz ke stažení ze stránek Ministerstva vnitra >>>

Jak zažádat o voličský průkaz pro 2. kolo voleb osobně?

  • Osobně lze o voličský průkaz pro 2. kolo voleb žádat nejpozději 25. ledna 2023 do 16:00

Při osobní žádosti o voličský průkaz stačí dojít na obecní nebo zastupitelský úřad a žádost vyplnit s tamními úředníky.

Jak zažádat o voličský průkaz pro 2. kolo voleb poštou?

  • Písemná žádost musí být na úřad doručena nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00

O voličský průkaz lze zažádat i poštou. Taková žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, adresu jeho trvalého bydliště a informace o tom, jak si volič průkaz převezme – osobně na poště, pošle pro něj někoho s úředně ověřenou plnou mocí k jeho převzetí, nebo si jej nechá zaslat poštou, v takovém případě je nutné připojit i adresu, kam má být průkaz zaslán.

Podpis na žádosti zaslané poštou je zároveň potřeba nechat úředně ověřit. To lze ovšem udělat na poště, která nabízí služby CzechPointu. Žádost následně zašlete na adresu obecního úřadu v místě trvalého bydliště.

Jak zažádat o voličský průkaz pro 2. kolo voleb přes datovou schránku?

  • Žádost o voličský průkaz datovou schránkou musí být odeslána nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00

Žádost o voličský průkaz je obdobná jako žádost poštou, není ovšem nutné nechávat na ní ověřovat podpis. K tomu slouží zaslání přes osobní datovou schránku.

 

Jak žádat o voličský průkaz pro 2. kolo voleb přes Portál občana?

  • Žádost o voličský průkaz pro 2. kolo voleb přes Portál občana je nutné odeslat nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00

Nově mohou občané s trvalým pobytem v ČR o voličský průkaz žádat i prostřednictvím Portálu občana. K tomu je ovšem nutné mít Portál občana propojený s datovou schránkou.

Žádost o voličský průkaz uživatelé najdou v sekci Podání - Další podání - Žádost o vydání voličského průkazu.

Kdy můžu o voličský průkaz zažádat

O voličský průkaz lze žádat písemně tak, aby byla žádost doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb. Osobně lze o průkaz požádat do uzavření stálého seznamu voličů.

Pokud člověk žádá o voličský průkaz poštou, musí žádost odeslat tak, aby ji nejpozději sedm dní před dnem voleb obecní úřad obdržel. U žádosti podané přes datovou schránku je pak nutné ji odeslat nejpozději sedm dní před dnem voleb.

Pokud si budete voličský průkaz vyřizovat na poslední chvíli, musíte na úřad zamířit osobně. Tam o něj totiž lze požádat až do uzavření stálého seznamu voličů. Ten se uzavírá dva dny před prvním dnem voleb. Osobně si tak voličský průkaz můžete zažádat nejpozději ve středu v týdnu voleb.

Jak volit s voličským průkazem?

Volba s voličským průkazem se od toho, jak člověk hlasuje v místě trvalého bydliště, liší jen minimálně. Je potřeba s sebou vzít voličský průkaz a občanku nebo cestovní pas. Průkazem totožnosti se následně prokážete předsedovi volební komise, kterému předáte i voličský průkaz. Na základě toho budete zapsáni na zvláštní seznam voličů.

Od komise člověk následně dostane sadu hlasovacích lístků a úřední obálku a dále vše probíhá standardně.

Jak najít volební místnost?

Informace o umístění volebních místností jsou k dohledání na úředních deskách a webových stránkách radnic.

Informace o umístění volebních místností musí ze zákona zveřejňovat starostové obcí na úřední desce. Dnes jde většinou oznámení najít i na internetových stránkách radnice. Ve městech bývají volební místnosti většinou ve školách, kde bývají volební místnosti i pro více okrsků. V menších obcích pak volební místnosti bývají většinou na známém a dobře přístupném místě, například na obecním úřadě.

Video  Prezidentské volby 2023: Kdy přesně se konají a jak probíhají?  - Videohub
Video se připravuje ...

Vánoce 2023

 

 

 

 

 

 

fido2 ( 11. ledna 2023 14:32 )

Co kdyby si hodili korunou?

krapotkin ( 16. listopadu 2022 02:29 )

Proč jít k volbám, když jeden kandidát je za 18 a ostatní bez dvou za 20. Všichni se tam cpou jen kvůli platu.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa