Úterý 11. května 2021
Svátek slaví Svatava, zítra Pankrác
Polojasno 28°C

Co vše může český prezident? Podívejte se na pravomoci hlavy státu

Autor: ixs - 
4. ledna 2018
14:30

Prezident České republiky je hlavou státu. Plní především reprezentativní funkci, zároveň je součástí pilíře výkonné moci. Z výkonu své funkce není odpovědný kromě velezrady a hrubého porušení Ústavy či jiné součásti ústavního pořádku. Jaké pravomoci určuje prezidentovi Ústava ČR?

Pravomoci prezidenta řeší články 62 a 63 Ústavy v Hlavě třetí. Prezident České republiky je od roku 2013 volen přímo občany, přesněji oprávněnými voliči. Do roku 2012 byl volen Parlamentem ČR na společné schůzi obou komor. Volební období prezidenta je pět let a v úřadu může být maximálně dvakrát po sobě. Prezident se ujímá úřadu slibem složeným do rukou předsedy Senátu.

Absolutní pravomoci prezidenta republiky

Absolutní pravomoci prezident vykonává nezávisle. Mezi výlučné pravomoci prezidenta ČR podle Ústavy patří jmenování a odvolávání předsedy a dalších členů vlády a přijímání jejich demise. Dále odvolává vládu a přijímá její demisi, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, rozpouští Poslaneckou sněmovnu, pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí, dokud nebude jmenována vláda nová.

Prezident dále jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu z řad soudců tohoto soudu. Má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního a podepisuje zákony.

Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a členy Bankovní rady České národní banky. Jmenuje také soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy. K tomu ale potřebuje souhlas Senátu.

Milost prezidenta republiky

Milost je zvláštní pravomoc prezidenta. Ta mu dovoluje odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem (agraciace) a zahlazovat odsouzení (rehabilitace). S kontrasignací může také nařídit, aby se trestní řízení zastavilo či vůbec nezahajovalo (abolice).

Prezidentské veto

Veto je pravomoc prezidenta zastavující zákonodárný proces. V praxi to znamená, že vrátí Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu, a to s odůvodněním. Nemůže tak učinit u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců. Prezident může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon však nabude platnosti.

Pravomoci s kontrasignací

Rozhodnutí prezidenta v rámci pravomocí s kontrasignací vyžadují spolupodpis předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády. Za tato rozhodnutí je odpovědná vláda.

Prezident sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. V historii zatím žádný prezident smlouvu nesjednával, vždy pověřil vládu. Hlava státu dále přijímá vedoucí zastupitelských misí či pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí.

Vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice) a má právo udělovat amnestii.

Podle Ústavy ČR prezident zastupuje stát navenek a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Podle článku 64 Ústavy má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Pravomoci prezidenta mimo Ústavu

Pravomoci českého prezidenta určují i běžné zákony mimo Ústavu. Mezi takové pravomoci patří například vyhlašování voleb do zastupitelstev obcí a krajů podle zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Dále také jmenování a odvolávání rektorů veřejných vysokých škol a jmenování profesorů podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uchovávání pečetidla státní pečeti podle zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR.

Volební kalkulačka 2018 - Volba prezidenta >>>

VIDEO: Kandidáti na prezidenta zpívali v Superdebatě Blesku státní hymnu

Video Superdebata Blesku: Prezidentští kandidáti zpívají českou hymnu - Blesk Zprávy

Vše o prezidentských volbách 2018 čtěte zde


Kandidáti na prezidenta ČR 2018

Jiří Drahoš

Bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš odevzdal kandidátní listinu na ministerstvo vnitra 3. listopadu 2017. Přinesl celkem 154 919 podpisů od občanů. Vnitro mu po kontrole petičních archů a vyřazení chybných či neúplných údajů uznalo 141 234 podpisů.

Transparentní účet Jiřího Drahoše

Kompletní profil a názory Jiřího Drahoše najdete zde >>>

Pavel Fischer

Někdejší velvyslanec ve Francii, poradce prezidenta Václava Havla či ředitel ústavu pro výzkum veřejného mínění STEM Pavel Fischer odevzdal kandidátní listinu na ministerstvo vnitra 27. října 2017 s podporou 17 senátorů.

Transparentní účet Pavla Fischera

Kompletní profil a názory Pavla Fischera najdete zde >>>

Petr Hannig

Hudebník, producent a předseda Strany zdravého rozumu (Rozumní) Petr Hannig odevzdal kandidátní listinu na ministerstvo vnitra 25. října 2017. Hannig získal podporu 32 poslanců a 3 senátorů.

Transparentní účet Petra Hanniga

Kompletní profil a názory Petra Hanniga najdete zde >>>

Marek Hilšer

Lékař a občanský aktivista Marek Hilšer odevzdal kandidátní listinu na ministerstvo vnitra 2. listopadu 2017. Jeho kandidaturu na prezidenta podpořilo 11 senátorů.

Transparentní účet Marka Hilšera

Kompletní profil a názory Marka Hilšera najdete zde >>>

Michal Horáček

Bývalý spolumajitel Fortuny a miliardář Michal Horáček odevzdal kandidátní listinu s podpisy od občanů na ministerstvo vnitra 1. listopadu 2017. Petiční archy obsahovaly celkem 90 384 podpisů, vnitro však kvůli chybným či neúplným údajům uznalo 86 940 podpisů.

Transparentní účet Michala Horáčka

Kompletní profil a názory Michala Horáčka najdete zde >>>

Jiří Hynek

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu odevzdal kandidátní listinu na ministerstvo vnitra 16. října 2017. Jiří Hynek se opírá o podpisy 37 poslanců. Je oficiálním kandidátem strany Realisté.

Transparentní účet Jiřího Hynka

Kompletní profil a názory Jiřího Hynka najdete zde >>>

Vratislav Kulhánek

Kandidátem na prezidenta je i Vratislav Kulhánek, který je podporovaný Občanskou demokratickou aliancí (ODA). Bývalého šéfa automobilky Škoda Auto navrhlo celkem 28 poslanců.

Transparentní účet Vratislava Kulhánka

Kompletní profil a názory Vratislava Kulhánka najdete zde >>>

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek odevzdal kandidátní listinu na ministerstvo vnitra na poslední chvíli 7. listopadu 2017. Někdejší předseda ODS získal podporu 10 senátorů. Kandidaturu na prezidenta oznámil jen den předem.

Transparentní účet Mirka Topolánka

Kompletní profil a názory Mirka Topolánka najdete zde

Miloš Zeman

Současný prezident Miloš Zeman odevzdal prostřednictvím ženy Ivany kandidátní listinu na ministerstvo vnitra 6. listopadu 2017. Vnitro Zemanovi započetlo 103 817 podepsaných občanů na petici.

Transparentní účet Miloše Zemana

Kompletní profil a názory Miloše Zemana najdete zde

Termín a systém prezidentských voleb 2018 najdete zde

Všechny kandidáty na prezidenta 2018 najdete zde

Výsledky prezidentských voleb 2018 budou zde

Průzkumy a preference kandidátů najdete zde

Vše o okrskových volebních komisích čtěte zde

Jak volit s voličským průkazem čtěte zde

Doporučujeme
Další videa