Pátek 1. prosince 2023
Svátek slaví Iva, zítra Blanka
Zataženo, sněžení -1°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Co vše může český prezident? Podívejte se na pravomoci hlavy státu

Jaké jsou pravomoci českého prezidenta?
Jaké jsou pravomoci českého prezidenta?  (Autor: Profimedia)
Autor: ixs, mah, urw - 
15. listopadu 2022
13:37

Prezident České republiky je hlavou státu. Plní především reprezentativní funkci, zároveň je součástí pilíře výkonné moci. Z výkonu své funkce není odpovědný kromě velezrady a hrubého porušení Ústavy či jiné součásti ústavního pořádku. Jaké pravomoci určuje prezidentovi Ústava ČR?

Pravomoci prezidenta řeší především články 62 a 63 Ústavy v Hlavě třetí, další pravomoci mu dávají běžné zákony. Prezident České republiky je od roku 2013 volen přímo občany, přesněji oprávněnými voliči. Do roku 2012 byl volen Parlamentem ČR na společné schůzi obou komor. 

Volební období prezidenta ČR

Volební období prezidenta je pět let a v úřadu může být maximálně dvakrát po sobě. Prezident se ujímá úřadu slibem složeným do rukou předsedy Senátu. 

Pravomoci prezidenta ČR podle Ústavy České republiky

Nejvíce pravomocí dává českému prezidentovi Ústava České republiky. Ta je vyjmenovává ve článcích 62 a 63 v Hlavě třetí. Článek 62 popisuje absolutní pravomoci prezidenta. Článek 63 pak popisuje pravomoci, kdy musí prezidentova rozhodnutí kontrasignovat vláda, která za ně následně nese odpovědnost.

Video  Prezident a jeho pravomoce při jmenování ministrů  - Videohub
Video se připravuje ...
 

Absolutní pravomoci prezidenta republiky

Absolutní pravomoci prezident vykonává nezávisle a rozhodnutí podle nich jsou bezprostřeně platná.

 • jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi
 • svolává zasedání Poslanecké sněmovny
 • rozpouští Poslaneckou sněmovnu
 • pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády
 • jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy
 • jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu
 • odpouští a zmírňuje trest uložené soudem a zahlazuje odsouzení
 • má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního
 • podepisuje zákony
 • jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
 • jmenuje členy Bankovní rady České národní banky 

Milost prezidenta republiky

Milost je zvláštní pravomoc prezidenta. Dovoluje mu odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem (agraciace) nebo zahlazovat odsouzení (rehabilitace). 

Prezidentské veto

Český prezident má právo vetovat zákony. Jde ovšem o suspenzivní veto.

V praxi to znamená, že vrátí Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu, a to s odůvodněním. Nemůže tak učinit u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců (101). Prezident může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon však nabude platnosti.

 

Pravomoci s kontrasignací

Rozhodnutí prezidenta v rámci pravomocí s kontrasignací vyžadují spolupodpis předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády. Za tato rozhodnutí je odpovědná vláda.

 • zastupuje stát navenek
 • sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy
 • je vrchním velitelem ozbrojených sil
 • přijímá vedoucí zastupiteslkých misí
 • vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu
 • jmenuje a povyšuje generály
 • propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán
 • jmenuje soudce
 • nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
 • má právo udělovat amnestii

Přezidentovi zároveň přísluší právo vykonávat i pravomoci, které nejsou uvedeny v Ústavě, stanoví-li tak zákon. 

Prezidentská abolice

Prezident má kromě práva na udělení milosti, kdy člověku odpustí či sníží trest, případně zahladit odsouzení, i právo udělit abolici. Tím zastaví trestní řízení, případně nařídí, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo.

Rozhodnutí o udělení abolice ovšem musí kontrasignovat i premiér nebo pověřený člen vlády. 

Prezidentská amnestie

Ústava dává prezidentovi i možnost vyhlásit amnestii. Díky tomu může prezident hromadně promíjet a snižovat tresty, případně hromadně nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, či aby bylo zastaveno. Amnestie se může vztahovat i na přestupky. 

Pravomoci prezidenta mimo Ústavu

Kromě toho dávají prezidentovi řadu pravomocí i běžné zákony.

 • uchovává pečetidlo státní pečeti
 • vyhlašuje volby do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí
 • jmenuje předsedu a Místopředsedu Nejvyššího správního soudu z řad soudců tohoto soudu
 • jmenuje ze soudců předsedy vrchních a krajských soudů
 • jmenuje a odvolává předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedu Českého statistického úřadu a předsedu Akademie věd České republiky
 • jmenuje a odvolává rektory veřejných vysokých škol a jmenuje profesory

Kdo kandiduje na prezidenta v roce 2023 >>>

Video  Prezidentské volby 2023: Kdy přesně se konají a jak probíhají?  - Videohub
Video se připravuje ...

 

Video se připravuje ...
Další videa