„Můžu konstatovat, že do standardní doby byly podány pouze dva návrhy (na rektora), a to paní profesorka Králíčková a pan profesor Stehlík,“ uvedl Zahálka. I když teoreticky se ještě někdo mohl přihlásit třeba datovou schránkou na poslední chvíli, další kandidáty Zahálka neočekává. „Na podatelně, ve spisové službě a na sekretariát (akademického) senátu nikdo nic dalšího nedoručil,“ řekl. Kandidáti se představí akademickému senátu 15. října.

Králíčkovou podpořily akademické senáty

Prorektorka Králíčková by se mohla stát první ženou na pozici rektora Univerzity Karlovy. Do čela této největší a nejstarší české vysoké školy ji podle webu akademického senátu nominovalo šest fakult ze 17, které univerzita má. Podpořily ji senáty její domovské lékařské fakulty v Plzni, 3. lékařské fakulty, fakulty právnické, sociálních věd, humanitních studií a pedagogické. Akademický senát pedagogické fakulty zároveň souhlasil i s nominací Stehlíka, který získal rovněž podporu své filozofické fakulty.

Podpora fakultních senátů neznamená pro kandidáty žádnou jistotu zvolení. Rektora bude 20. října vybírat celouniverzitní akademický senát, který může rozhodovat bez ohledu na ně. Některé fakulty svým zástupcům volbu doporučí, jiné se tradičně spíš ke kandidátům nevyjadřují. Volba je tajná, v prvním kole může zvítězit kandidát s nadpolovičním počtem hlasů. V případě, že žádný z navržených tolik hlasů nedostane, koná se další kolo voleb.

Nový rektor by se měl funkce ujmout v únoru 2022, poté co ho jmenuje prezident. Povede školu, na které bylo loni zhruba 49.500 studentů a asi 9100 zaměstnanců a která hospodařila s přibližně 10,3 miliardy korun z veřejných rozpočtů. Funkční období nového rektora skončí v roce 2026.

Králíčková chce digitalizaci, Stehlík lepší vedení univerzity

Profesorka histologie a embryologie Králíčková by se jako rektorka chtěla zaměřit mimo jiné na posílení elektronizace a digitalizace, snížení administrativní zátěže a efektivnější čerpání peněz z evropských fondů. Profesor českých dějin Stehlík označil za své priority zlepšení řízení univerzity, zajištění stabilní ekonomiky a investičního rozvoje. Chtěl by umožnit trvalý přechod některých částí výuky do on-line prostředí a posílit popularizaci vědy i studia. Oba kandidáti ve svých programech uvedli, že budou usilovat o modernizaci studijního informačního systému, větší prostupnost studia či intenzivnější zapojení univerzity do dění ve společnosti.

Nový rektor by se měl zabývat mimo jiné výstavbou nového kampusu na Albertově. Stavba dvou nových vědeckých a výukových center by měla být hotová na konci roku 2025. Má jít o největší výstavbu UK v centru Prahy za posledních sto let. Přijít může na víc než 7,8 miliardy korun z různých zdrojů.

Fotogalerie
3 fotografie