Sobota 16. října 2021
Svátek slaví Havel, zítra Hedvika
Oblačno, déšť 13°C

Plaga potichu slučuje klíčové školské ústavy: Vyhazov desítek expertů a obavy

Aktualizováno -
22. prosince 2019
07:28
Autor: Markéta Mikešová - 
22. prosince 2019
06:54

Nebezpečný experiment, možné fatální následky a zhoršení školské úrovně v Česku. To jsou jen příklady komentářů, které již přistály na konto nově vznikajícího Národního pedagogického institutu (NPI). Jde o nový úřad, který vzniká sloučením Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV). Ministerstvo školství říká, že transformace bude pozitivní a instituce budou moci lépe spolupracovat. Část odborníků ale namítá, že o větší efektivnosti se mluvit nedá, celý smysl akce má být úplně jiný. 

Slučování obou ústavů oficiálně započalo na podzim a mělo by skončit v lednu. Nově vznikající NPI převezme jejich agendu v celém rozsahu. Dosavadní situace byla taková – NÚV byl ústav kurikulární, což znamená, že vytvářel pro školy pedagogické dokumenty a vzdělávací programy, podle kterých jednotliví učitelé po celém Česku učili. NDIV pak zajišťoval další vzdělávání pedagogických pracovníků, tedy pomáhal učitelům v průběhu času rozvíjet jejich učící schopnosti.

NPI bude zajišťovat oba dva procesy. „Pro naplňování vzdělávacích cílů v letech 2020 a dalších v daných oblastech se ukazuje vhodnější uvažovat o hlubším propojení a provázání činností vykonávaných oběma organizacemi, které naplní aktuální potřeby resortu a jeho hlavních partnerů, tj. ředitelů, učitelů, škol a dalších institucí, které se podílejí na řízení vzdělávání v ČR,“ stojí v dokumentu, ve kterém ministerstvo školství transformaci prezentuje.

Na první pohled krok může znít logicky. Někteří dosavadní pracovníci NÚV a NIDV ale tvrdí, že projekt je připraven špatně. A že k transformaci vůbec nedochází kvůli větší efektivitě, ale protože ministerstvo školství dostalo od vlády příkaz snížit své počty. „Původně se mělo kvůli financím vyhazovat na ministerstvu, vyřešili to ale šalamounsky a dali pryč radši ty lidi z těch kurikulárních ústavů a zabili tak dvě mouchy jednou ranou,“ řekl zdroj z prostředí, jehož jméno Blesk Zprávy znají.

Vzniklý NPI totiž nepojme tolik pracovníků jako NÚV a NIDV, mnoho lidí bude muset dobrovolně či nedobrovolně odejít. Často jde přitom o experty s několika doktoráty a odborností na úzkou školskou oblast, jejichž činnost je nenahraditelná. Nové místo však pro ně neexistuje. Podle informací Blesk Zpráv již dostalo výpověď 66 odborníků, další odešli sami.

„Zbylí pracovníci budou schopni zadávat pouze zakázky jako outsoucing a tím by stát sice ušetřil na platech, ale o to výrazně více by musel vydávat finance na faktury (…) Také by to způsobilo, že se stát zříká vlivu, co se bude učit na školách v budoucích letech. A jednalo by se o nevratnou změnu, protože dosud ustanovené odborné týmy by byly rozpuštěny,“ popsal zdroj, co může nastat.

Spekuluje se, že zakázky by mohly být zadávány nově vzniklému nadačnímu fondu jménem Eduzměna. V něm zasedá například náměstek ministerstva školství Jindřich Fryč nebo ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. „Eduzměnu považuji za velmi zajímavý koncept, kdy se možná poprvé v historii spojili významní donátoři s cílem společně podpořit kvalitu vzdělávání ve školách,“ píše na webu Zatloukal. Tito soukromí donátoři by ale v konečném důsledky mohli mít moc ovlivňovat, co se v českých školách učí.

Nicméně projekt to odmítá. „Klíčovou prioritou Nadačního fondu Eduzměna je realizovat pilotní projekt ve vybraném regionu - obci s rozšířenou působností, kde je cca 40 základních a středních škol. Zde chceme navázat na úspěšně realizované projekty a aktivity, které jsou již ve školách vyzkoušené a ověřené. Chceme společně s partnery, kteří již řadu let dělají skvělou práci v oblasti vzdělávání, najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestu k rozvoji (...) důležité je, že máme k dispozici silné zázemí našich zakládajících nadací a nepopiratelné know-how našich partnerů,“ uvedl.

Odborář: Místo úředníků se propouští experti

Na poplach bije zejména Vít Valeš, předseda odborové organizace NÚV. Sepsal celou zprávu, ve které popisuje, v čem u transformace vidí problém. „Problém není slučování ústavů jako takových, problémem je podstatná redukce úvazků, kterou MŠMT naplní z více jak jedné poloviny požadavek snížení zaměstnanců ve státní správě,“ píše Valeš. „Bohužel navzdory prohlášením zástupců ministerstva školství na zasedáních školského výboru Poslanecké sněmovny nebo v tisku dochází k faktické likvidaci a paralyzování obou těchto institucí a především pak Národního ústavu pro vzdělávání,“ pokračuje.

Pro Blesk Zprávy pak řekl víc. „Paradoxem je, že místo škrtání úředníků došlo ke snižování počtů úvazků vědeckovýzkumných pracovníků, což úředníci nejsou. U některých oddělení došlo k jejich likvidaci neumožňujících jejich další činnost,“ doplnil Valeš. I on se navíc bojí outsourcingu v soukromém sektoru. Podle něj z NÚV již ubylo 50 procent odborných úvazků, ale činnosti zůstaly zachovány z cca 95 procent, takže nová organizace nemůže naplánované činnosti „v žádném případě“ stíhat. „To samozřejmě vše podraží a de facto to povede k privatizaci vzdělávání v ČR,“ vysvětloval odborář.

V textu také uvádí, že NÚV bylo personálně podhodnoceno už nyní. Tato situace podle něj panuje od dob ministra školství Josefa Dobeše (VV), který usedl ve vládě Petra Nečase (ODS). Tehdy proběhla podobná reforma. „Celá transformace navíc probíhá v naprostém chaosu a nesystémově – ještě týden před 31. 10. t. r., kdy měly být rozdány výpovědi, nebylo kompletně rozhodnuto, kterých pracovníků se budou škrty týkat,“ popisuje dále Valeš.

A hned pokračuje: „Pracovníkům, kteří mají v budoucí instituci zůstat, nebylo a prý ani nebude do ledna příštího roku sděleno, za jakých podmínek budou pracovat (plat, pracovní náplň, adresa budoucího pracoviště) (…) Tento nešťastný experiment může svými dopady ohrozit vzdělávací systém České republiky na mnoho let.“

Máme obavy, vzkazuje katedra psychologie

Strach přitom nemá sám. Podobně pohoršený dopis odeslalo ministrovi školství Robertu Plagovi (ANO) vedení Katedry psychologie Fakulty studií Masarykovy univerzity. „Domníváme se, že v navrhované podobě bude mít tato reorganizace značné negativní dopady na pedagogicko-psychologické poradenství v ČR s nepříjemnými důsledky pro psychology, speciální pedagogy, děti, rodiče, školy i konkrétní učitele,“ uvádí katedra.

Argumentuje mimo jiné tím, že již dnes pedagogické-psychologické poradenství v Česku trpí závažnými problémy, zejména kvůli zavedení povinné inkluze. Nároky na pedagogicko-psychologické pracovníky se mimořádně zvýšily, ale zázemí pro jejich vzdělávaní a péči nikoliv. NPI a redukce odborníků z NÚV a NIDV nejenže situaci nepomáhá řešit, ale může ji ještě výrazně zhoršit.

„Přestože má k plánovanému sloučení NÚV a NIDV dojít k 1. lednu 2020, stále není známo, jaká bude struktura nově vzniklé organizace. Nevíme, zda a jakým způsobem bude zachován rozsah stávající činnosti původního NÚV, jmenovitě jeho pedagogicko‑psychologické sekce. Považujeme za organizační selhání nebo přinejmenším za selhání v komunikaci s odbornou i laickou veřejností a zaměstnanci obou institucí, že tyto informace nejsou dostatečně vyjasněné,“ stěžuje si katedra.

„Omezení agendy NÚV má i finanční dopady. V uplynulých měsících a letech MŠMT investovalo desítky milionů korun do různých praktických, aplikovaných i výzkumných projektů, za jejichž řešení je daná sekce zodpovědná či které přímo realizuje (…) . Hrozí tedy, že aktuálně probíhající projekty nebudou dokončeny, což by bylo nešťastné zvláště u těch, k jejichž realizaci se Česká republika zavázala smlouvami na mezinárodní úrovni,“ dodává.

Resort slibuje: Žádný outsourcing nebude

Ministerstvo školství ale své kroky obhajuje. „Při transformaci je brán maximální zřetel na expertní potřeby s cílem co nejvyššího využití odborného potenciálu obou stávajících organizací... Prioritou ministerstva je efektivní a transparentní řízení komplexního systému pedagogicko-psychologického poradenství v celé České republice,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí resortu Aneta Lednová.

Podle ní bude v kmenové činnosti NPI zachované metodické vedení pracovníků škol a poraden na dosavadní úrovni. „Koncepčně a v systémové rovině přebírá hlavní úlohu MŠMT, které se tak stane přímým poskytovatelem relevantních informací směrem k ŠPZ (Školská poradenská zařízení, pozn. red.). Klíčové agendy jsou aktuálně propisovány do plánu hlavních úkolů NPI na rok 2020,“ popsala mluvčí.

Odmítla rovněž, že by mělo dojít k outsoucování práce v NPI. „MŠMT nehodlá outsourcovat ani jinak objednávat tyto činnosti u organizací typu Eduzměna,“ řekla Lednová.

tomik007 ( 22. prosince 2019 15:24 )

Inkluzi prislusniku ANO...

sorgedoktor ( 22. prosince 2019 14:46 )

Statni skoly nejsou odkladistge, jak jste na to prisli..Medici z Hradve Kraloveš dokonce nesli na 1 Maje predf 560 lety tran­sparen­t...Vz­pomi­name Marii Terezii, ztqakladatelku koleji/ Gaqierovy kasarna/*..

viho ( 22. prosince 2019 12:50 )

Vzdělání může financovat i stát, ale neměl by provozovat samotné školy. Protože pak vzniká paskvil jako inkluze, kdy stát nutí zavřít všechny lidi bez rozdílu do jedné školní budovy, aby se cítili všichni rovnocenně. Ale ve skutečnosti každému vyhovuje jiný přístup ke vzdělávání a měl by mít možnost si vybrat. A vytvořit takové prostředí státní škola není schopna.

viho ( 22. prosince 2019 12:30 )

Státní školství je přežitek z doby Marie Terezie, kdy sloužilo k výchově poslušných poddaných. Státní školy dopadnou podobně jako v USA, tedy jako odkladiště chudých a nebo nevzdělatelných. Státní školství by se mělo omezit pouze na sestavování testů nutných k získání nějaké státem garantované kvalifikace, ale samotné vzdělávání by měly mít na starosti soukromé školy, které se dokážou mnohem lépe přizpůsobit potřebám lidí na různých místech.

agfor ( 22. prosince 2019 11:49 )

Dobré české školství jde do kopru. Napřed Valachová (vyhodila 5 miliard - ty teď chybí na platy učitelů, co nic nenaučí. Hlavně, že mají VŠ vzdělání) a teď další hrobař - Plaga.

Zobrazit celou diskusi
Další videa