Tisíce dětí nechodí do povinné školky. Rodičům hrozí obří „flastr“ i sociálka

Autor: Veronika Šmídová - 
21. října 2019
06:30

Paní učitelky, noví kamarádi i první hodiny výuky - to nečeká každé září jen na prvňáčky, ale také na děti o rok mladší. Ty totiž musí v pěti letech povinně nastoupit do mateřinek. Řada rodičů ovšem nařízení z roku 2017 stále ignoruje, při zápisech tak chybí až tři tisíce předškoláků. A to i přes to, že za vynechání školky hrozí rodině návštěva „sociálky“ nebo tučná pokuta. K takovým sankcím se museli několikrát uchýlit například v Ústí nad Labem, které v tomto ohledu patří mezi nejproblémovější oblasti. 

„Zajímalo by mě, jestli někdo porušil povinnost dát dítě poslední rok do školky. Vůbec na mě neplatí, že to je povinnost. Řešily to nějak úřady, máte nějaký postih?“ Takto se v roce 2017 dotazovala na internetu například uživatelka masajka87, jak se vyhnout povinnému roku školky, který zavedla exmistryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Diskutující ji ujistili, že se nařízení bez postihu vyhnout nelze. „Masajka“ ale tímto způsobem neuvažuje  sama - v roce 2017 chybělo při zápisu do mateřinky 3,4 tisíce pětiletých dětí, loni to pak bylo téměř 2,7 tisíc. Údaje za letošek budou k dispozici až na jaře.

„Pro rok 2018/19 odhadujeme, že povinného předškolního vzdělávání se neúčastní 2,5 procenta pětiletých dětí. K 30. září 2018 byl počet pětiletých dětí v mateřských školách 106 787 ze 109 483. Ve školním roce 2017/18 se neúčastnilo 3,1 procenta,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová s tím, že do toho se počítá i zhruba 500 dětí, které žijí s rodinou v zahraničí a pro které není docházka povinná. 

Až padesát tisíc pokuta i nahánění úřady

Přes dva a půl tisíce předškoláků se sice na první pohled nemusí zdát tak moc. Podle šetření České školní inspekce (ČŠI) z roku 2018 se ale obvykle jedná o děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, tedy ty, kvůli kterým se povinný rok vlastně zaváděl. Podle inspekce se tak v daném období nepodařilo naplnit „záměr legislativního opatření“. 

Pokud rodiče nesplní svou povinnost, dopouští se přitom přestupku a hrozí jim řada problémů. V první řadě budou předvoláni na obecní úřad k vysvětlení, do věci se může vložit i Orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo policie. Hrozí také pokuta. „Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, lze uložit pokutu až do 5 000 korun. Totéž platí i v případě, že zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte,“ upřesnila k tomu Lednová. Pokud by chtěla rodina dělat „mrtvého brouka“ a výzvu úřadu k vysvětlení situace ignorovat, hrozí sankce až 50 tisíc korun. 

Stovky potížistů

Největší problém byl podle šetření s docházkou do školky v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji. Například v posledně jmenovaném letos v září nastoupilo do mateřinky 286 pětiletých dětí, k tomu 160 usedlo v přípravných třídách. U stovek dalších ale byly potíže.

„Co se týká přestupků nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání, tyto nám byly v letošním roce poprvé hromadně nahlášeny odborem školství magistrátu a jedná se o 226 podnětů, které jsou stále v řešení,“ popsala pro Blesk Zprávy Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

V některých případech byl úřad nucen sáhnout až k sankcím - to pokud se s rodiči nedalo i přes snahu řádně domluvit a děti do školky vůbec nedocházely. „Oddělení přestupků Magistrátu města Ústí nad Labem obdrželo v roce 2018 pouze 4 podněty k bodu zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání, kdy v těchto případech byla uložena dvakrát pokuta a dvakrát napomenutí. V roce 2019 je těchto podnětů zhruba osm, dvakrát byla uložena pokuta,“ doplnila Macová s tím, že daná čísla lze ale pouze odhadovat. V evidenci přestupků se totiž vede společně jak zanedbání docházky do školky, tak i do školy. 

Situaci ztěžuje i fakt, že se v dnešní době řada lidí nezdržuje s dětmi na místě trvalého pobytu. Bývá je tak někdy problém dohledat. „Vycházíme z trvalého pobytu, legislativa v současné době neukládá, ani nemůže na lidech vynutit, aby nahlásili, že se třeba zdržují v zahraničí nebo v jiném městě. Proto je nemůžeme dohledat, informovat, vyzvat ani sankcionovat, pokud nesplní zákonné povinnosti,“ popsala mluvčí. V tomto ohledu může někdy pomoci úřad práce - pokud někdo z rodičů pobírá dávky, měl by totiž mít jejich aktuální adresu. 

Ombudsmanka: Pokuty jsou až nejzazší řešení

Zmatky panovaly i jinde. Například ve Frýdku-Místku řešili 95 oznámení o tom, že nebyly pětileté děti přihlášeny do školky. Nakonec se ale vše vyřešilo. „Všechny děti se nakonec i za pomocí OSPODu podařilo dohledat s tím, že byly buďto umístěny v jiných zařízeních než spádových, nebo měly odklad. Žádná pokuta udělena nebyla,“ řekla pro Blesk Zprávy Jana Matějíková, mluvčí místního magistrátu. 

Ve Frýdku prý navíc terénní sociální pracovníci před zápisy do mateřinek rozdávají v sociálně vyloučených lokalitách srozumitelné letáčky, které jsou i v romštině. Plní tak jedno z doporučení veřejné ochránkyně práv, jak situaci napomoci. Ombudsmanka totiž varuje před pokutami a spíše nabádá k jiné motivaci. 

„Cílem všech opatření není rodinu pokutovat, ale dostat dítě do předškolního vzdělávání. Pokuta by měla být až posledním krokem. Mnohem důležitější je s rodinami pracovat a pozitivně je motivovat. Vysvětlovat jim přínos předškolního vzdělávání pro budoucnost dětí,“ popsala pro Blesk Zprávy Iva Hrazdílková z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Podle ní mnohdy rodiče neplní povinnost, protože nejsou dostatečně informovaní nebo nechápou význam předškolního vzdělávání pro dítě. Roli může hrát i fakt, že nemají finance na školkovné, stravné, výlety či focení. Z průzkumu společnosti Tady a teď v roce 2015 také vyplynulo, že se řada rodičů obává šikany potomků z chudých poměrů, popřípadě reakce na přítomnost Roma v kolektivu.

I když se to nemusí zdát, předškolní vzdělávání může podle odborníků výrazně ovlivnit úspěch ratolesti v dalším životě. „V přípravném roce se seznamuje s kolektivem, zvyká si na denní režim, s pomocí pedagogů rozvíjí své schopnosti a dovednosti. Přechod na základní školu je pro takto připravené dítě snadnější. Dítě má pak mnohem větší šanci ve vzdělávacím procesu uspět. Do budoucna tak zvyšuje své šance na uplatnění na pracovním trhu,“ nastínila Hrazdílková.

Ministerstvo: Situace se zlepšuje

Z toho důvodu prý ministerstvo věnuje situaci velkou pozornost a snaží se o její zlepšení. „V roce 2016, tedy před nabytím účinnosti opatření, se vzdělávalo 94,97 % pětiletých dětí v mateřské škole, v roce 2017 se zde vzdělávalo 96,94 % pětiletých dětí a v roce 2018 bylo do povinného předškolního vzdělávání zahrnuto již 97,53 % dětí,“ popsala Lednová z resortu školství.

Podle ní se tato problematika také stane jedním z významných témat připravované Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Ministerstvo rovněž zadalo tříletou podrobnou studii, která má popsat dopad zavedení povinného předškolního vzdělávání i překážky, které mu brání.

„Do konce roku 2020 navrhne resort dílčí intervence organizační i finanční, které budou i nadále posilovat navyšování účasti dětí,“ říká Lednová.

Individuální vzdělávání, nebo výmluva?

Někteří rodiče se ovšem povinné docházce do mateřinky vyhýbají elegantněji a méně postižitelně. Nahlásí, že budou svou ratolest „individuálně vzdělávat“. V roce 2017/2018 se to týkalo 1 421 pětiletých dětí, o rok později 1 959. Na tom by nebylo samo o sobě nic špatného, řada rodičů zajisté své povinnosti svědomitě plní.

Česká školní inspekce již ale v minulosti varovala, že je tato forma snadno zneužitelná. Povinní zástupci totiž nemusí splňovat žádné kvalifikační požadavky, ředitelé školek jim nemohou žádost odmítnout a v případě nefungující spolupráce ani zrušit. Navíc není stanoven žádný jednotný způsob přezkušování takto vedených dětí. Podle inspekce tedy není náhoda, že vysoký počet individuálního vzdělávání hlásí hlavně Ústecký kraj. Resort školství to ale jako problematické nevidí.

„Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání,“ reaguje na kritiku Lednová s tím, že ministerstvo vydalo pro školky metodiku, jak postupovat a ověřovat výsledky individuálního vzdělávání. 

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

kralovna-vsech-mori ( 23. října 2019 15:33 )

Tak to bych chtěla vidět jak donutíte cigány aby posílali děti do školy.

agfor ( 21. října 2019 16:05 )

Zvonil jsi před 30 lety klíčema ? Tak tady máš tu vysněnou "demokracii" - jen zamé zákazy, příkazy a pokuty. Máme opravdu co jsme chtěli ?

nautilus ( 21. října 2019 13:33 )

k čemu školy stačí venezuela CSSD Maláčová jsou to jisti voliči CSSD!!

dietr ( 21. října 2019 10:32 )

povinné vzdělávání je naprostý nesmysl, nejsou o nic chytřejší, než děti dříve narozené.

panda82 ( 21. října 2019 09:08 )

no jo, ale kdysi to bylo bezpečné, ale dnes kdoví co to tady dovážejí za nekontrolované sfinstvo, že to hned stahují z trhu

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud