Úterý 28. května 2024
Svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián
Oblačno, bouřka 21°C

Peníze na inkluzi budou, slibuje Valachová. A neziskovky větří miliony…

Autor: red - 
4. dubna 2016
05:15

Inkluze, která patří k nejskloňovanějším tématům současnosti, rozdělila národ na příznivce a odpůrce. Záměr ministryně Kateřiny Valachové (39, ČSSD) nejsilněji obhajují zástupci neziskovek, kteří jsou také v hojném počtu zastoupeni v novém Expertním týmu MŠMT.

Právě ten se má podílet na zavádění společného vzdělávání do praxe. Poté, co Blesk zveřejnil provázanost neziskových organizací s ministryní školství, hojná diskuze pod články na blesk.cz přinesla další velice zajímavá propojení. Zavedení nového systému do školství bude stát hodně peněz.

A k neziskovkám je ministerstvo školství štědré. Podle posledního Rozboru financování nestátních neziskových organizací (NNO) z veřejných rozpočtů zveřejněným Úřadem vlády zvýšilo v roce 2014 objem dotací z 3,2 miliardy na 4,8. Z diskuzí zaznívá, že to budou právě neziskovky, které se na inkluzi napakují – budou školit, radit rodičům i školám a provozovat poradenská centra

Institut pro sociální inkluzi

Tento nový institut vznikl v polovině března 2016. Předmětem jeho činnosti je mimo jiné i navazování a rozvíjení kontaktů s orgány státní správy. A to jim nejspíš půjde samo. Mezi zakladateli jsou totiž i lidé, kteří pro státní správu pracují nebo pracovali. Tedy konkrétně: 

Poradce Valachové Vladimír Foist

V Institutu pro sociální inkluzi je Vladimír Foist předseda správní rady. Je také ředitel Základní školy v Poběžovicích a člen Expertního týmu ministerstva školství. Jak se uvádí na stránkách MŠMT, na své škole aktivně prosazuje inkluzivní vzdělávání a má rozsáhlé zkušenosti ze spolupráce s nevládními organizacemi v oblasti inkluze. Jeho škola by měla být pro mnoho ředitelů vzorem.

Zvláště v otázce financování. V roce 2014 získala škola 13,6 milionu, z čehož 11,5 milionu tvořila dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu. Podle výroční zprávy z téhož roku bylo ve škole 228 žáků. Z postižených dětí ji navštěvovaly 4 s mentálním postižením, 1 s vadou řeči, 1 s autismem a 17 s vývojovou poruchou učení a chování. Škola má 17 pedagogů, 8 asistentů, speciálních pedagogů a psychologů.

Manžel Laurenčíkové Martin Šimáček

Ředitel nového Institutu dříve pracoval v Agentuře pro sociální začleňování. Tam ale skončil ze dne na den a podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) bylo důvodem odchodu porušení pravidel při zadávání zakázek či odmítnutí debaty o reorganizaci. V Agentuře s ním spolupracovali i téměř všichni ostatní zakladatelé nového institutu. Šimáček je manželem Kláry Laurenčíkové. Ta je s Foistem členkou Expertního týmu Valachové a navíc vedoucí neziskové organizace ČOSIV, která se podílela na tvorbě novely školského zákona a prováděcích vyhlášek.

Poradkyně Valachové a manželka Šimáčka: Klára Laurenčíková

Je nejen členkou Expertního týmu a poradkyní Valachové, je zároveň předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), členka správní rady Nová škola, o. p. s., a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s., členka představenstva Rádi spolu, z. s. Její společnost Centrum pro transformaci, o.p.s., kde pracovala společně s manželem Martinem Šimáčkem a Annou Šabatovou, je v likvidaci.

Bronislav Podlaha

Pozoruhodný spoluzakladatel Institutu pro sociální inkluzi je Bronislav Podlaha. Pracoval v Agentuře pro sociální začleňování a k učitelům dětí s hendikepem má specifický přístup. Svědčí o tom dva roky starý skandál. Když ho tehdy kolega požádal o kontakty na školy určené pro sociálně znevýhodněné žáky, Podlaha mu o základní škole při nemocnici v Kadani napsal: „Ale bacha je to zvláštka. Samý krávy na týhle škole.“ K této radě navíc použil e-mail i s podpisem Úřadu vlády.

Ředitelka zmíněné školy na Podlahu podala oficiální stížnost. Podlahův nadřízený, Jiří Dienstbier, ho ale hájil tím, že šlo jen o ojedinělý exces. Nyní se Podlaha angažuje právě v Kadani. Podle kontaktů na stránkách Úřadu vlády je Bronislav Podlaha metodik lokálních konzultantů, vzdálené podpory a krizové intervence. Na stránkách samotné Agentury už ale mezi zaměstnanci nefiguruje.

 
Kamarádi 

Dobré vztahy s vládou ČR má díky své práci v Agentuře pro sociální začleňování i většina ostatních zakladatelů Institutu. Řada z nich v Agentuře stále pracuje, někteří jsou provázáni s Člověkem v tísni, další se angažují v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Člověk v tísni

Podle výroční zprávy měla organizace v roce 2014 příjmy ve výši 1 miliardy 70 milionů Kč. Z toho 147,6 milionu plynulo ze státního rozpočtu, 5,2 milionu z krajských a obecních rozpočtů. Největší příjmy organizaci plynou ze zahraničních státních rozpočtů (301 milionů Kč) a z Evropské komise (296 milionů).

Největší výdaje padnou na humanitární pomoc (357 milionů) a rozvojovou spolupráci (415 milionů). Přes 81 milionů organizace věnovala na vzdělávání a osvětu. Více než polovinu z toho (42 milionů) společnost investovala do projektů společného vzdělávání. 

Agentura pro sociální začleňování

 V roce 2014 hospodařila s rozpočtem 74,3 milionu korun. Z toho 1,8 milionu plynulo ze státního rozpočtu. Nejvíce peněz (přes 37 milionů) plynulo z takzvaných Norských fondů a přes 35 milionů z evropského programu OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) – Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách.

Největší výdaje v plánovaném rozpočtu tvořily nákupy ostatních služeb od externích dodavatelů (36,5 milionu), poradenské služby (9,6 milionu), platy zaměstnanců (7 milionů) a ostatní osobní výdaje (8 milionů). Nakonec ale na externích službách agentura zaplatila »jen« 9 milionů a nejlépe rozpočtu odpovídaly výdaje na mzdy zaměstnanců (6,4 milionu) a ostatní osobní výdaje (5,1 milionu).

Co dělá

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády České republiky. Podle informací z webu Úřadu vlády je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace.

Zjednodušeně řečeno agentura pomáhá vybraným městům a obcím s bojem proti sociálnímu vyloučení tím, že jim pomůže poznat, v čem je problém, poradí s jeho řešením a pomůže na něj sehnat peníze, například z různých dotačních fondů Evropské unie.

henryj ( 9. dubna 2016 16:28 )

Tu Valachovou odsoudit a potrestat za zneužívání dětí.Vždyť ta MILKA se neumí sama,bez přičmrndálků vyjádřit.Nechal bych jí pást na pískovišti.

308win ( 4. dubna 2016 21:28 )

Soudružku Valachovou zavřít na jeden školní rok do třídy s naší menšinou a ještě ji nechat zaplatit vše co promr dala neziskovkám. V dnešní době mi stačí slyšet neziskovka a už vydím samého lampla a vyč ůránka. Ze zákona zrušit tyhle pijavice našich daní. ps. po revoluci žádní pomocníci a poradci ve třídách nebyli a mnozí dis. školu dokončili pokud na to neměli šli jinam

s_kures ( 4. dubna 2016 18:42 )

Blesk a inkluze v Newsroomu ČT24 3.dubna Velmi jsem ocenil, jak pan šéfredaktor Blesku Radek Lain slušně odmítl snahu redaktora otírat se o pana prezidenta Zemana. Díky bezprecedentní, zákeřné a zlé kampani, kterou ČT již dlouho vede proti prezidentovi zvolenému přímou volbou občanů, považuje čím dál více mých známých ČT za neobjektivní. Redaktor se ptá: "Co objektivita, co novinářská etika?" Tu osvědčili v souvislosti s inkluzí mnozí novináři již při "odstřelení" ministra Chládka. Nebo o něm nebylo nejdřív rozhodnuto a pak se čekalo, jestli to bude přes ženy nebo alkohol? Redaktor tvrdí, že si Blesk vybral ten nejslabší cíl (máme chápat ministryni školství), ale je to přesně naopak! Nejslabší jsou tu děti s lehkým mentálním postižením, kterým ministryně ruší školy a třídy, kde jsou vzdělávány kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu.

11karel11 ( 4. dubna 2016 15:37 )

Plýtvá s penězi daňových poplatníků.........S copem ve 40.

11karel11 ( 4. dubna 2016 15:35 )

Plýtvá s penězi daňových poplatníků.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa