Středa 21. února 2024
Svátek slaví Lenka, zítra Petr
Oblačno, déšť 9°C

Kdo (ne)pomáhá Valachové: Expertní tým nebo spíš mrtvé duše?

Autor: red - 
18. března 2016
18:01

Expertní tým ministryně školství Kateřiny Valachové (39, ČSSD) má mrtvé duše? Na seznamu lidí, kteří se budou podílet na zavádění společného vzdělávání do praxe a který Valachová představila na jednání se zástupci Asociace krajů a Svazu města a obcí, figurují lidé, kteří svou účast odmítli.

První protest přišel od Asociace speciálních pedagogů. „Sděluji, že kolega Stanislav Drbout žádný souhlas  ke svému zařazení do tohoto ‚expertního‘ týmu nedal,“ uvedla Marcela Bernardová z asociace. Blesk se tedy obrátil na ministerstvo pro vysvětlení.

„Speciální pedagog a ředitel školy pan Stanislav Drbout souhlasil s členstvím v expertním týmu ministerstva jako ředitel školy, nikoliv coby zástupce Asociace speciální pedagogů,“ uvedla tisková mluvčí MŠMT Jarmila Balážová. Podle ní tak prý učinil formou e-mailové komunikace. „Včera odpoledne požádal o vymazání i jako ředitel školy, což budeme respektovat. Za Asociaci speciálních pedagogů je v expertním týmu od počátku uveden jiný zástupce tohoto profesního sdružení,“ dodala.

Drbout protestuje: Žádný email!

Reakce ministerstva Stanislava Drbouta nadzvedla: „Mailem to ode mě v žádném případě potvrzeno nemají. Odkázal jsem je na páteční jednání republikové rady ASP (Asociace speciálních pedagogů – pozn. red.), kde tuto nabídku teprve přednesu,“ řekl Blesku Drbout. „Pokud se týká zastoupení asociace, kolega uvedený za asociaci s tímto zastupováním nesouhlasí a nebyl asociací pověřen, aby ji v této pracovní skupině zastupoval,“ dodal.

O inkluzi v Blesku mluvil i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Jak se vyznat v politických kličkách? Podívejte se na analýzu:

Video Přehledně: Jak si vysvětlit premiérovy výroky k inkluzi škol? - Zuzana Štíchová, Petr Soukup
Video se připravuje ...

Seznam Expertního týmu označují někteří odborníci za »šitý horkou jehlou«. Tým se totiž podle nich ještě nesešel, a tak řada z nich netuší, jakou úlohu v něm budou zastávat, tedy kromě zástupců neziskových organizací, ti svou úlohu znají. Další se vyjádření brání vzhledem k údajné citlivosti tématu. Blesk ale několik odpovědí přece jen získal. A jsou poměrně překvapivé:

Členům položil následující otázky:

Jste v expertním týmu ministerstva školství – jaká bude vaše úloha?

Jakou praxi máte se základním vzděláváním – učil jste někdy na ZŠ nebo na ZŠ praktické?

Jakou máte zkušenost se vzděláváním, především pak se specifickými nároky dětí s lehkým mentálním postižením?

PaedDr. Josef Rydlo, Národní institut pro další vzdělávání

„V expertním týmu nejsem.“ řekl Blesku. Po čtyřech hodinách ale otočil. Najednou věděl, o co se jedná. „Omlouvám se, ale nějak jsem odpoledne v rychlosti ty týmy a výbory popletl. Ano, jsem v expertním týmu MŠMT a řeším oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – příprava vzdělávacích programů na různá témata související se společným vzděláváním, což je hlavní činnost i NIDV, kde pracuji.

PhDr. Marcela Štiková, Svaz měst a obcí

Členkou expertního týmu není! „V poradním orgánu pro inkluzi bude za Svaz měst a obcí ČR Světlana Sojková,“ uvedla mluvčí Štěpánka Filipová. Ta pracuje jako asistentka senátora Zdeňka Berky (ČSSD) a je členkou školské komise rady města Sokolov.

Paedr. Petr Petráš, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

„V týmu nejsem. Zatím jsem byl pouze osloven a nominován dr. Zapletalovou. Na běžné ZŠ jsem nikdy neučil, celý život se věnuji dětem se všemi typy mentálního postižení. Od roku 1992 jsem ředitelem ZŠ praktické a speciální v Kyjově.

PhDr. Petra Novotná, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

„Zatím nemám konkrétní informace. Tým se nesešel a nechci se vyjadřovat.“

Mgr. Bohumil Kartous, EDUin

„Vy asi v Blesku žijete na jiné planetě, když chcete, abych vám odpověděl na vaše dotazy co nejdřív. Neodpovím vám. Jsem zaneprázdněný a nemám čas. Vedu odbornou konferenci,“ neprojevil příliš trpělivosti s dozaty Bohumil Kartous z neziskového EDUinu.

Veronika Doležilová, nezisková organizace Open Society Fund 

„Jsem právník, takže předpokládám, že se budu zabývat právními otázkami. Jako právnička nemám pedagogické vzdělání, proto jsem nikdy neučila a se základním vzděláváním nemám tudíž žádné zkušenosti. Na tuto (jaké máte zkušenosti se vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením – pozn. red.) nebudu odpovídat, je to pouze určitá specifická skupina dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.“

Mgr. Klára Laurenčíková, nezisková Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

„V týmu zpracovávám připomínky k návrhům, metodiku po speciální školy, funguji jako poradkyně-konzultantka. Čtyři roky jsem učila jako speciální pedagožka v Jedličkově ústavu a školách. Jako koordinátorka týmu šestým rokem externě pracuji na Pedagogické fakultě UK, kde vyučuji speciální pedagogiku. Tématu inkluze se intenzivně věnuji 15 let.

Šimon Pánek, Člověk v tísni

„V týmu jsem jako ředitel Člověka v tísni, tedy nikoli za sebe, ale za organizaci, která se tématem inkluzivního vzdělávání dlouhodobě zabývá. Krom jiného jsme v uplynulých třech letech řešili pod vedením Univerzity Palackého projekt ‚Systémová podpora inkluzivního vzdělávání‘, ve kterém, jen v naší části, na 30 expertů vypracovalo pro školy s inkluzivním vzděláváním Katalog podpůrných opatření a Metodiky pro práci s asistenty pedagoga. Na otázku, jakou má zkušenost se vzděláváním dětí s lehkým mentálním postižením odpověděl: Nezastupuji v  teamu sebe, ale organizaci, která se vzdělávací tematikou i Inkluzivním vzděláváním dlouhodobě zabývá, uvítal bych, kdybyste otiskla vyjádření o naší práci a netlačila to k faktu, zda já sám jsem vzdělávací pracovník či ne – nejsem, ale jako organizace se tím léta zabýváme. 

Vladimír Foist, ředitel ZŠ Poběžovice

„Doufám, že budu moci na základě získaných poznatků pomoci všem, kdo o to budou stát. Od roku 2003 jsem ředitelem základní školy, kde aktivně učím. I když jako ředitel zajišťuji především organizační věci, mám řadu zkušeností i z vlastní výuky dětí s postižením.“

Pavel Doulík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 „O mé úloze a dalších podrobnostech budeme teprve jednat. Jsem vystudovaný učitel. S výukou na speciální ZŠ zkušenosti nemám. Mám zkušenosti zejména z oblasti řešení projektu Cesta k inkluzi, což byl Evropský sociální fond zaměřený na přípravu škol a zřizovatelů na tvorbu strategických inkluzních plánů. Při práci v expertním týmu hodlám využít i zkušeností mých kolegů pedagogů.“

PhDr. Jitka Kendíková, Asociace ředitelů gymnázií

„Jsem členem expertního týmu MŠMT. Jsem osobou s praktickými zkušenostmi s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, na gymnáziu a základní škole. V týmu jsem jako zástupce asociace ředitelů gymnázií. Od počátků své pedagogické praxe působím jak na gymnáziu, tak na základní škole.

Seznam Expertního týmu

Mgr. Veronika Doležilová, Open Society Fund

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

PaedDr. Stanislav Drbout, Základní škola a Střední škola Vinohradská, Praha 2

Mgr. Vladimír Foist, Základní škola Poběžovice

Mgr. Václav Chmelíř, Asociace speciálních pedagogů

Mgr. Radmila Jedličková, Základní škola Grafická, Praha 5

Mgr. Bohumil Kartous, EDUin

Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

PhDr. Jitka Kendíková, Asociace ředitelů gymnázií

Mgr. Václav Krása, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Klára Laurenčíková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Pedagogická fakulta MU

PhDr. Petra Novotná, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Šimon Pánek, Člověk v tísni

PaedDr. Petr Petráš, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

JUDr. Hana Poláková, Asociace krajů ČR

PaedDr. Josef Rydlo, Národní institut pro další vzdělávání

Mgr. Hana Stýblová, Asociace ředitelů základních škol ČR

PhDr. Marcela Štiková, Svaz měst a obcí ČR

Mgr. Jiří Vojáček, Asociace ředitelů církevních škol ČR

PhDr. Jana Zapletalová, Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Tomáš Zatloukal, Česká školní inspekce

Aktuální dění

 

Izraelsko-palestinský konflikt:

ONLINE dění v Izraeli Velitel Hamásu Iron Dome

Válka na Ukrajině:ONLINE dění na Ukrajině

paralenka ( 19. března 2016 07:01 )

Kde selhává intelekt, měl by nastoupit selský rozum!!! U mnohých z těchto "expertů" nemůže, neboť chybí, místo mozku mají kalkulačku!!!

paralenka ( 19. března 2016 06:58 )

Mnozí z oslovebých se elegantně vyhnuli otázce, zda vůbec někdy učili, jiní přiznávají, že nikoliv. Tak co tam dělají?! Pomáhají právničce, nikoliv pedagožce Valachové k průšvihu, který dostane naše školství na úroveň rozvojovek! Po čtyřiceti letech praxe mohu říct - tohle jsem nezažila! Vím, jak vypadá inkluze, jak narušuje běžnou výuku repetění asistenta a dítka kdesi vzadu, už jsem zažila vozíčkářku s LMP, kterou tahali do poschodí, protože budova nemá bezbariérové řešení, momentálně zažívám integrované s poruchami chování. Jeden byl tak nezvladatelný, že byl rozhodnutím správního orgánu dočasně přesunut do jiného zařízení ... tohle je ta cesta? Stížnosti ostatních rodičů na narušování výuky dlouho nenacházely úrodnou půdu, teď máme oddechový čas - na chvíli! A Valachová s přísavkami hodlají takový systém zavést všude a všem?!

s_kures ( 19. března 2016 00:14 )

Bez ironie - Tolik intelektu, invence, životních zkušeností, ambicí a vůle! Kolik by toho mohli vykonat užitečného! A oni za třicet stříbrných dají svoji energii, aby se povedlo "Znemožnit provozování základních škol zřízených pro děti s lehkým mentálním postižením." Škoda pro nás všechny.

bluedream ( 18. března 2016 23:04 )

A tohle jen ten tolik opěvovaný americký model školství, ke kterému vzhlížíme http://dfens-cz.com/jake-to-je-ucit-cerne-studenty/

bluedream ( 18. března 2016 22:37 )

 Jak v takových třídách dělat inkluzi, nám žádný chytrolín neprozradí: http://janmacek.blog.sme.sk/c/301577/Otvoreny-list-uciteliek-z-vychodneho-Slovenska.html

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa