Na e-shop narazila náhodou, když ji zaujala lampa proti komárům. Prodejce ji nabízel oproti jiným levněji (257 Kč – pozn. red.). „Nejdřív uváděli, že zboží mají skladem a expedují ihned, pak mi sdělili, že zboží mi přijde za 5 až 14 dní, a když zboží nedorazilo, na mou žádost o vrácení peněz napsali, že na to nemám právo, protože jsem souhlasila s obchodními podmínkami,“ vypočítává Eliška.

Lampu, kterou potřebovala na léto, objednala 23. května. A přestože ji stále nemá, dvakrát ji musela proclít. „Jednoho dne mi přišla SMS od České pošty, že je potřeba zboží proclít. Udělala jsem to dvakrát, zboží je v systému stále vedené, že je v depu,“ pokračuje.

Jak sama přiznává, předem si žádné informace o e-shopu Rivalenti.cz nezjišťovala a ani nevyhledávala zkušenosti jiných nakupujících. „Udělala jsem to až poté, co mi zboží nedorazilo. Své peníze asi už nikdy neuvidím, ale byla bych ráda, kdyby můj příběh alespoň varoval ostatní,“ dodává.

Poslední kontakt s e-shopem proběhl 5. června, kdy Elišce odmítli vrátit peníze. „Rozhodla jsem se vám napsat, když jsem si na webových stránkách Blesku přečetla příběh s e-shopem Mollio.cz, “ prozradila Eliška Chaloupková.

Příběh podobný, e-shop jiný…

Ombudsman Blesku se 5. června věnoval případu Martiny Daníčkové. Ta se snaží dostat peníze z e-shopu Mollio.cz. 19. prosince její manžel objednal tři trička jako dárek k Vánocům, která dodnes nedorazila.

Co na situaci říká Rivalenti.cz?

Stejně jako v případě e-shopu Mollio.cz přišla na otázky Blesku univerzální odpověď: „Vážený zákazníku, dobrý den. Vaše zásilka je na cestě k Vám. Dodací doba je v rozmezí 5–30 pracovních dní. 95 % zásilek dorazí zákazníkům do 14 pracovních dní od doby odeslání. Prodejce si vyhrazuje právo v ojedinělých případech u 0.3 % zásilek (objednávek) jako je například akutní a neočekávaný problém s logistikou, svátek v Asii, ukončení provozu továrny, která zboží vyráběla, či v případě změn zákonů prodloužit dodací lhůtu.“

Portál Rivalenti.cz musí vrátit peníze!

„Stojí za upozornění, že Česká obchodní inspekce na svém webu www.rizikove.cz před webovými stránkami Rivalenti.cz varuje, a to již od 24. března 2020. A výslovně je označuje pro spotřebitele za rizikové,“ varuje hned na začátek Lukáš Zelený.

Provozovatel webových stránek Rivalenti.cz, společnost Vesta Active s. r. o., uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako lokální administrátor pro český trh, nikoliv jako prodejce. Sděluje to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je možné toto sdělení vyhodnotit jako překvapivé, a vůči spotřebitelům by mělo být podle občanského zákoníku neúčinné.

„To znamená, že se k takovému sdělení vůbec nepřihlíží. V okamžiku, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a během uzavírání smlouvy není zákazník na skutečnost, že nejedná přímo s prodejcem nikterak upozorněn, není možné dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený
Autor: Tonda Tran

„A tak podle mého názoru je možné odstoupení od smlouvy a požadavek na vrácení peněž uplatnit přímo u společnosti Vesta Active s. r. o.,“ je přesvědčený Ombudsman Blesku. 30 dnů Pokud zákazník uhradil kupní cenu, prodejce má povinnost mu zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Nebyla-li doba dodání ujednána, může zákazník požadovat dodání zboží ihned.

„Prodejce je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží ani tak nedodá, měl by ho zákazník upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnou mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání zboží. To lze učinit i mlčky, jinak řečeno pár dní počkat,“ uvádí dále Zelený s tím, že pokud prodejce nedodá zboží ani v takto dodatečně poskytnuté lhůtě, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy.

Takovým odstoupením se smlouva ruší od samého počátku a strany mají povinnost vrátit si poskytnutá plnění. Odstoupením od smlouvy z důvodu prodlení prodejce tedy paní Chaloupkové vznikne nárok na vrácení zaplacené částky.

Nakupujete přes internet? Tohle si zapamatujte!

Paní Chaloupková má podle Ombudsmana Blesku možnost odstoupit od smlouvy i z toho důvodu, že byla uzavřena distančním způsobem, tedy přes internet. „Na takové odstoupení, navíc bez nutnosti uvádět důvod, má 14 dnů po převzetí zboží. Jelikož zboží převzít dosud nemohla, má toto právo i před samotným převzetím. Pokud paní Chaloupková odstoupí od smlouvy ještě před tím, než vůbec převezme zboží, prodejce má 14 dnů na to, aby jí vrátil veškeré peněžní prostředky. Neučiní-li tak, ocitne se v prodlení,“ tvrdí.

Co dělat…

1) …když »prodejce« nereaguje?

„Pokud prodejce nereaguje na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou). Dopis by měl být zaslán na adresu sídla společnosti Vesta Active, Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha.

Jakýkoliv podnikatel je povinen vyzvedávat si poštu na adrese svého sídla. Jestliže tak neučiní a vědomě zmaří dojití, platí, že dopis řádně došel. Přitom se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Paní Chaloupková by si dokumenty ohledně odstoupení od smlouvy měla uschovat,“ odpověděl Lukáš Zelený.

2) …když nevrátí peníze?

„Pokud prodejce nevrátí peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné jej vyzvat k plnění takzvanou předžalobní výzvou. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při možném projednání sporu před soudem má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů,“ dodal Zelený.

3) …když nic nezabere?

„Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se paní Chaloupková obrátit i na oddělení mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu je možné vyhledat na webové adrese adr.coi.cz. Otázkou však je, zda mimosoudní řešení má v tomto případě smysl,“ doplnil ještě Ombudsman Blesku.

Fotogalerie
5 fotografií

 

Video
Video se připravuje ...

Epicentrum: Nevyžádané telemarketingové hovory. Kdo vám volá a jak se jich zbavit? Markéta Volfová, Lukáš Červený