„S výstavbou v roce 2008 jsem nesouhlasila, a to i písemně na příslušných úřadech,“ říká Paní Radvanská s tím, že sousedovi zamítla i vstup na svůj pozemek. „Postavili ji zavěšení na lanech,“ dodává. Problém je podle ní ve sklonu zaoblené střechy, který za deště svádí velké množství vody do okapu a odtud rourou pod asfaltovou plochu na jejím pozemku, odkud zatéká směrem k jejímu domu.

„Na ploše se udělaly po vodě na povrchu »mapy«, v zimě to po zamrznutí celé popraskalo,“ zoufá si žena.

Potíže za deště i zimy

Nemalé škody prý dělá i voda z kaskádovitého chodníčku, která přitéká na dvůr u garáže. „Ta voda garáž obtéká a končí mi u domu,“ krčí rameny seniorka. V zimě ze střechy pod sousedovou zimní zahradou visí rampouchy a dole se tvoří náledí. „Jednou už jsem na tom uklouzla, když byl led přikrytý sněhem. Praštila jsem se do hlavy,“ řekla Zdenka Radvanská.

Spor řešily úřady i policie

Celý spor trvá 14 let. Za tu dobu už seniorka zkusila situaci řešit se stavebním úřadem na klimkovické radnici, v Bílovci i na kraji v Ostravě. Podala i trestní oznámení na souseda. „Já mu nic nezávidím, jen chci, aby nedocházelo ke škodám na mých nemovitostech,“ tvrdí Radvanská s tím, že podle řemeslníků, kteří by měli dělat opravy, je škoda asi 100 tisíc. S prosbou o pomoc se obrátila na Blesk. „Jste mojí poslední nadějí,“ uzavřela.

Jak spor vidí soused

Je to jinak!

„Je pravda, že naše sousedské vztahy nejsou dobré,“ přiznává soused. „Paní sousedka má bohužel ve zvyku mnoho věcí hrotit, a navíc se příliš neorientuje v technických záležitostech,“ je přesvědčený.

Problém č. 1

„Mám na zahradě jacuzzi (vířivka – pozn. red.), o které se paní sousedka domnívá, že z ní vylévám vodu na její zahradu. Na odpuštění a výměnu vody používám ponorné čerpadlo, kterým ji vyčerpám přes hadici do kanalizace,“ říká.

Problém č. 2

„Veškerá voda ze zimní zahrady je svedena do kanálu, který je zaregistrován na městském úřadu. Vše je legální, zdokumentované, technicky řešené tak, aby voda skončila v kanalizaci, což potvrdila i revize,“ tvrdí dále soused. „Oba domy jsou ve svahu. Náš dům je výše než sousedčin, takže za silných dešťů není možné se vyhnout tomu, že zkrátka teče voda z kopce. Ale to je záležitost, kterou já nemám šanci ovlivnit,“ uzavírá.

Ombudsman Blesku: Vyřešit spor můžejen soud

Co na spor sousedů říká Ombudsman Blesku, Mgr. Matouš Vrběcký? „Paní Radvanská má šanci svůj problém vyřešit, neboť každý vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo jej ruší.

Již několikrát se snažila dovolat svých práv na městských úřadech, dokonce i na úřadu krajském, avšak bezúspěšně. V současné době má možnost obrátit se na obecné soudy podáním zápůrčí žaloby na zdržení se protiprávního jednání souseda vůči své osobě jako vlastníkovi sousedící nemovitosti,“ tvrdí Vrběcký.

Touto žalobou se může domoci toho, aby soused dále nepoškozoval majetek paní Radvanské. „Měl by zajistit, aby voda nestékala na pozemek, např. vybudováním větších okapů. V zimním období by se pak náprava měla vztahovat na instalaci zařízení, které zabrání, aby tam padaly led či sníh,“ říká dále.

Důkazy a důkazy

„Je nutno upozornit, že základem úspěšnosti žaloby je dostatek důkazů. Bez právního zastoupení se v tomto případě paní Radvanská neobejde; soudní řízení klade poměrně velké nároky na žalobce,“ upozorňuje Vrběcký.

Podle historických fotek postavil soused zimní zahradu na místě staré terasy. „V tomto případě je právo na straně souseda, neboť stačilo pouze ohlášení stavby, a to bylo splněno. Soused postupoval v souladu se zákonem,“ uzavřel Ombudsman Blesku.

Náhrada škody? Jen s důkazy

Pokud stékající voda ze zimní zahrady souseda opravdu způsobuje paní Radvanské škodu, může žádat o náhradu. „Voda či sníh ze stavby souseda musejí stékat (padat) na pozemek vlastníka, a nikoliv přímo na pozemek paní Radvanské, a to i v případě, že zimní zahrada byla vybudována za respektování všech požadavků na výstavbu. To znamená, že pokud voda, sníh či led způsobí na pozemku škodu, je soused povinen k náhradě škody.

V tomto případě by se paní Radvanská měla nejprve obrátit na souseda s předžalobní výzvou a následně podat žalobu o náhradu škody, pokud soused po převzetí výzvy nic nezaplatí. Stejně jako v případě žaloby na zdržení se zásahů do pozemku by však bylo vhodné zajistit si právní zastoupení advokátem.

Je nutné počítat i s tím, že vedení soudního sporu bývá časově i finančně náročné a jeho úspěch nemůže být zaručen – záleží na množství důkazů, které může seniorka předložit, na argumentaci a důkazech souseda a v neposlední řadě na právním názoru soudu,“ dodává Mgr. Matouš Vrběcký.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7 nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

 

Video
Video se připravuje ...

Kutil Jaroslav Hofmann vyřešil elektřinu v chalupě solárním panelem a 12 V rozvody.. Romana Vébrová

Fotogalerie
18 fotografií