Pokud posíláte dítě na tábor, připravte si nejen peníze, ale i pevné nervy. „Je dobré vědět, jak lze na pobyt na táboře pohlížet z hlediska práva, na co mají rodiče (a děti) nárok a kdo nese zodpovědnost,“ upozorňuje JUDr. Ondřej Preuss z Dostupnyadvokat.cz.

Dětský tábor může organizovat skoro každý. „S výjimkou osob, které mají od soudu uložen zákaz práce s dětmi či mladistvými, se organizace tábora může ujmout takřka kdokoliv,“ potvrzuje advokát.

Vyplatí se tak předem zjistit, komu dítě svěřujete, např. referencemi od předchozích účastníků. „Jistou záruku kvality a bezpečí poskytují tábory organizované zaměstnavatelem jednoho z rodičů,“ radí JUDr. Preuss.

Na jistotu lze většinou sázet i ve chvíli, kdy tábor pořádají vedoucí kroužku, který dítě dlouhodobě navštěvuje, nebo jde o tábory, které pobírají dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Musí totiž splňovat určité standardy, včetně povinného školení hlavních vedoucích.

Nepřijatelné smluvní podmínky

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas se smluvními podmínkami. Vyplatí se je bedlivě prostudovat, protože upravují třeba možné storno přihlášky či cenu a rozsah poskytovaných služeb (ubytování, strava, vstupy atd.). „Bývá zde také ujednání o hmotné odpovědnosti vedoucích, povinnost absolvování zdravotního vyšetření dětí a další důležité podmínky,“ uvádí advokát.

Navíc můžou určovat i pravidla, jako je možnost návštěvy dítěte, zákaz používání mobilních telefonů apod. Nastavení podmínek je ale v rukou organizátorů, a pokud s nimi nesouhlasíte, volte jiný tábor.

Rada: Soustřeďte se na detaily

„Smluvní podmínky čtěte pečlivě a včas. Pro některé děti mohou být stanovená pravidla (např. absence mobilního telefonu) frustrující a je dobré vše probrat v klidu a s předstihem,“ radí JUDr. Preuss.

Za zničené věci náhradu (ne)čekejte

Pro pádem rozbitý mobil, zničené tričko nebo propálené kraťasy od táboráku neexistuje univerzální postup. „Záleží na věku vašeho dítěte (případně dítěte, které způsobilo škodu) a na tom, zda se v danou chvíli neřídily nevhodně zvolenými pokyny vedoucího. V takovém případě by mohl nést odpovědnost on,“ uvádí advokát.

Starší děti by za způsobení škody mohly být zodpovědné samy, u mladších dětí se spíš zkoumá, zda nebyl zanedbán dohled. „Pokud vedoucí nic nezanedbal, odpovědnost za náhradu škody nesou rodiče daného dítěte,“ uvádí JUDr. Preuss.

JUDr. Ondřej Preuss
Autor: dostupny advokat.cz

Rada: Na možné škody myslete předem

„Nedávejte na tábor dítěti drahé oblečení a další věci, na nichž vám záleží. Pokud je to nevyhnutelné (např. brýle), pak by mělo být dítě poučeno, aby věc opatrovalo, a pokud se něco přihodí, aby hned vše nahlásilo vedoucímu. Tak je možné vypátrat, kdo v danou chvíli nesl za škodu odpovědnost,“ radí advokát, podle kterého se navíc vyplatí i zřídit pojištění občanské odpovědnosti. Může pokrýt přesně ty situace, kdy váš potomek rozsedne kamarádovi značkový mobil.

Při zranění se posuzuje zavinění

Zranilo se vaše dítě na táboře? Zásadní je, zda k úrazu došlo, protože provozovatel tábora porušil své povinnosti. Třeba při nevhodné hře nebo manipulaci se sekerou či ohněm. V případě, že by úraz dítěti způsobil někdo jiný, zkoumalo by se, jestli k úrazu došlo proto, že dotyčný jednal protiprávně.

„Velmi často ale za podobnou situaci nese odpovědnost dítě samo, které se do ní dostalo svou neopatrností,“ upozorňuje advokát.

Náklady na léčbu pak pokryje běžné zdravotní pojištění. Je ale možné uzavřít dlouhodobé i krátkodobé úrazové pojištění. Skupinové pojištění dětí se řeší jen výjimečně.

Rada: Osobně dítě vyzvednout nemusíte

Potřebujete dítě odvézt z tábora kvůli nemoci nebo zranění? Pokud sami nemůžete, můžete požádat někoho jiného, aby vás při vyzvedávání zastoupil. „Je o tom třeba informovat vedoucí a předat i písemné pověření jiné osobě, neboť bez něj by vedoucí neměli dítě vydat nikomu jinému než zákonnému zástupci,“ radí JUDr. Preuss.

Zdravotník nemusí být odborník

Zodpovědnost za dítě přebírají po dobu cesty i samotného tábora táboroví vedoucí. I když instruktoři nemusí být zletilí, samotnou organizaci tábora musí vždy zaštiťovat plnoleté osoby, a to především v podobě hlavního vedoucího a zdravotníků.

Táborový zdravotník nemusí mít zdravotnické vzdělání, stačí absolvování akreditovaného kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí (základy první pomoci, schopnost pečovat o dítě při drobných zdravotních příhodách, případně dítě zajistit do příjezdu záchranné služby).

Rada: Vybírejte podle zdravotního stavu

„Pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje pečlivější dohled, měli by rodiče vybírat tábor tak, aby na něm byla přítomna osoba s klasickým zdravotnickým vzděláním,“ zdůrazňuje advokát.

I tábor můžete reklamovat

Hlad, děravé stany nebo otřesné hygienické podmínky můžete reklamovat. Záleží ale na tom, co je uvedené (a slibované) ve smluvních podmínkách. Pokud se tábor rozhodnete reklamovat, tak....

  • Reklamaci pošlete písemně pořadateli tábora.
  • Pořadatel tábora by se měl k reklamaci vyjádřit do třiceti dnů.
  • Popište problém a ideálně doplňte o důkazy (např. fotografie děravého nebo promočeného stanu) a sdělte požadovanou výši slevy. 
  • Pokud se k reklamaci nevyjádří nebo ji zamítne, zbývá už jen soud.

5 důležitých pravidel pro rodiče

  •  Zjistěte si přesnou adresu tábora a termín návratu.
  • Doprovoďte dítě na místo odjezdu, osobně předejte vedoucímu a požádejte o telefonní kontakt. 
  • Informujte vedoucího a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte i o tom, jestli je plavec, nebo neplavec.
  • Pokud dítě trvale užívá nějaké léky, dejte mu jich dostatek a informujte o tom zdravotníka.
  • Pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (např. nedostatek stravy), prověřte to (osobní návštěva tábora, písemný dotaz hlavnímu vedoucímu).

 

Video
Video se připravuje ...

Jak se zbavit vší Videohub