"Učinili jsme pokrok v některých otázkách, které se týkají rozluky a jejichž vyjasnění je důležité pro evropské podniky - například cel, DPH, Euratomu a osvědčení pro zboží," uvedl Barnier ve společném prohlášení s britskou stranou.

Zatím se ale podle něj nepodařilo překonat "vážné neshody" ohledně hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a sousedním Irskem, které je členem Evropské unie. Podle Barniera je třeba vypracovat plně funkční záložní řešení budoucího pohraničního režimu.

Británie má opustit EU na konci března příštího roku, ale do října musí být vyjednána dohoda o jejím odchodu, aby ji parlamenty unijních členských zemí stihly ratifikovat. Barnier k tomu dnes uvedl, že do října ještě zbývá udělat mnoho práce.