Provozovatelem Zonky je a členem sdružení Solus se stala společnost Different Money. Zonky je zatím jedinou peer to peer platformou v Česku. Tento způsob půjček se v Česku objevil na počátku roku. Platformy jako Zonky spojují občany, kteří si chtějí půjčit, s těmi, kteří jsou ochotni půjčit.

"Ověření platební morálky klienta v registru poskytne obrovskou výhodu při posuzování kreditního rizika pro Zonky i investory, kteří přes ní půjčují. Zároveň však chrání žadatele o půjčku před potenciálním předlužením. Získání maxima informací pro obě strany obchodu považujeme za nezbytný předpoklad pro fungování celého systému P2P půjček," uvedla šéfka projektu Zonky Lucie Tvarůžková.

V registru fyzických osob eviduje aktuálně sdružení Solus řádově 700.000 osob, které dluží po splatnosti členským společnostem 52,7 miliardy korun. Každoročně uhradí své závazky po splatnosti v plné výši asi 200.000 osob.

Členství ve sdružení Solus umožňuje přístup k informacím o klientech, kteří čelili nebo čelí potížím se splácením svých závazků, dále k databázi odcizených a neplatných dokladů a k insolvenčnímu registru. Členská společnost se na základě dotazu do databáze dozví informaci o existenci dluhu klienta, případně o jeho úhradě. Ta je v registru uchována až tři roky. Data se v databázi shromažďují pouze se souhlasem zákazníků. Sdružení vzniklo v létě 1999. Mezi členy nyní je 15 bank a stavebních spořitelen, 18 nebankovních finančních institucí, devět telekomunikačních operátorů, dva distributoři energií a obchodní řetězec.