Přišly o své dosavadní jistoty. Mnohé ztratily motivaci. Početná skupina čelí obrovskému tlaku, který vyvolávají na dálku připojení učitelé a nablízko přítomní vystresovaní rodiče, kteří se často potýkají s existenčními potížemi. Tohle všechno se na našich dětech a vnucích podepisuje.

Bojují s úzkostmi, depresemi, sebepoškozují se. Neposlouchají. Jsou svědky rodinných hádek. „Krátkodobá ztráta důvěry a krátkodobé nebezpečí mohou vytvořit akutní stres, ale pokud se situace uklidní a dospělí dětem vysvětlí, co se dělo, případně se omluví, že panikařili, má problém podstatně menší důsledky na dětskou psychiku, než pokud je stres dlouhodobý. Ten způsobují například chaoticky se měnící pravidla či požadavky na děti,“ upozorňuje terapeutka Kateřina Cajthamlová.

Stejný názor má i psycholog Václav Mertin„Jestliže nám povolí nervy a na dítě křičíme, něco mu zakážeme, nebo je dokonce fyzicky potrestáme, je namístě se mu omluvit. Úplně stejně, jako to někdy očekáváme od dětí,“ popisuje.

Dělejte, co dělat můžete!

Jedna ze základních pouček psychologů zní: Neplýtvejme energií na to, co nemůžeme změnit. Soustřeďme se na to, co dělat můžeme. A není toho málo ani s dětmi. „Můžeme se seznamovat s blízkým okolím. Všímat si přírodních cyklů, zaměstnat děti smysluplnou sportovní nebo tvůrčí činností. Prozkoumejme knihovnu a rozšiřujme dětský obzor takto, když to nejde v reálném světě.

Neustále si uvědomujme, že tato doba jednou pomine a bude lépe – a učme i děti udržovat si naději, nadhled a odstup, a těšit se na lepší příští. V dospělosti se jim odolnost proti frustraci z omezení a schopnost jednat i v krizi klidně a rozumně určitě vyplatí,“ doporučuje Kateřina Cajthamlová.

MUDr. Lucia Vašková radí narušovat každodenní stereotyp. „Zajít na jiné místo na procházku. Udělat celodenní výlet do přírody, najít doma společnou aktivitu, která nás bude bavit. Naučit děti něco víc z domácích činností třeba něco uvařit,“ dává hned několik tipů.

Návrat do školy? Chce to pevné nervy

Rodiče vybraných dětí se s tím setkali už minulý týden, další to čeká. Návrat do škol nebude snadný. Podle Marty Boučkové se musíme připravit na to, že děti spíše budou těžko zvladatelné »pytle blech«, možná i trochu lenoši, kterým se hned tak něco nechce.

Lucia Vašková k tomu podotýká: „Spousta dětí už nevidí důvod chodit do školy a budou se to muset znovu učit. Až zvládneme potíže s návratem, přinucením zvládat denní režim se všemi nepříjemnostmi, budeme muset hasit oheň z nárůstu duševních onemocnění dětí.“

Zeptejte se odborníků!

Své dotazy pište na psycholog@blesk.cz. Nebo na adresu redakce: Blesk, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, na obálku prosíme uveďte heslo PSYCHOLOG. Vaše otázky a odpovědi odborníků postupně zveřejňujeme na stránkách Nedělního Blesku.

Pokud máte potíže vyžadující okamžitou pomoc, volejte prosím krizová centra (kontakty otiskujeme na straně 30), v krajním případě pak Záchrannou zdravotnickou službu – tel. 155.

Blesk Podcast: Koronavirus může u dětí zanechat následky. Imunoložka Bloomfield poradila, co sledovat.

Video
délka: 28:35.64
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Koronavirus může u dětí zanechat následky. Imunoložka Bloomfield poradila, co sledovat Jiří Marek, Lukáš Červený