„Jsme klub seniorů z Ostravy. V roce 2019 jsme byli na ozdravném pobytu ve Františkových Lázních a byli jsme spokojeni. Proto jsme zažádali o zajištění pobytu i v roce 2020. To jsme ještě nevěděli, co nás čeká,“ napsala do redakce Blesku Marie Navratová s tím, že se nyní nacházejí v situaci, se kterou potřebují pomoci.

245 712 Kč za pobyt

Lázeňský hotel Dr. Adler chtěl za týdenní pobyt v březnu 2020 10 238 Kč za jednoho. „Celkově jsme za 24 osob zaplatili 245 712 korun. Měli jsme nastoupit 22. března. Po vyhlášení nouzového stavu nám lázně po dohodě přeložily pobyt na poslední říjnový týden,“ líčí paní Marie.

A popisuje, do jaké situace se senioři následně dostali. „Všichni víme, jak to u nás v říjnu vypadalo (pozn. red.: denní počty nově nakažených se pohybovaly mezi 10 a 15 tisíci a byl vyhlášen nouzový stav), a proto jsme chtěli pobyt ve Františkových Lázních zrušit. V tu chvíli nastaly problémy. Vedení lázní nám sdělilo, že je u nich vše v pořádku, a když pobyt zrušíme, budou nám počítat 30% storno, nebo nám přesunou termín na březen 2021.“

Senioři se shodli, že 30% storno je pro ně opravdu hodně, a dohodli se na dalším přesunu termínu na 21. až 28. března 2021. „Zároveň jsme ale museli odsouhlasit doplatek na každého člena 934 korun,“ vzpomíná.

Zrušení zájezdu

Další zhoršení koronavirové situace přinesl nový rok a senioři se rozhodli pobyt už defi nitivně zrušit. „Lázně odpověděly, že nám termín přesunou na červen, ale pro nás je to již po roce zcela nemožné, protože několik účastníků má nyní vážné zdravotní problémy,“ zdůrazňuje Navratová.

Na řadu přišlo znovu téma storno poplatků, tentokrát ve výši 15 %, protože zrušení pobytu přišlo podle tabulek lázní více než 32 dní před nástupem na pobyt. „Jaké ale bylo překvapení, když lázně vypočítaly 15 % ne z původní částky, ale i z částky doplatku (viz box: Lázeňské storno počty), který se ani nestačil zaplatit, protože byl splatný až v únoru a my to stornovali 28. ledna,“ tvrdí paní Marie.

Marie Navratová se proto ptá Ombudsmana Blesku: „Za nic nemůžeme, bojíme se o své životy. Navíc lázně s námi neměly moc papírování. Vše jsem jim posílala já za celou skupinu. A oni si přesto stojí za tím storno poplatkem v této výši. Opravdu ho musíme platit? A opravdu máme posílat doplatek za změnu termínu?“

Musí vybrat doplatek a vyplatit jednu z účastnic

Lázně požadují po paní Navratové, aby vybrala doplatek. Tedy částku, kterou si hotel naúčtoval za přesun termínu. „Je to 21 482 korun. Z toho mám odečíst 10 238 korun, což je původní cena pobytu, a to poslat jedné z účastnic, které lázně slíbily, že jí vrátí peníze bez storna, protože šla na operaci srdce, a zbytek peněz mám poslat jim na účet,“ diví se Marie Navratová.

Františkovy Lázně a hotel Dr. Adler mlčí…

Co na to hotel Dr. Adler? Blesk zaslal maily přímo Lucii Štefanové, která celou věc s paní Navratovou řešila. Ta ale neodpověděla. Po zaslání druhého dotazu nepřišla odpověď, ale seniorům se vrátila část peněz. „6. dubna mi přišlo na účet z Františkových lázní 100 tisíc Kč, což není ani polovina částky, kterou nám avizovali poslat,“ informovala paní Návratová. Šestého dubna zároveň dorazil i e-mail do redakce Blesku: „Vážená paní Hodáliková, děkujeme za Vaši zprávu. Předali jsme ji vedení společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s. a stejně tak vedení hotelu Dr. Adler. S pozdravem Jindřich J. Kunc.“ Nikdo se už ale znovu neozval…

Ombudsman Blesku: Peníze musí lázně vrátit!

V jaké pozici se skupina seniorů nachází? Mají šanci získat zpět svoje peníze? Na tyto otázky jim odpovídal Ombudsman Blesku a advokát Mgr. Jakub Keresteši.

„Podle občanského zákoníku, který ustanoveními smlouvy o ubytování upravuje předmětný vztah, má ubytovatel nárok na náhradu škody, prokáže-li, že nemohl obsadit ubytovací jednotku jinou osobou. Taktéž musí prokázat výši škody. Dle mého názoru není možné toto ustanovení upravit v obchodních podmínkách nebo smlouvě tak, že bude skutečně vzniklá škoda nahrazena pevným procentním podílem tzv. storno poplatkem,“ vysvětlil nejdříve.

Poslední dohodnutý termín 21. 3. – 28. 3. 2021 se nacházelo Česko v lockdownu. „Je zřejmé, že v době náhradního termínu lázně nemohly přijímat hosty tzv. samoplátce, ale pouze hosty, kterým pobyt částečně hradila pojišťovna. Pokud byli klienti samoplátci, pobyt by jim stejně musel být zrušen, pak však nemohla lázním vzniknout jakákoli škoda v souvislosti s odstoupením od smlouvy ze strany klientů a fi nanční prostředky by měly být vráceny v plné výši,“ říká Jakub Keresteši.

Jak mají tedy senioři podle Ombudsmana Blesku nyní postupovat?

„Pokud se jedná o samoplátce, měli by klienti vyzvat lázně k vrácení celé výše uhrazené částky, když s ohledem na následnou nemožnost ubytování nemohla lázním vzniknout škoda stornováním jejich pobytu,“ radí Keresteši.

Pokud by se jednalo o pobyt částečně hrazený z veřejného zdravotního pojištění, pak mohl být podle advokáta poskytnut a nárok na náhradu škody zde bude. „Nemělo by se jednat o paušální poplatek, ale skutečnou výši škody. Výše 15 % mi však připadá s ohledem na okolnosti relativně přiměřená a srovnatelná se storno poplatky cestovních kanceláří,“ dodal Jakub Keresteši.

Storno poplatek z nedoplatku

Marii Navratovou zajímalo, zda si hotel může vypočítat storno poplatek z doplatku, který senioři ani nestihli odeslat. Na to jí Jakub Keresteši odpověděl takto: „Je obvyklé, že se počítá storno poplatek z celkové ceny služby, tedy i doposud neuhrazené části, bez ohledu na to, zda byla či nebyla uhrazena.

Nicméně – pokud výše storna nepřesahuje výši doposud uhrazených prostředků, pak požadavek na doplatek prostředků do celé výše ceny pobytu není pochopitelný, spíše je nesmyslný."

Podívejte se, jak s covidem bojují lékaři z Plzně.

Fotogalerie
6 fotografií

Video
Video se připravuje ...

Roztančení zdravotníci: Lékaři z Plzně v boji s covidem ordinují dobrou náladu FN Plzeň