Zájezd objednal 12. února 2020 Jan Melichar u cestovní kanceláře Amico travel. „Do Itálie jezdíme pravidelně. Moc se nám tam líbí,“ zdůvodňuje. S manželkou vybrali stejný hotel jako léto předtím – Rezidenci Colombo právě ve středisku Caorle. „Na střeše budovy je bazén a rezidenci se nachází hned u moře,“ popisuje Melichar. Za pobyt v Itálii zaplatil 30 091 Kč a těšili se, že si užijí týden (pozn. red. od 28. srpna do 6. září) s vnučkami Karolínkou (11) a Magdalénkou (8).

Obava z nákazy

Jenže kvůli koronaviru Česká republika 12. března 2020 uzavřela hranice. A situace ve světě se zhoršovala den ode dne. Navíc chodily děsivé zprávy a záběry právě z Itálie… „Hrozně jsme se báli. Situace nebyla dobrá, hranice byly zavřené a naše děti nám řekly, že do Itálie nám vnučky rozhodně nepůjčí,“ vypočítávají manželé Melicharovi důvody, proč se rozhodli 4. května písemně odstoupit od smlouvy o zájezdu. Bylo to přesně 116 dní před odjezdem na dovolenou.

Senioři plánovali dovolenou v italském středisku Caorle, kam chtěli vyrazit i se svými vnučkami.
Autor: David Malík

Cestovní kancelář Amico travel zareagovala. „Zavolali mi, že přijali moji žádost. A že mi vystaví storno poplatek, ten že si pak mám vyřešit s pojišťovnou,“ tvrdí pan Melichar s tím, že výši storno poplatku se dozvěděl až poté, co mu cestovka zaslala potvrzený papír pro pojišťovnu. Podle instrukcí od cestovní kanceláře tedy postupoval a poslal dokumenty do pojišťovny.

„Napsali mi, že mi nic nedají, protože obava z koronaviru není důvodem zrušení zájezdu. To mi přišlo 6. srpna. Co s tím teď máme dělat? Je nějaká naděje, že získáme naše peníze zpět?,“ ptá se Melichar. „8 tisíc není tak málo. Soudit se kvůli tomu určitě nebudeme, ale úplné blbce ze sebe také dělat nechceme,“ uzavřela paní Alena.

Co na to Amico travel?

Jak došla cestovní kancelář Amico travel k částce 8594 Kč? Proč naúčtovala panu Melicharovi storno poplatek, který odpovídá 28,56 % ze zaplacené částky (30 091 Kč)? Bohužel na dva zaslané maily žádná odpověď nepřišla.

Blesk proto zkusil zavolat na telefon uvedený na internetových stránkách v pracovní době, která tam je také uvedena… „Já teď nejsem v práci a ani nevím, co bych vám řekl. Teď ne. Děkuji,“ odpověděl v telefonu někdo, kdo se ani nepředstavil.

Z dokumentu „Všeobecné podmínky 2020 PLATNÉ pro smlouvy uzavřené DO 7. 6. 2020“, který má cestovní kancelář k dispozici na webu, mají navíc stanovenou úplně jinou částku storno poplatku. „Výše odstupného za každou osobu činí 31 dní a více před rozhodnou skutečností 500 Kč, nebo dle skutečných nákladů, pokud byly vyšší,“ stojí v dokumentu.

Ombudsman Blesku: Pro tento případ platí Lex Voucher!

Peníze musí cestovní kancelář vrátit!

Cestovní kancelář podle Ombudsmana Blesku Mgr. Jakuba Kerestešiho nepostupovala v tomto případě správně. „Ustanovení § 2535 občanského zákoníku jednoznačně uvádí, že v případě odstoupení z důvodu uvedeného v tomto ustanovení jsou zákazníkovi vráceny veškeré uhrazené platby, storno poplatek není možné naúčtovat,“ tvrdí Jakub Keresteši.

Proti zákonu

Cestovní kancelář tedy měla jednoznačně postupovat podle zákona Lex Voucher. „Jelikož došlo ke zrušení zájezdu v souladu s ustanovením, které Lex Voucher výslovně uvádí, měla CK buď vrátit veškeré uhrazené prostředky, nebo požádat o ochrannou dobu a vystavit voucher. Postup CK je v rozporu se zákonem,“ hodnotí Keresteši.

Jak má pan Melichar tedy postupovat, aby získal své peníze zpět? „Manželé Melicharovi mají nárok na vrácení prostředků uvedených jako storno poplatky. V první řadě by měli vyzvat cestovní kancelář k neprodlené úhradě dlužné částky. CK by měla následně buď uhradit dlužné peníze, nebo vydat voucher v souladu se zákonem,“ míní Ombudsman Blesku.

Storno poplatky a cestovní kanceláře

Ombudsman Blesku Mgr. Jakub Keresteši objasnil, jak je to se storno poplatkem. „Obecně lze říci, a to se nevztahuje k tomuto případu, kdy neměl být poplatek účtován vůbec, že v případě, kdy cestovní kancelář účtuje storno poplatek, je povinna na žádost zákazníka tuto výši odůvodnit podle ustanovení § 2533 občanského zákoníku,“ říká a rovnou pokračuje:

„Bohužel některé cestovní kanceláře tohoto nepříliš šťastného ustanovení, které se do zákona dostalo ne zcela povedeným zavedením směrnice EU, zneužívají k naúčtování přemrštěných částek spotřebitelům.“

Podle AČCKA vše proběhlo v pořádku

Poté, co se Amico travel odmítla k situaci vyjádřit, požádal Blesk o vyjádření Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), pod kterou právě Amico travel spadá.

„V uvedeném případě, kdy je zájezd rušen ze strany zákazníka v předstihu téměř 4 měsíců před jeho zahájením, se není možné odvolat na § 2535 OZ o mimořádných okolnostech, protože v danou chvíli nemůže být zřejmé, že v době svého konání bude zájezd mimořádnými okolnostmi zasažen a nebude možné poskytovat ujednané služby,“ říká Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA.

„Zjednodušeně řečeno nelze v květnu dle § 2535 OZ odstupovat od smlouvy o zájezdu s termínem konání na přelomu srpna a září téhož roku, i pokud v daném okamžiku existuje doporučení MZV necestovat do cílové země,“ vysvětlila. Podle Pickové CK postupovala v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku týkajících se zájezdů.

Komentář Ombudsmana Blesku k vyjádření AČCKA

Blesk požádal Mgr. Jakuba Kerestešiho ještě o komentář k vyjádření, které zaslala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. „Vyjádření asociace je víceméně v pořádku, a CK mohla postupovat v souladu s tímto vyjádřením, avšak nepostupovala. CK mohla namítnout, že aktuálně nenastaly podmínky pro tento typ odstoupení a odstoupení odmítnout, ale bezpochyby nemohla vyložit jednání Melicharových tak, že když nejsou splněny podmínky pro odstoupení podle § 2535, tak to podřadí pod jiný paragraf.

Je tedy spornou otázkou, jak dlouho může zákazník dopředu uplatnit možnost odstoupení podle §2535, ale je bezpochyby jistotou, že pokud CK nenamítla neplatnost odstoupení tehdy, tak nyní s ohledem na uplynutí termínu zájezdu již tuto možnost nemá a měla by vrátit prostředky odpovídající storno poplatkům.“

Víte, že slunce opaluje i ve třech metrech pod hladinou?

Fotogalerie
6 fotografií