Stalo se to 2. listopadu 2012. Pan Adam kontroloval v Magně sedačku do vozu Porsche, ale ta se uvolnila a hrozilo, že výrobek za 50 000 korun poškodí pás. Vlastimil Adam se prudce předklonil, zachytil ji a odklonil do bezpečí, ale… „Ruplo mi z zádech, povolila bederní páteř a nohy, hlavně ta levá, na okamžik jakoby zmrtvěly. A od té doby mám problémy,“ popisuje pan Adam.

Pojistka a plnění

Pojišťovna Kooperativa, u které byla továrna Magna na autodíly Porsche pojištěna, vyplatila na bolestném, náhradách za léky, léčbu a ušlý zisk za šest měsíců (přestože byl na nemocenské půldruhého roku) panu Adamovi něco přes 40 000 korun. Z práce odešel a vzhledem ke svému handicapu – tj. zhoršujícím se problémům s pohyblivostí – vyhledával alespoň příležitostnou práci. Když už nezvládl ani tu, obrátil se na pojišťovnu a žádal o odškodnění za snížení společenského uplatnění – rentu.

Kudy dál?

„Chtěli pořád další a další lékařská vyšetření, přestože moje praktická lékařka a i neuroložka potvrdily, že ochrnutí nohy je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem,“ vysvětluje pan Adam. Se závěry obou lékařek se ztotožnil i MUDr. Jaromír Pražák, vedoucí posudkový lékař úřadu práce v Chomutově. Lékař ve své zprávě vlastně potvrdil, že Vlastimil Adam je mimořádně omezen na všech životních funkcích a stav se bude spíše zhoršovat.

On sám říká: „Nohu nezvednu ani nad obrubník chodníku, beru kortikoidy, opiátové náplasti a injekce proti bolesti, nic trvale nepomáhá.“ Pojišťovna žádost o rentu panu Adamovi zamítla. Radmila Lokosová z jejího centra pro pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy mu napsala, že jejich soudní znalec posoudil závěry obou lékařek (tj. praktické i neuroložky) jako nesprávné a žádosti nevyhověl. „Tak si myslím, že tady pomůže už snad jen ombudsman Blesku. Jinak budu pořád bloudit od čerta k ďáblu,“ neskrývá zklamání pan Adam.

VIDEO: Montážníci jí zpackali okna. Firma to odmítá.

Video
délka: 02:07

„Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá Blesk TV

Co dělat po pracovním úrazu?

První věcí, pokud dojde k pracovnímu úrazu, je sepsání záznamu o něm, upozorňuje ombudsman Blesku Petr Novák z kanceláře Vaše nároky. Je v něm třeba uvést den, místo, pracovní úkon, při kterém k úrazu došlo, a zajistit čestné prohlášení svědků nebo alespoň dosáhnout toho, aby byli ochotni úraz případně dosvědčit. „Mimořádně důležitá je prvotní lékařská zpráva ihned po úrazu a bodové ohodnocení úrazu podle nařízení vlády č. 276/2015, nikoliv podle metodiky Nejvyššího soudu,“ připomíná ombudsman Novák.

Pro výpočet náhrady mzdy je nezbytné potvrzení o průměrném výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí před úrazem nebo výplatní pásky za toto období. Všechny tyto dokumenty je třeba předložit zaměstnavateli a žádat o vyplacení odškodnění. „Zaměstnavatel je ze zákona povinen být pro případ úrazu svého zaměstnance pojištěn. Pro pracovní úraz platí obecná tříletá promlčecí doba, počátek promlčení v případě bolestného je v den úrazu, v případě trvalých následků promlčení počíná běžet až od ustálení zdravotního stavu,“ dodává ombudsman Blesku.

V případu pana Adama by podle Petra Nováka promlčení začalo běžet první den po splatnosti – v případě náhrady mzdy za květen začne promlčení běžet dne 1. července. „Pokud je tedy případ starý 12 let, tak část nároků již bude určitě promlčena, nárok na rentu by ale teoreticky promlčen nemusel být,“ uzavřel ombudsman Blesku.

Fotogalerie
4 fotografie