Dnešní Bulharsko totiž nabízí možnosti přímořské dovolené, srovnatelné se středisky např. ve vyspělém Středomoří. A navíc má i další přednosti, které přitahují: volnost bezpečného pohybu, srozumitelnost řeči, kilometry dlouhé široké písečné pláže s postupným vstupem do teplého moře, výběr prostředí pro všechny věkové kategorie, stabilní slunečné teploty od pozdního jara parkticky do října, hojné možnosti dostupného stravování s přitažlivou a vynikající bulharskou kuchyní.

Kavarna Bay
Kavarna Bay
Autor: Exim tours

Při výběru dovolené si právě tady lze opravdu vybrat od nejšpičkovějších mezinárodních hotelů s nadstandardními službami, bazény a tobogány, přes menší hotely, vesměs rekonstruované z původní "socialistické" podoby, a penziony s rodinnými pokoiji, až po studia, a bungalovy, tolik oblíbené zejmnéna rodinami s dětmi.

Kamen Bryag
Kamen Bryag
Autor: Exim tours

Důležitým kritériem pro výběr dovolené v Bulharsku by měla být volba letoviska – liší se především severní rušnější, od klidnějších a jednodušších na jižním pobřeží a v menších centrech.


Černé moře – krása i úskalí

Bulharsko má rozlohu necelých 111 000 km2 a jeho povrch je z velké části tvořen horskými hřebeny. Ze západu na východ se napříč Bulharskem táhne horské pásmo Stara Planina / Balkán, které dalo jméno celému poloostrovu na jihovýchodě Evropy /. Jeho svahy strmě klesají k Černému moři na jih od letoviska Slunečné Pobřeží a rozdělují zemi na povodí Dunaje a Marici, směřující vody z jižní části země do Egejského moře.

Na východě Bulharsko lemuje málo členité čtyři sta kilometrů dlouhé pobřeží Černého moře, písečnými plážemi, které byly několikrát oceněny modrým praporem jako jedny z nejčistších mezi ostatními přímořskými zeměmi. Slanost Černého moře je o poznání nižší než v moři Středozemním a prakticky neexistuje rozdíl mezi přílivem a odlivem, což však budiž varováním pro suchozemce, kteří rádi přeceňují své možnosti. Ne nadarmo se říká, že Čech od Bulhara se rozezná tím, jak plave v moři. Bulhar plave zásadně podél pobřeží, zatímco našinec se vydává svými tempy rovnou doprostřed moře, a pak je velmi nemile překvapen, že se nemůže dostat zpátky. Mezi bulharskými plážemi nenajdete snad jedinou, kde by nad bezpečností plavců nebděli přísní plavčíci a záchranáři.


Původ názvu Černé moře je nejasný. Od starověku až do středověku byl užíván řecký název Pontské moře/Pontos Euxeinos – Moře pohostinné. Teplota vody v Černém moři dosahuje v létě až 28°C. Mořská voda u břehů Bulharska se velmi rychle ohřívá a jen pozvolna ochlazuje, což je mezi milovníky vodních radovánek velmi ceněné.
V severní části Bulharska panuje mírné kontinentální podnebí, pro které je typické horké suché léto a studená vlhká zima. V jižních oblastech Bulharska a na pobřeží Černého moře panuje klima středomořské. Srážkově nejbohatším ročním obdobím je v Bulharsku jaro.

Potomci Tráků
Historie Bulharska sahá do dávnověku. První osídlení začalo ve střední době kamenné (paleolitu) mezi 100 000 až 40 000 lety př.n.l. Kultury, které nejvíce ovlivnily život tehdejších obyvatel, jsou trácká, řecká a římská.

Přístav
Přístav
Autor: Exim tours

Úpadek kultury doby měděné znovu oživil příchod kmenů ze střední Evropy, které se dokonale propojily s kmeny východního Balkánu a vytvořily originální, etnicky a jazykově charakteristickou skupinu, již pozdější historie pojmenovala Trákové.
Bulhaři se k ním hrdě hlásí jako ke svým předkům.

V 6. století vstoupili na území dnešního Bulharska první Slované. První bulharský stát zakládá v rocep 681 chán Asparuch. Říše zaniká v roce 1018, kdy je Bulharsko začleněno do Byzantské říše. Samostatnost získává se vznikem tzv. druhého bulharského státu s centrem ve Velikém Tarnovu. Vrcholu dosahuje za vlády Ivana Asena II. Ve 13. stol. Během druhé poloviny 14. století se Bulharska dostává stále více pod vliv Osmanské říše, až je do ní začleněno na téměř pět dalších století.
Když si budete chtít dát kávu, nedoporučuje se nahlas dožadovat "turka".

Po bulharském národním obrození a pozdějším vzniku Bulharského knížectví v roce 1878 pak v roce 1908 bulharský kníže Ferdinand vyhlašuje ve Velikém Tarnovu nezávislost Bulharska na Osmanské říši a přijímá titul cara. Ačkoli pod tlakem ekonomických okolností Bulharsko vstoupilo do válečného konfliktu za II. sv. Války na straně nacistického Německa, po vstupu Rudé armády se konce světové války už účastní na straně spojenců. Podobně jako u nás to předurčuje další léta, kdy od roku 1944 až do roku 1989 vládne v Bulharsku komunistická strana a Bulharsko je stejně jako Československo součástí východního bloku. Po roce 1989 procházela země procesem demokratizace, v roce 2004 vstoupila do NATO a v roce 2007 se stalo členským státem Evropské unie.
Bulharská riviéra aneb Vyberte si místo pobytu
Cestujete s dětmi ? Chcete spíše rušné středisko s hojným počtem diskoték a kulturního vyžití? Chcete strávit dovolenou v klidu a mimo dosah hotelů ? Vždy si předem stanovte, co od dovolené očekáváte. Na bulharském pobřeží si každý najde to své.

Panorama
Panorama
Autor: Exim tours


Nessebr - antická exotika
Starobylé městečko, které založili v 9. století př. n. l. Trákové, leží 28 km severně od Burgasu a do dnešní doby si udrželo duch romantiky a dávné exotiky. Zásluhu na neopakovatelné atmosféře Nessebru má nejen unikátní lidová architektura, ale i obyvatelstvo, jehož značnou část tvoří ještě potomci řeckých osadníků.

V Bulharsku najdete historické památky.
V Bulharsku najdete historické památky.
Autor: Exim tours

Někteří turisté už vyžadují pro svoji dovolenou jedině ubytování v historickém Nesebaru v soukromí u místních. Stačí se na dřevené městečko na poloostrově, který je spojen s pevninou dlouhou úzkou šíjí, podívat z dálky a je jasno. Má vyhráno už samotnou zeměpisnou polohou. Zápis do památek UNESCO nosí právem. Na cestovatele zde čekají zákoutí s rybářskými čluny, nebo výhledy na písčité duny nedalekého letoviska Slunečné pobřeží.

Krásné pláže
Krásné pláže
Autor: Exim tours

Vítanou oázou pro ty, kteří nechtějí strávit celý den opalováním na pláži, je klidný stín kaváren a restaurací, nebo krámky s výrobky lidových řemesel a suvenýrů. Vysedává u nich i množství malířů, kteří v létě rovněž těžko odolávají geniu loci. Jedinečnost Nessebru jako muzea různých architektur umocňují ruiny římských staveb, malebné dřevené domy z 19. století a úzké kamenné uličky.

Svým charakterem, historií, polohou i architekturou se Nessebr výrazně podobá jižněji položenému Sozopolu, malebnému historickému rybářskému městečku, kde dodnes významné památky připomínají helénskou epochu. A kromě toho zde stále žije významná řecká komunita.

Sozopol
Sozopol
Autor: Exim tours

Tady můžete nalézt dárek na doma – ručně háčkovaný ubrus vyráběný přímo před vašima očima. Romantiku může naopak rychle vystřídat bujaré noční veselí ve spoustě barů, restaurací či diskoték.
V Sozopolu si v šedesátých a sedmdesátých letech dávali dostaveníčko bulharští hippies, malíři, hudebníci a jiní umělci, až se z toho nakonec zrodil každoroční festival kultury s názvem Apollónie, taková bulharská obdoba Karlovarského filmového festivalu, dalo by se říci.

Primorsko bývalo zapadlé malé rybářské městečko 60 km jižně od Burgasu, které se za poslední tři roky stalo českou oázou na bulharském pobřeží. Jedině tady najdete všechny nápisy a jídelníčky v restauracích v češtině. Na sever a na jih Primorska leží dvě dlouhé pláže. Jsou kvalitní, voda čistá a moře mělké, pro svoji teplotu nabízející až tropické koupání. Na plážích je opravdu dost lidí, ale jak jsou pláže hodně dlouhé, své místo si tu najdete, i když třeba za cenu delšího pochodu.

Bulharská krajina
Bulharská krajina
Autor: Exim tours

Přes zalesněný kopec můžete výletem dorazit až k říční přírodní rezervaci Ropotamo. V Českém informačním centru v Primorsku je česká knihovnička s několika stovkami titulů. Jedete-li do Primorska na dovolenou, vezměte si s sebou knížku, kterou jim tu po přečtení můžete nechat jako dar! V Primorsku nedaleko autobusového nádraží stojí místo jednoho bloku domů relativně nový aquapark. Město Varna ( 297 tis. obyvatel) je největším městem na bulharském černomořském pobřeží a podle počtu obyvatel a svého významu třetím největším městem republiky po Sofii a Plovdivu. Je i největším bulharským přístavem. Nachází se ve stejné zeměpisné šířce jako známé lázně Francie a Itálie - Biaritz, Nizza, Monako, Livorno a další.

Aqua park
Aqua park
Autor: Exim Tours

Letovisko Svatý Konstantin je rekreační středisko s nejdelší tradicí, vybudováno v původním přírodním parku 10 km od Varny. Písčité pláže jsou zde odděleny skalistými zátokami. Nejznámější atrakcí střediska je přírodní sirný pramen, jehož 46°C teplá voda vtéká přímo do bazénu pod širým nebem. Dále pak můžete využít balneologický program pod vedením lékařů, zaměřený na léčbu pohybového ústrojí a kožních nemocí.

Balneology
Balneology
Autor: Exim tours


Pravděpodobně nejznámější bulharské přímořské letovisko Zlaté Písky se nachází 22 km od Varny. Pláže jsou zde opravdu z jemného zlatého písku o celkové délce 3,5 km a v některých místech až 100 metrů široké. Zlaté písky stojí ve svahu a jsou uzavřeny přírodní rezervací. Letovisko Albena je moderním rekreační středisko 30 km od Varny. Hotelové komplexy se nacházejí v chráněné přírodní rezervaci. Jsou charakteristické zvláštní terasovitou architekturou, svažující se k moři. Hlavním trumfem Albeny je slavná písečná pláž, podle odborníků jedna z nejkrásnějších v Evropě. Albena je známá i svým balneoprogramem, specializujícím se na nemoci pohybového ústrojí a kožní nemoci. Do Albeny jezdí hodně německých turistů a ceny jsou tu vyšší než na zbytku bulharského pobřeží. Pláže u letoviska Albena jsou neobvykle široké, 30 až 100 metrů. Obzor je malé městečko ve střední části bulharského Černomoří. Rozkládá se v bezprostřední blízkosti hor, lesů a krásné, 7 km dlouhé pláže. Je to příjemné a klidné místo, s částečně horským podnebím.

Balčik je jedno z nejstarších měst na černomořském pobřeží, vzdálené 31 km severně od Varny a 7 km jihozápadně od Albeny. Už římský básník Ovidius obdivoval jeho krásu a nazval ho Bílým městem. Tato charakteristika platí i dnes jednak díky mnoha domům, postaveným z bílého kamene, jednak díky unikátním "bílým" pískovcovým skalám, mezi kterými se rozkládá. Naleznete zde více než 30 kilometrů pláží, spoustu minerálních a podzemních pramenů.

 

Slunečné pobřeží je jedním z největších hotelových a rekreačních komplexů u Černého moře. Obzvláště čisté písečné pláže se rozkládají v délce více než 8 km a jsou zpestřeny dunami; to v kombinaci s dobrými klimatickými podmínkami a blízkostí historického Nessebru činí ze Slunečného pobřeží jedno z nejvyhledávanějších míst bulharského Černomoří. Letovisko je ideální pro strávení rodinné dovolené. Kiten je přímořské městečko v těsné blízkosti Primorska. Kitenský záliv je považován za jedno z nejkrásnějších míst jižního Černomoří - dlouhé písečné pláže se střídají se skalnatými útesy.

Fotogalerie
22 fotografií

Středisko je také známé svým přístavem, kde působí místní jacht – klub. Letovisko je vhodné i pro milovníky zábavy - pořádají se zde vyhlášené beach - diskotéky.
Město Pomorije je známé léčivým bahnem a přírodním železitým pískem hnědé barvy, který pokrývá místní pláže. Pomorie je balneologickým městem i městem vinařství, ovocnářství a dobývání soli. V září zde probíhá festival vína. Lozenec lze doporučit všem, kteří chtějí strávit svoji dovolenou na klidném místě. Krásné cíle pro výlety i odpočinek nabízejí i místa jako Svatý Vlas, Ravda, Djuni, Černomorec, Carevo, Kranevo, Achtopol či Varvara.


Kam na výlety
Můžete se rozhodnout pro výlet autobusem nebo lodí do Istanbulu, projížďku rezervací Ropotamo, návštěvu bulharské vesnice s ochutnávkou vín, Delfinária ve Varně, výlet do historického Nesebaru, či Sozopolu.
Návštěva Bulharska bez prohlídky středověkého hlavního města Veliko Tarnovo - to je jako kdybyste při výletu do České republiky vynechali Prahu. Bez přehánění lze tvrdit, že kombinace zeměpisné polohy, přírodní scenérie a historických památek řadí Veliko Tarnovo mezi historicky a architektonicky nejvýznamnější místa v Evropě.

Pokud máte v létě namířeno na severní pobřeží Bulharska a strávíte nějaký čas ve slovutném letovisku Albena, rozhodně si nenechejte ujít návštěvu asi třicet kilometrů vzdáleného mysu Kaliakra. Úzký a protáhlý výběžek pevniny, který se vryl do moře, vás uchvátí od okamžiku, kdy ho spatříte. První dojem z do červena zabarvených skal, pustých plání s vysušenou travou s absencí jakýchkoliv jiných rostlin je, že jste se ocitli v mexické prérii. Ovšem pouze do okamžiku, kdy spatříte mohutnou vstupní bránu středověké pevnosti. Okolí mysu je jediné místo, kde lze dnes ještě v Černém moři spatřit delfíny.


S Bulhary se běžně dorozumíte již po pár dnech, i když nebudete hovořit anglicky, německy nebo rusky, ale tzv. všeslovansky. Na spoustě míst se potkáte s češtinou. Na jižní části pobřeží je komolená čeština dokonce běžná. Jediné, co může působit trochu nepříjemnosti, jsou bulharská gesta hlavou. Pokud budete nadšeně kývat, že rozumíte, budou Bulhaři zmatení. Když budou kroutit hlavou jako že ne, znamená to ano. Bulhaři píšou písmem cyrilicí, která je totožná s ruskou azbukou.Tarator, grundle, chlabča i kebabča
Potkáte se s jídly, která jakoby kombinovala středoevropské, orientální, balkánské, turecké a řecké vlivy. Používá se množství zeleniny a ovoce. Ačkoli platí přísné evropské normy v hoteliérství a pohostinství, je třeba dodržovat důslednější osobní pravidla hygieny, nepít vodu z vodovodu, ovoce a zeleninu buď loupat nebo omývat raději minerálkou, poněvadž běžné jejich bakterie se od těch naších prostě liší.

Mnoho zdravotních potíží pochází také z přílišného přehřátí. Synonymem pro Bulharsko se u nás stal šopský salát. Dostanete tuto lahůdku z výhradně čerstvé zeleniny všude, obvykle jako předkrm, ovšem konečně poznáte, co je to pravý "šopák". Zejména podle použitého pravého ovčího sýra /syrene/ a paprik, které sem správně patří opečené. Šopský salát se jmenuje podle Šopska, což je horská oblast kousek od Sofie.

Obvyklá rychlá bulharská strava - kus ovčího, chcete-li balkánského, sýra s s bílým chlebem, k tomu vynikající bulharské červené víno /obvykle gamza nebo merlod/ - je pro našince nezapomenutelnou lahůdkou. Název chleba, který na stole nikdy nesmí chybět – je dalším důkazem o snadném dorozumívání. Chléb se řekne normálně chleb. Různým menším bagetám se říká chlabča.

Dalším význačným rysem bulharské kuchyně jsou polévky, podávané někdy i jako hlavní jídlo. Nejtypičtější polévkou je hustá sytá fazolová polévka zvaná bob (případně bob čorba. Častou rybí polévku – rybena sup - dostanete všude jinak připravenou. Být v Bulharsku a neochutnat pravý tarator – studenou polévku s koprem – je hřích.

Ryb se u mořev Bulharsku můžete najíst dosyta a do zásoby – nabídnou vám je na každém rohu a hlavně jsou stále ještě poměrně levné. Asi největší oblibě se dotává smaženým grundlím z pouličních stánků, děti jepřímo zbožňují, jsou to pro ně takové bulharské chipsy.

Bulhaři jsou historicky pastýřský národ a do Řecka je blízko, takže se masa v Bulharsku jí hodně. Nezapomenete hlavně na chuť a typickou vůni na roštu opékaných karbanátků (kjufte, kebabča) nebo na pravý gyros. Do masa se nejčastěji dává čubrica, což je vlastně saturejka, která na jihu často roste v kopcích ve velkých trsech. Je mnohem aromatičtější než to, co se u nás za čubricu pouze vydává. Bulharský hamburger? Chlabča i kebabča. Chleba s karbanátkem, polito kečupem.

Zelenina plní v Bulharsku funkci našich příloh (místo knedlíků a těstovin) a funkci polévek (oběd začíná salátem), takže se zde zeleniny jí opravdu hodně. Čerstvé i upravené, zejména v různých zapékaných jídlech z lilků, paprik a zelených fazolek.

Nejlepší zeleninu na trzích mívají ti prodejci, u kterých nakupuje nejvíce místních.Největší pochoutkou místo cukroví bývají i pro děti smažené cuketové plátky v karamelu, tzv. tykvičky. Velmi obvyklým jídlem podél moře je musaka. Bulhaři do musaky dávají více brambor a méně lilků než Řekové, a obejdou se bez hustého bešamelu.

Turistům se hodně prodává vařená kukuřice. Palačinky dostanete obvykle s hodně sladkým jahodovým džemem a při nákupu kopečkové zmrzliny se nahlas nedivte – prodává se na váhu. Málokdo ví, že jogurt byl objeven právě na území Bulharska, na což jsou místní obyvatelé velice pyšní. Pravý bulharský jogurt je velmi hustý a má specifickou šťavnatou chuť.

Stále větší oblibě se těší bulharské pivo, které je v lepších restauracích k dostání už i točené. Nejznámější je Stara Zagora, exportní pivo, které je popisováno jako nejchutnější. Typickými lihovinami jsou rakije (vinná pálenka), mastika (anýzový likér), mentovka, roza a vodka.
Když si v Bulharsku v restauraci objednáte čaj, běžně dostanete bylinkový, s množstvím cukru v podaných sáčcích. Piva se v Bulharsku pije hodně a hodně se chutí podobá pivu českému.

V Bulharsku je měnou leva, které se dělí na 100 stotinek. Bulharské Leva je pevně navázáno na kurs Eura.
Blízkým se z Bulharska s oblibou vozí jako dárky předměty vyřezávané ze dřeva, korále, lahvičky růžového parfému, malovanou keramiku, barevné šátky a koberečky, nahrávky tradiční bulharské hudby nebo ručně vyráběné šperky.