Skládka Bantargebang se nachází přibližně 30 kilometrů od indonéské metropole Jakarty a jde o největší otevřenou skládku v jihovýchodní Asii. Denně se sem naveze závratných 9000 tun odpadu! Bantargebang je ale překvapivě i domovem pro zhruba tři tisíce lidí. Jde o ty nejchudší, kteří si nemohou dovolit žít jinde.

Co ostatní vyhodí, je pro obyvatele skládky »pokladem«. Odpadky přehrabují a hledají, co by se dalo sníst či zpeněžit. "Když jsem přijel do Bantargebang, zjistil jsem, že tam žije spoustu rodin. Nejvíce šokující bylo, že co je pro jedny odpadem, je pro druhé zdrojem. Rozsah nerovnosti je zarážející a šokující. Ovoce a zelenina, kterou někteří odmítají, se stávají zdrojem jídla pro druhé," popsal fotograf Alexandre Sattler (36), který skládku navštívil při zkoumání poměrně špatného odpadového hospodářství v Indonésii.

"Životní podmínky tu jsou strašné: smrad, bakterie, špína (...) rodiny a jejich děti žijí v útulcích bez přístupu k lékařské péči a pitné vodě," uvedl Sattler. "Děti žijí uprostřed smetiště a v odpadcích si hrají. Ty děti mě naučily, že i v nejhorší situaci se dá najít důvod k radosti. Viděl jsem, jak si hrají, veselé a šťastné, že mohou být se mnou, ukázaly mi své příbytky, hračky a představily mě rodičům. Díky tomu, že nemohou porovnat svůj život s dětmi, které žijí za horami odpadků, se zdají být v pořádku."

O rodičích se už to samé ale říct nedá. "Dospělí vypadali spíše rezignovaně a vykazovali málo emocí. Dalo by se říci, že se na tuto situaci adaptovali, ale nikdy ji nepřijali. Byl jsem dojat jejich přátelskostí a přívětivým postojem," doplnil fotograf, podle kterého bychom se všichni měli zamyslet nad naším životním stylem, tak abychom produkovali méně odpadu.

Fotogalerie
28 fotografií