Podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) je ve světě chráněno přes 33 000 druhů. V řadě zemí je porušení této úmluvy přísně postihováno, mnohdy za to hrozí i několikaleté vězení. V Česku jsou lidem nezákonně dovezené exempláře po příletu zabaveny a je jim uložena pokuta až do 1,5 milionu korun. „V některých případech může být dovoz posuzován i jako trestný čin,“ uvedl ředitel inspekce Erik Geuss.

Připomněl, že k dovozu živočišného nebo rostlinného druhu chráněného podle CITES je třeba vývozní povolení ze země a současně dovozní povolení České republiky. Bez těchto dokladů je dovoz nelegální.

Podle vedoucí oddělení CITES z inspekce Pavly Říhové jsou nejčastějšími nelegálně dováženými suvenýry z dovolené tvrdé korály, které turisté nasbírají na pláži, aniž tuší, že je to chráněný druh. Uvedla ale i další příklady nelegálních suvenýrů. Ze Středomoří jsou to třeba suchozemské želvy, z Ruska a USA kožešiny kočkovitých šelem, vlků a medvědů, případně kaviár z jesetera, výrobky z krokodýlí kůže nebo peří divokých ptáků. Častými australskými suvenýry jsou mušle chráněné zévy a typickým upomínkovým předmětem z jihovýchodní Asie je chráněná kobra naložená v alkoholu, doplnila inspekce, která kontroluje dodržování úmluvy CITES spolu s celníky.

Inspektoři životního prostředí loni provedli podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů přes 500 kontrol a uložili pokuty za více než 350.000 korun. Přes 1350 ohrožených živočichů a rostlin a zhruba 1000 výrobků z nich zabavili. Geuss už dříve uvedl, že výchova turistů ohledně zákona o CITES se daří, přibývá ale případů organizované trestné činnosti.

VÍCE INFO K RIZIKOVÝM SUVENÝRŮM NALEZNETE V GALERII.

Fotogalerie
20 fotografií