Hrad Bouzov

Hrad Bouzov
Romantický hrad z poloviny 14. století je přímo stvořený pro legendu o bílé paní. Jenže, očití svědci ji tady prý skutečně viděli! Sestupuje z obrazu a prochází se chodbami dokonce i v době prohlídek, kdy je na hradě spousta návštěvníků. A to není vše. Občas se rozezní i hradní piáno, na které má právě hrát bílá paní a kromě procházení zdmi dokáže otevřít i těžké masivní dveře. Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč, rodina 450 Kč

Býčí skála

Nálze z jeskyně Býčí skála
Minimálně z doby bronzové, ale možná ještě z dob starších, pochází obětiště Býčí skála v Moravském krasu nedaleko obce Křtiny. Konaly se tu obřady s lidskými obětinami. Našly se tu pozůstatky po krvavém pohřbu bohatého pána. Jeho tělo bylo spáleno, na 40 mladých dívek, jeho sluhové a dokonce i koně krutě obětováni. Podle nálezu byla jejich těla rozsekána a rozházena po jeskyni. Vnitřek skály není běžně přístupný, jen při dnech »otevřených dveří«. Ponurá a negativní a energie je ale cítit široko daleko v okolí jeskyně.

Hrad Houska

Hrad Houska
Patří k nejtajemnějším hradům u nás. První zmínky jsou z poloviny 14. století. Uplynulých takřka 700 let jej opředlo mnoha tajemstvími a záhadami! Nejznámější je legenda o bráně pekelné – právě na ní má hrad ležet! Postaven je totiž na skalní puklině a měl tak zamezit vstupu zlých sil na zem. Jeden z odsouzenců na smrt prý vyměnil svůj pobyt v hladomorně za to, že prozkoumá, co je ve skalní průrvě. V půlce cesty si to ale rozmyslel s tím, že takové peklo, které tam viděl, je nic proti pobytu v hladomorně! Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 15 let 60 Kč, rodina (2+2) 250 Kč

Kamenný pastýř

Kamenný pastýř
Největší český menhir pochází z dob Keltů, kteří dokázali bravurně využívat energetická magnetická pole ke svým rituálům. Menhiry používali patrně k »lapání« síly země. Kamenný pastýř se nachází u obce Klobuky na Kladensku a je to 3,5 m vysoký červenohnědý pískovec. Dříve měl kolem sebe ještě 12 menších kamenů, ty ale musely ustoupit moderní době.

Hrad Svojanov

Hrad Svojanov
Při stavebních úpravách hradu bylo objeveno velké množství lidských kostí. Jde prý o ostatky dělníků, kteří budovali tejnou chodbu a aby ji nevyzradili, byli zabiti. Jejich neklidné duše teď ale bloudí hradem a hledají svého vysvoboditele. Nejznámější je ale duch Rašín, šlo o zlého zemana, který trýznil své poddané. Za to každou noc vstává z hrobu a vjíždí do hradu na ohnivém býku. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodina (2+2) 290 Kč

Bájný Blaník

Rozhledna na Blaníku
Kromě známé pověsti o blanických rytířích, kteří z hory vyjedou, až nám bude nejhůře, se k tomuto místu na Vlašimsku váže ještě jedna pověst. Podle ní ten, kdo do hory vstoupí, má pocit, že mu uplyne jeden den, ve skutečnosti v ní ale pobyl dlouhá léta. Podle některých záhadologů je to jasný důkaz toho, že je tu brána do paralelního světa! Nejnovější výzkumu na Blaníku objevil zbytky hradiště starého více než 2000 let.

Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk
Perchta - krásná dcera Oldřicha II. z Rožmberka prožila krásné dětství i mládí, to však skončilo jejím sňatkem s hrubiánem Janem z Lichtenštejna. Její utrpení skončilo až jeho smrtí. Ona sama se dožila 47 let a podle pověsti jako vlídná bílá paní obcházela rožmberská panství. Pokud se usmívala, mohl se rod těšit na dobré zprávy, pokud navlékla černé rukavice, blížila se pohroma. Na chodbách zámku se objevuje čas od času i nyní. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodina (2+3) 260 Kč (liší se dle okruhů)

Paranormálno v lese Bor

Branišovský les
Branišovský les nebo také les Bor u Českých Budějovic je prý plný tajemných a děsivých záhad. Lidé tu slyší kroky a mají pocit, že je obklopuje něco záhadného. Pokud tu fotíte, na snímkách si pak prohlédnete průhledné postavy. Stojí tu i strom oběšenců, na kterém ukončilo život mnoho nešťastníků. Prý tu jsou slyšet hlasy, které k sebevraždě nabádají!

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk
Založil jej Karel IV. a jeho zbožnost by asi těžko nesla legendy, které se kolem hradu vytvořily. Jednou z nejděsivějších je ta o vrásčitě stařeně jménem Swiza, která má jelení rohy a je oděna do vlčí kůže. Na potkání prý zvláště mladé a hezké lidi mění v kámen. Klid vám nepřidá ani Šplhavec, který prý leze po stěnách hradu, a když se mu nějaký člověk znelíbí, roztrhá jej na kusy. Neklidnou atmosféru hradu potvrzují i jeho zaměstnanci, občas prý slýchávají kroky na schodech a v západní věži Kašperku se jim nedělá vůbec dobře! Vstupné: dospělí 95 Kč, děti 75 Kč, rodina (2+2) 285 Kč

Tajemné chodby pod Radhoštěm

Hora Radhošť
Místo, kde byl uctíván slovanský bůh Radegast, hora Radhošť je podle pověstí protkána mnoha podzemními chodbami. Pověst o pokladech, které jsou tu ukryty, sem vehnala údajně už mnoho chudáků, kteří zde zemřeli. Kněží tu prý běžně procházeli skrz horu z jedné strany na druhou a někteří dobrodruzi byli přesvědčeni, že tu vede cesta do středu země. Jisté je v tuto chvíli jen jedno  - seriózní výzkum radhošťského podzemí neexistuje. Jízdné lanovkou na Pustevny: zpáteční dospělí 110 Kč, děti 60 Kč

Dub Oldřicha a Boženy

Dub Oldřicha a Boženy
Kosmova kronika zmiňuje bájný dub, u kterého kníže Oldřich v roce 1002 údajně spatřil sličnou pradlenu Boženu a podlehl jejímu kouzlu. Dub tak u obce Peruc na Lounsku stojí už více než tisíc let a je na seznamu nejvýznamnějších stromů zapsaných v UNESCO. Přežil dokonce i útok vandalů, kteří jej podpálili. Ve stromě ale vznikla velká dutina. Podle odborníků je však strom v dobrém stavu a možná ho čekají ještě stovky let života.

Poklad v Troskách

Tajemné Trosky
Autor: archiv
Dvě věže rozvalin hradu Trosky na Turnovsku se jmény Baba a Panna tvoří dominantu, kterou je v Českém ráji vidět široko daleko. Toto místo si ve 3. století před Kristem vybrali i Keltové, pro které byla skála důležitá při určování pohybu Slunce a Měsíce. Měli tu patrně své obětní místo. Prostor mezi oběma věžemi navíc mnozí označují jako vstup do pekla. Jedna z pověstí také hovoří o podzemním pokladu,  který tu měli nechat loupeživí rytíři v první polovině 15. století. Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6 až 15 let 40 Kč
Fotogalerie
12 fotografií